Báo cáo "Xây Dựng Chương Trình Mô Phỏng Hệ Thống ViBa Số Bằng Phần Mềm MATLAB "

Chia sẻ: Dau Thi Thanh Thanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:8

0
218
lượt xem
105
download

Báo cáo "Xây Dựng Chương Trình Mô Phỏng Hệ Thống ViBa Số Bằng Phần Mềm MATLAB "

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'báo cáo "xây dựng chương trình mô phỏng hệ thống viba số bằng phần mềm matlab "', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo "Xây Dựng Chương Trình Mô Phỏng Hệ Thống ViBa Số Bằng Phần Mềm MATLAB "

  1. Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông Cơ Sở Thành Phố Hồ Chí Minh BÁO CÁO TÓM TẮT KẾT QỦA NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI Đề Tài : Xây Dựng Chương Trình Mô Phỏng Hệ Thống ViBa Số Bằng Phần Mềm MATLAB . I/> Tính cấp thiết của đề tài : - Hiện nay việc sử dụng hệ thống vi ba số trở nên rất phổ biến . Vi ba số trở thành môn học bắt buộc đối với sinh viên khoa viễn thông . Trong các hệ thống viba số, bộ điều chế và giải điều chế số là hai thành phần quan trọng ở đầu phát đầu thu . Tuy nhiên trong điều kiện hiện tạI,do điều kiện cơ sở vật chất còn thiều thốn , nên trong qúa trình học viba số , sinh viên không được làm quen với thiết bị , nhận dạng các tín hiệu điều chế . Với sự hỗ trợ đắc lực của phần mềm ứng dụng MATLAB , cho phép chúnh tôi mô phỏng một cách sinh động qúa trình hoạt động của bộ điều chế và giải điều chế số . Với chương trình mô phỏng này , qua đó có thể giúp sinh viên hiểu rõ , nắm vững kiến thức về qúa trình điều chế nhờ những minh họa sinh động , đồng thời tăng tính hấp dẫn cho môn học . II/> Phương Pháp Nghiên Cứu : Quá trình nghiên cứu được chia làm hai bước :
  2. 1/>Bước 1 : - Tìm hiểu lí thuyết điều chế tín hiệu số trong hệ thống vi ba số - Tìm hiểu khái quát về hệ thống viba số , sơ đồ khhối ở đầuthu đầu phát . - Tìm hiểu sơ đồ khối của qúa trình điềuchế số . Phân tích công thức , dạng sóng tín hiệu điều chế , mục đích của qúa trình điều chế . Tập trung vào các bộ điều chế MASK MPSK MFSK và QASK . - Phân tích mật độ phổ của tín hiệu điều chế . - Xem xét các sơ đồ điều chế , các bộ giảI điều chế kết hợp và không kết hợp . Xác định công thức tính xác xuất lỗi kí hiệu ở đầu thu . 2/>Bước 2:Nghiên cứu phần mềm MATLAB - Tìm hiểu các tính năng và lập trình của MATLAB . Xác định các tính năng có thể hỗ trợ cho việc mô phỏng . - Viết các tập tin M-File để mô phỏng các chuổi bit sồ dưới dạng Uniporlar , chương trình vẽ dạng tín hiệu điều chế , chương trình vẽ mật độ phổ công suất . - Thiết kế giao diện dùng GUI . kết hợp với các tập tin đã xây dựng ở trên ** Tính năng của Toolbox : Simulink là một phần mềm dùng để mô hình hoá , mô phỏng và phân tích một hệ thống động . Simulink sử dụng các đối tượng đồ họa gọi là
  3. Graphic Programming Unit . Nó được xây dựng trên ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng , tạo đIũu kiện hết sức thuận lợi cho việc thay đổi giá trị các thuộc tính trong khối thành phần . Loaùi hỡnh laọp trỡnh naứy coự xu theỏ ủửụùc sửỷ duùng nhieàu trong kyừ thuaọt bụỷi ửu ủieồm lụựn nhaỏt cuỷa noự laứ tớnh trửùc quan , deó vieỏt vaứ hỡnh dung ủoỏi tửụùng vụựi nhửừng ngửụựi laọp trỡnh khoõng chuyeõn nghieọp cuừng nhử nhửừng ngửụứi khoõng muoỏn boỷ nhieỏu thụứi gian cho vieọc hoùc theõm moọt ngoõn ngửừ laọp trỡnh mụựi . III/> Nội dung khoa học của đề tài : - Chương trình mô phỏng hệ thống viba số có nội dung chính là : mô phỏng bộ điều chế số M trạng thái MASK MFSK MPSK QASK . gồm các phần sau : - Màn hình giao diện với người sử dụng
  4. Sơ đồ khối của các khối điều chế số : Sơ đồ khối : MFSK Dạng sóng ứng với MFSK ( Giả sử với M=4) MPSK
  5. Dạng sóng ứng với MPSK (Giả sử với M=8)
  6. MASK Dạng sóng ứng với MASK (Giả sử M=2) QASK Dạng sóng ứng với QASK (Giả sử M=16)
  7. Xác xuất lỗi Bit IV/> Khả năng ứng dụng của đề tài : - Đề tài có thể được ứng dụng như một công cụ đắc lực hỗ trợ cho công tác giảng dạy . Trong điều kiện thiết bị thực hành còn thiếu thốn , chương trình mô phỏng có thể đóng vai trò là thay thế cho việc thực hành trực tiếp trên thiết bị . - Chương trình có thể được ứng dụng như một sự động viên , khuyến khích sinh viên trong việc nghiên cứu khoa học , mở rộng chương trình ngày càng hoàn thiện hơn . - Trong việc hoàn thiện chương trình chúng tôi đã cải tiến chương trình bằng việc tạo hình ảnh bằng Figure . Qua đó chúng ta so sánh được việc lập trình trên Figure và trên Toolbox nhằm đúc kết những kinh nghiệm cho việc xây dựng và phát triển chương trình mô phỏng sau này .
  8. TP Hồ Chí Minh Ngày 02 tháng 04 năm 2001 Người Viết Lê Thị Bửu Trân Nguyễn Hoàng Giang

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản