Bí quyết giữ sức khỏe mùa thi

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
72
lượt xem
11
download

Bí quyết giữ sức khỏe mùa thi

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong cái nóng nực mùa hè đang ở đỉnh điểm, các em học sinh phổ thông trung học lại đang đối mặt với kỳ thi đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp quyết định tương lai về sau và cả một bầu không khí cuồng nhiệt của World cup đang bao trùm lên hành tinh dội đến tận từng nhà, từng người… khiến mấy cô cậu hâm mộ môn thể thao “vua” này thêm khổ sở đứng ngồi không yên. Có bí quyết nào để học tốt, thi tốt? ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bí quyết giữ sức khỏe mùa thi

  1. Bí quy t gi s c kh e mùa thi Trong cái nóng n c mùa hè ang nh i m, các em h c sinh ph thông trung h c l i ang i m t v i kỳ thi i h c, cao ng và trung h c chuyên nghi p quy t nh tương lai v sau và c m t b u không khí cu ng nhi t c a World cup ang bao trùm lên hành tinh d i n t n t ng nhà, t ng ngư i… khi n m y cô c u hâm m môn th thao “vua” này thêm kh s ng ng i không yên. Có bí quy t nào h c t t, thi t t? Xây d ng th i gian bi u h p lý Trư c h t, t hi u qu t i ưu, m i em ph i t xây d ng cho mình m t th i gian bi u h p lý sao cho v a b o m k ho ch ôn t p, v a gi gìn s c kh e có th bư c vào cu c thi v i phong thư thái, t tin, nghiêm túc. V ngh ngơi, ây là v n h tr ng b i ư c ngh ngơi, thư giãn s gi i t a ư c s căng th ng, b c b i... Các em nên thu x p sau 45 phút - 1 gi ho c sau m t v n , m t ch i m ôn t p v a ư c h th ng hóa, sau m t bài t p khó v a gi i ư c... có th ch p m t ho c dành ít phút nghe nh c, chơi qu n v t, chơi tennis hay làm m y ng tác th d c hay t n b ... Các nghiên c u cho th y l i ngh ngơi này tích c c hơn nhi u, cơ th h i ph c s c kh e nhanh hơn, u óc nh nhõm hơn so v i thu n túy n m ngh .
  2. S c kh e nh hư ng r t l n n ch t lư ng bài thi. Chăm sóc gi c ng . Ng là m t hình th c ngh ngơi quan tr ng sau m t ngày làm vi c, giúp các em l y l i s c l c, u óc s ng khoái hơn, tinh th n tr nên minh m n hơn s n sàng bư c vào m t ngày m i. Như m t c máy ch ng h n, dù có tinh vi, hi n i n m y thì sau m t th i gian ho t ng v n ph i ư c b o dư ng nh kỳ m i có th ti p t c v n hành bình thư ng và m i kéo dài ư c tu i th . Cơ th ngư i ta i lo i cũng v y. Các em l i ang tu i ăn tu i ng thì gi c ng càng quan tr ng. ngư i, n u b m t ng c ng v i tình tr ng tâm lý căng th ng kéo dài có th làm gi m trí nh , khó t p trung chú ý vào bài v , ù tai, chóng m t, b n tính, chu t rút, au m i b p th t, chán ăn... Các em nên thu x p
  3. m i ngày có th ng 5 - 6 gi , còn bu i trưa thì ch c n thiu thiu ng ho c n m thư giãn ch ng 15 - 30 phút. Các em nên ng h báo th c ho c d n ngư i nhà ánh th c có th yên tâm vào gi c ng , không ph i ph p ph ng vì s ng quên, nh t là trong nh ng ngày thi có th b mu n gi , l bu i thi. Nơi ng c n s ch s , thoáng ãng, mát m và yên tĩnh gi c ng ư c sâu. Các em nên t n b ít phút trư c khi i ng d ng và ng ngon hơn. C n tránh th c khuya, nh t là êm trư c ngày thi. Nhi u em vì quá lo l ng, h c n 2 - 3 gi sáng, m