intTypePromotion=3

BÁO CÁO Tổng kết phong trào thanh niên năm học 2008-2009

Chia sẻ: Quachque Minh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
253
lượt xem
27
download

BÁO CÁO Tổng kết phong trào thanh niên năm học 2008-2009

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

A. Nhận định chung : Năm học 2008-2009 có nhiều thay đổi và chuyển biến ảnh hưởng đến công tác và phong trào thanh niên chi đoàn

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BÁO CÁO Tổng kết phong trào thanh niên năm học 2008-2009

  1. ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TP. Hồ chí minh , ngày 15 tháng 5 năm TRƯỜNG ĐẠI HỌC BC MARKETING 2009 BCH CHI ĐOÀN GV – CBVC BÁO CÁO Tổng kết phong trào thanh niên năm học 2008-2009 A. Nhận định chung : Năm học 2008-2009 có nhiều thay đổi và chuyển biến ảnh hưởng đến công tác và phong trào thanh niên chi đoàn  Kết thúc năm học 2008 – 2009 , chi đoàn gv – cbvc được đoàn trường sau khi kiêtm tra và đáng giá là chi đoàn vãn còn yếu trong công tác t ập h ợp thanh niên công tác tập hợp thanh niên công tác xây dựng đoàn về tổ chức vẫn chưa cước chi đoàn quan tâm chưa phát huy thế mạnh của lực lượng giảng viên – cán bộ biên chức tre trong nghiên cữu khoa học . dây cũng chính là những điều trăn trở và cũng là những chương trình mà chi đoàn vẫ chưa thực hiện được trong nhưng năm qua.  Chi đoàn luôn nhận được sự quan tâm và chỉ đạo của đoàn truong và đảng ban giám hiệu nhà trương .  Tháng 11 năm 2009 , nhà trường đã tổ chức các đợt tuyên dụng , bổ sung dội ngũ giảng viên – cán bộ viên chức các khoa , phòng , ban . do đó , số lượng đoàn ciên trẻ của chi đoàn tăng khã nhanh ( năm học 2008 – 2009 tặng 26v )  Cuối năm 2008 , nhà trường đã tổ chức các đợt tuyển dụng , bổ sung bội ngủ giảng viên – cán bộ viên chức các khoa , phòng , ban . do đó số lượng của đoàn viên tăng khá nhanh B. Công tác tổng kết : 1. công tác giáo dục a. giáo dục chính trị tư tưởng  Chi đoàn tuyên truyền và vận động đoàn viên chi đoàn nêu cao ý thức h ọc t ập , nghiên cứu các môn khoa học Mác – lên nin , tư tưởng hồ chí minh , b ồi dưỡn lý luận chings trị , đường lối , chủ trương , chings sách của đảng , chi đoàn 25 đoàn viên tham gia học tập 6 bài lý luận chings trị chính sách của của đảng . chi đoàn co 25 đoàn viên tham gia học học tập 6 bài luận chính trị và 4 chuyên dề tư tương hồ chí minh do trường tổ chức  Chi đoàn tổ chức cho đoàn viên viết bài tìm hiểu về bác hồ thanh niên làm theo gương bác chi đoàn đã nhận được bài viết từ 5 nhóm của chi đoàn , chi đoàn , chi đoàn diến đàn trên blog chi doàn để đoàn viên trao đổi thêm và bình lu ận cho bài viết hoay  Chi đoàn đac tạo blog tiêng , đay là một diễn đang đet các bạn đoàn viên trong
  2. chi đoàn than gia đóng góp ý kiến xay dựng đoàn la , địa chủ tuyển truyền các thong tin trong đoàn và nắm bắt tư tưởng của đoàn viên .  Bận động 100% đoàn viên tham ja hoạt động văn nghệ nhân dịp ngày nhà giáo việt nam 20/11 của công đoàn trường , tham ja hội trại mừng sinh nhật đoàn . b. giáo dục truyền thống , lý tưởng cách mạng , lịch sử hòa hung của dân tộc , của đoàn tncs hồ chí minh  chi đoàn tổ chức tham giá dinh thống nhất cho các đoàn viên ( co 29 đoàn viên tham gia ) qua dây , chi đoàn kết hợp thực hiện chương trình rèn luyện đoàn thanh niên (quý 1 năm 2009) chiếu phim tư liệu “ các n ữ anh hung thành đoàn” thời kháng chiến chống my cho 39 đoàn vien thanh niên tham gia  mừng ngày sinh nhật đoàn , chi đoàn tham gia cắm trai dã ngoại tai thung lung tình yêu đà lạt do đoàn tỏ chức với 39 đoàn viên tham dự , chi đoàn dược điểm cao nhất trong thi hóa trang các nhân vật văn học c. giáo dục lối sống và nhân đạo đạo đức trong công đoàn  tuyên truyền trong toàn đoàn viên thực hiện , tèn luyện tam phẩm ch ức của người đoàn viên thanh niên “ yêu nước , hiếu thao , kính thày , thường người , hiếu học thương ngưoi trung thực tiết kiệm ,” chấp hành tốt nội quy nhà trường , quy chế phòng thi , làm tấm gương cho sinh viên noi theo.  Chi đoàn thường xuyên nhắc nhở đoàn viên thực hiện tốt nội quy nhà trường , quy chế phòng thi , thức hiện nghiêm túc quy định coi thi theo quy định nhà trường .  Chi đoàn thường xuyên nhắc nhở đoàn biên thực hiện tốt nọi quy nhà trường quy chế phòng thi , thực hiện ngiêm túc quy định coi thi theo nhà trường .  Các chi đoàn tổ chức sân chơi cuối tuần cho nhà trường cho đoàn thanh niên bằng các buổi tập cầu long đá banh .. đã thu hút khoãng hai mươi ba đoàn viên tham jai câu lac bộ ngày càng thu hút đong dảo đoàn viên thanm ja và sinh ho ạt thường xuyên  Thông qua các buổi sinh hoạt chủ điểm , chi đoàn tổ chức mứng sinh nhật cho các ban đoàn viên tham jia d. giáo dục pháp luật trong láng sinh viên  100% đoàn viên thanh niên có ý thức trách nhiệm công dân tốt , không vi phạm pháp luật không tàn trữ , sử dụng chat ma túy  100% đoàn viên thực hiện tốt phong trào 2 không không xã rác n ơi công c ộng không vi phạm luật giao thong một số đoàn viên trong chi đoàn là bch đoàn bí thư trường  Mốt số đoàn viên trong chi đoàn là bch đoàn trường bí thư đoàn khoa , bch chi đoàn tham gia học tập nghị quyết số 25 của ban chấp hành trung ường đảng về “ tăng cường sự lãnh đạo của đảng đới với công tác thanh niên trong thời kì đẩy
  3. mạnh công nghiệp hóa , hiện đại hóa” đất nước và chương trình hành động số 03/ct- bch của ban chấp hành , thành đòa về việc thực hiệ nghị quyết 25 vào ngày 26/02/2009 tại cơ sở 3 k tham gia buổi báo cáo chuyên đề “luật thanh niên và xây dựng mẫu hình thanh niên thởi đại mới” vào ngày 28/02/2009 tại cơ sở 1 và 3 e. thưc hiện cuộc vận động “ tuổi trẻ việt nam học tập và làm theo gương bác”  chi đoàn tổ chức cuộc thi viết nhật ký “ tuổi tre sống và làm việt theo g ương bác hồ” cho đoàn viên thanh niên . cuộc thi thu hút các bạn đoàn viên các nhóm thu ộc chi đoàn tham gia và bình luận tại diễn đàn blog của chi đoàn , bình chon bài viết xuất sắc và trao giải , đay được xem là mô hình mới của chi đoàn trong việc thực hiện cuộc vận đọng . 