i êm ch ng 3 – 4 gi , hôm sau l i ng gà ng g t. H u qu là các em b thi u ng tri n miên khi n ngư i m t m i rã r i, u óc m m . Không nên xem nh chuy n ăn u ng s c ôn luy n và s n sàng bư c vào kỳ thi, các em cũng ng xem nh vi c ăn u ng. Y h c lao ng x p ch h c t p, làm vi c c a h c sinh, sinh viên thu c lo i hình lao ng có m c tiêu hao năng lư ng tương t lao ng th l c v a, nhưng t i nh ng th i i m ôn luy n và thi c do tính ch t kh n trương, căng th ng thì khác. Kh u ph n c a các em ph i áp ng ư c nhu c u c a cơ th ang l n, ng th i ph i bù p ư c ph n năng lư ng tiêu hao, ph i th a mãn nhu c u c bi t c a b não, do ó: - B a ăn c a các em c n có ch t, c bi t là có protein, vitamin và ch t khoáng. Nên ch n th t n c (th t gà), cá, u, các lo i rau qu tươi. M t kh u ph n a d ng, cân i, ư c ch bi n h p kh u v ,
  4. thư ng xuyên thay i món... các em ăn ngon mi ng hơn, ăn ư c nhi u hơn. - Nói n ch t lư ng b a ăn không th không nói nv n an toàn v sinh th c ph m. N u ư c ăn các món ăn do chính gia ình mình ch bi n là t t nh t, v a ngon v a s ch. V i các em ngo i t nh ho c nhà xa, nh ng ngày thi c thư ng ph i ch u thi t thòi, ph i ch p nh n c nh “cơm hàng cháo ch ” và nguy cơ b “tào tháo” u i là có th . Vì v y, các em nên ch n nh ng quán ăn s ch s , xa c ng rãnh, nơi rác; có t ng th c ăn tránh ư c b i, ngăn ư c ru i, gián; có d ng c riêng (dao, th t, r rá...) cho t ng lo i chín, s ng; có k p g p th c ăn không dùng tay tr n b c th c ăn; không ăn các quán v a hè, không ăn quà rong. - Vì ang mùa n ng nóng, cơ th c n nhi u nư c. Bình thư ng, m i ngày cơ th c n kho ng 2,5 lít nư c, riêng nư c u ng là 1,2 - 1,5 lít. Nh ng ngày nóng n c, nhi t ngoài tr i có th lên n 39oC ho c hơn, cơ th b m t nhi u m hôi, các em c n u ng nhi u nư c hơn. Nư c u ng có th là nư c khoáng, nư c tinh l c óng chai... t t nhiên ph i là th thi t. Còn không thì t t nh t là u ng nư c un sôi ngu i. Các em có th chu n b t nhà, ng nư c trong chai s ch mang n trư ng thi u ng trong khi ch i vào phòng thi. Như th , ch c ch n s không ph i u ng nư c quán ven ư ng, không lo b tiêu ch y làm nh hư ng n cu c thi. Các lo i nư c qu (cam, chanh, d a, xoài...) v a gi m khát v a b dư ng r t t t, nhưng các em c n c nh giác vì n u d ng c pha ch ,
  5. c c thìa, nư c á và ôi tay ngư i ph c v không b o m v sinh, u ng ph i s d b au b ng, tiêu ch y... không ch gây phi n toái mà còn nh hư ng n cu c thi c a các em. Th n tr ng trong vi c i l i Vi c i l i c a các em trong th i gian này cũng c n th n tr ng hơn, tránh x y ra va ch m ho c tai n n làm nh hư ng n vi c ôn t p và cu c thi. Trong nh ng ngày các em i thi, gia ình nên b trí ngư i i cùng có th k p th i ng c u khi x y ra “s c ” (xe h ng, tai n n...) thì yên tâm hơn. V i các em ngo i t nh hay nhà xa a i m thi, c n c g ng thu x p tr g n phòng thi ph i i l i xa, tránh ư c s c giao thông (như va qu t, t c ngh n, ư ng ng p úng khi tr i mưa...) làm ch m gi . Tóm l i, không ch b n thân các em mà các b c cha m , nhà trư ng và c xã h i nên t p trung n l c t o i u ki n t t nh t trong hoàn c nh có th các em h c t t, thi t t.
Đồng bộ tài khoản