5/5 nhóm đều có bài đăng tải trên blog của chi đoàn  thực hiện đức tính yêu thương đồng bào , yuee nhi đồng của bác hồ , chi đoàn chon thực hiện công trình thanh niên “ vì đàn em ka – dông” , t ặng 500 cu ốn t ập trắng cho các em đến trường . có 100% đoàn viên thanh niên tham gia th ực hiện ( đạt 122 % so với chỉ tiêu) 2. hoạt động phong trào : a. phong trào “5 xung kích”  xung kích thực hiện nhiệm vụ chính trị trong nhà trường :  thường xuyên tuyên truyền đoàn viên trong chi đoàn tìm hiểu về truyền thống nhà trường , nghành ngề đào tạo của nhà trường . qua đay để các ban đoàn viên củng cố kiến thức , tham gia công tác tốt tư vấn tuyển sinh năm học 2008-2009 với 14 đoàn viên tham gia  các bạn đoàn viên trong đoàn viên tham gia biên soạn cac giáo trình cho những trường , bài giảng , tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác chuyên môn . đoàn viên chi đoàn thương xuyên học hỏi , tìm tòi , cải tiến phương pháp giảng dạy , cải tiến công việc chuyên môn , tham gia các buổi học anh văn , phương pháp giảng dạy do trường tổ chức .  thực hiện phương châm “ mổi đoàn viên làm một viếc làm , mỗi đoàn viên cơ sở đoàn hoạt đọng vì sự phát triển của nhà trường” nhân kỷ niệm xây dựng và phát triển , các trường , các đoàn viên hăng hái thực hiện tốt công trình thanh niên (500 tập trắng ) - sung kích vì cộng đồng - các đoàn viên trong khoa tích cực tham gia hiến máu nhân đạo do đoàn trường t ổ chức ngày 05/04/2009 các hoạt động môi trường (4 đoàn viên ) - đoàn thanh niên tham gia ủng hộ quyên góp quần soa cho đồng bào kom tum , cưu trợ bõa lụy , giúp dỡ các cá nhân gapxj hoàn cảnh khó khăn ( tham gia chung với côn gddoanf trường ) - tham gia câc hoạt động chăm lo quyên góp ủng hộ chiế dịch tình nguyện mùa hè
  4. xanh năm 2009 ( quyên góp quần áo củ - tham gia các hoạt đông quyên chăm lo cho các em thiếu nhi là con em gv , cbvc dịp như : quốc tế thiếu nhi ... - tổ chức thăm và tămgj qurf cho các em lở lamgf sos t ỉnh bến tre v ới gí tr ị là  xung kích giữa an ninh trật tự và oan toàn xã hội : - chi đoàn luôn giáo dục ý thức trách nhiêm và vai trò xung kích của đoàn viên thanh niên trong việc giữ gìn an ninh chính trị , trật tự an toàn xã hội , đặc biệt đoàn viên không tham gia biểu tình hoặc gây kích dộng trong các vấn đề nhạy cảm về lãnh thổ , biển đảo - tham gia xây dựng lực lương nồng cốt đảm bỏa tình hình an ninh trật sinh viên trong nhà trường . - luôn báo cáo kịp thời vụ việc vi phạm quy chế công tác học sinh – sinh viên - tuyên truyền cho đoàn viên luôn nêu cao ý thức và trách nhiệm và vai trò xung kích trong việc giữ gìn an ninh chính trị , trật tự an toàn sã họi . b. phong trào “ 4 đồng hành”  đồng hành với thanh niên trong vọc tập nâng cao trình độ học vấn chuyên mon nghiệp vụ : - tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học trong sinh viên : hướng dẫn sinh iên thực hiện đề tài than gia ngiên cứu giải thưởng eureka và giải thưởng nghiên cứu khoa học cấp bộ đạt giải thưởng 3 , tham gia cùng với đoàn trường và hội sinh viên trường tổ chức cuộc thi ý tưởng kinh doanh , olypic tiếng anh - vận động đianf viên tham gia các lớp nâng cao trình độ hỗ trợ sinh viên các do các trưởng đại học mở lớp như : quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chứng chỉ giáo dục học đại học một số đoàn viên trong cho đoàn là bch đoàn trường, bí thư đoàn khoa , bch chi đoàn tham gia học tâpk nghị quyết hai mươi lăm, của bna ch ấp hành trung ương đảng về “tăng cường sự lãnh đạo của đảng vối với công tác thanh niên trong thioi kì đẩy mạnh công nghiệp hóa , hiện đại hóa” đất n ước và chương trình hành động số của ban chấp hành thành đoàn về việc thực hiện nghị quyết hai mươi năm vào ngày 26/12/2009 tại cơ sở 3 , tham gia buổi báo xáo chuyên đề “luật thanh niên và xây dựng mẫu hình thanh niên thời đại mới” vào ngày 28/02/2009 tại cơ sở một và ba f. thực hiện cuộc vận động “tuổi tre việt nam học tập và làm theo lời bác” - Chi đoàn đã tạo blog riêng đay là một diễn đàn đêt các bạn góp ý kiến là đại ch ỉ tuyên truyền các thong tin trong đoàn và nắm bắt tư tưởng của đoàn viên - Vận động 100% đoàn viên tham gia các hoạt đọng văn nghệ nhân dịp ngày nhà giáo việt nam của công đoàn và đoàn trường tham gia hội trại mừng sinh nhật đoàn B.giáo dục truyền thồng , lý tưởng cách mạng lịch sử hào hung của dân tộc , của đoàn
  5. hồ chí minh - chi đoàn tổ chức than quan dinh thống nhất cho các ban đoàn viên (có 29 đoàn viên tham gia qua đay chi đoan fdeets hợp thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên cho đoàn viên thanh niên , tìm hiểu về lịch sử , nêu cao tinh thần yêu n ước , - Nhân dịp mừng ngày quốc tế phụ jwx chi đoàn tổ chức sinh hoạt chi đoàn , k ết hợp với thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên chếu phim tư liệu các nữ anh hung thành đoàn thời kì kháng chiến chống mỹ cho ba mươi đoàn viên , thanh niên tham gia , - Giáo dục lối sống nhân cách sống và đạo đức trong đoàn viên - Tuyên tuyên trong toàn đoàn viên thực hiện , rèn luyện tám phẩm ch ất của con người đoàn viên “yêu nước hiếu thảo kính thầy trọng bạn thương ngưoi k ỷ luật trung thực tiết kiệm noi gương cho sinh viên noi theo - Chi đoàn thường suyên nhắc nhỡ đoàn viên thực hiện tốt nội quy nhà trường quy chế phòng thi thực hiện tốt nội quy nhà trường , quy địn của thực hiện nghiêm túc coi thi theo quy dịnh của nhà trường - Các chi đoàn tổ chức sân chơi cuối tuần cho đoàn iveen thanh niên băng các bu ổi tập cầu long thanh niên băng các buổi họp mặt đá bạnh đã thu hút khoảng 20 đoàn viên tham gia đoàn tổ chức mưng sinh nhật cho các đoan viên có ngày sinh cho các bạn đoàn viên có ngày sinh hoạt chủ điềm chi đoàn t ổ chức mừng sinh nhật cho các bận đồng hành hoạt động thu hút được đoàn viên tham gia - Giao dục tham gia pháp luật thanh niên có ý thức trách nhiệm công dân t ốt công dân tốt không vi phạm không tàn trừ ma túy - Đoàn viên thanh niên tốt phong trào không xả rát nơi công công không vi phạm - Chi đoàn đã tạo ra bloog tiêng , đay là một diễn đàn đêt các bạn đoàn viên trong đoàn tham gia đóng góp ý kiến xây dựng đoàn viên là địa chỉ tuyên truyền các thong tin trong đoàn và nắm bắt tư tưởng của đoàn viên - Vận động đoàn viên tham gia các hoạt động văn nghệ nhân dịp ngày nhà giáo việt nam của công đoàn và đoàn trường tham gia hội trại mừng sinh nhật đoàn - Giáo dục truyền thống lý tưởng cách mạng lịch sử hào hung cừa dân tộc của đoàn hồ vhis minh - Chi đoan tổ chức tham gia dinh thống nhất cho các bạn đoàn viên đoàn viên tham gia qua đay chi đoàn kết thanh niên tìm hiểu về lịch sử nêu cao tinh thần xẩy dựng đất nước - Nhân dịp mừng quốc tế phụ nữ chi đoàn tổ chức sinh hoạt chi đoàn kết hợp với thực hiện chương trình tèn luyện đoàn viên chiếu phim tư liwwuj các nữ anh hung thành đoàn viên kháng chiến chống mỹ cho đoàn viên thnh niên tham gia - Mừng ngày sinh nhật đoànchi đoàn tham gia cắm trại dã ngoại tại thung lũng tình yêu đà lạt do đoàn trường tổ chức với ba mươi chin đoàn viên tham dự chi đoàn
  6. chi đoàn được diểm cao nhất trong phần thi hóa trang các nhân vật văn học - Giáo dục lối xống nhân cách và đạo đức trong đoàn viên - Tuyên truyền trong toàn đoàn viên thực hiện , rèn luyện tám phảm chất của con ngưới đoàn viên yêu nước hiếu thảo kính thầy thương người hiếu thảo kỷ - Chi đoàn đã tạo blog tiêng , đây là một diễn đàn để các bạn đoàn viên trong chi đoàn tham gia đóng góp ý kiến xây sựng đoàn viên là địa chỉ tuyên truyền các thong tin trong đoàn và nắm bắt tư tưởng của đoàn viên - Vận động đoàn viên tham gia các hoạt động văn nghệ nhân dịp ngày nhà giáo việt nam của công đoàn và đoàn trường tham gia hội trại mừng sinh nhật đoàn - Giáo dục truyền thống lý tưởng cách mạng lịch sử hào hung của dân tộc của đoàn hồ chí minh - Chi đoàn tổ chức tham quan kinh thống nhất cho các bạn đoàn viên co đoàn viên cho đoàn viên thanh niên tìm hiểu về lịch sử , nêu cao tinh thần yêu nước , xây dựng đất nước - Nhân địp mừng ngày nhà giáo việt nam ngày quố tế phụ nữ chi đoàn tổ chức sinh hoạt chi đoàn kết hợp với thực hiện chường trình tèn luyện đoàn viên thanh niên thời kháng chiến chống mỹ cho đoàn viên thanh niên tham gia - Mừng ngày sunh nhật đoàn chi đoàn tham gia cămgs trại dã ngoại tại thung lũng tình yêu đà lạt do đoàn trường tổ chức với đoàn viên thanh niên tham dự chi đoàn dược điểm cao nhất trong phần thi hóa trang các nhân vật - Giáo dục lối song nhân cách và đạo đức trong đoàn viên - Tuyên truyền trong toàn đonaf viên thực hiện rèn luyện tám phẩm chất của người đoàn viên yêu nước hiếu thảo kính thầy thương người hiếu học kỷ luật trung thực tiết kiệm chấp hành tốt nội quy nhà trường , quy chế phòng thi , làm tấm gương sáng cho sinh viên noi theo - Chi đoàn thường xuyên nhắc nhõ đoàn viên thực hiện tốt nội quy nhà trường quy định - Các chi đoàn tổ chức sânchoi bổ ích cuối tuần cho đoàn viên thanh niên bằng các buồi tập cầu long đã banh đã thu hút khoãng đoàn viên tham gia ngày càng thu hút dược đông đảo đoàn viên tham gia và sinh hoạt thường xuyên thong qua các buổi họp thu hút dược đoàn viên thanh niên tham gia - Giáo dục pháp luật trong công đoàn viên - Đoàn viên thnh niên có ý thức trách nhiệm công dân tốt khôn ci phạm pháp luật không tàn trử ma túy - Đoàn viên thực hiện tốt phong trào hai kông sả rát nơi công cộng
  7. - Không vi phạm luạt giao thong - Chi 乓乓\

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản