Biên bản bàn giao công việc

Chia sẻ: Làng Trằng | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

2
5.558
lượt xem
595
download

Biên bản bàn giao công việc

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu "Biên bản bàn giao công việc" trình bày các nội dung như: Bên bàn giao và bên được bàn giao, ngày bàn giao, lý do bàn giao công việc, nội dung công việc bàn giao, tình hình thực hiện các công việc đó như thế nào.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Biên bản bàn giao công việc

  1. Mã tài liệu: NS – 09 – BM02 QUI TRÌNH NGHỈ VIỆC Phiên bản: Ver 1.0 Ngày ban hành: BIÊN BẢN BÀN GIAO CÔNG VIỆC Hôm nay, ngày...../...../200.., tại...........................chúng tôi gồm: Người bàn giao:.............................................Bộ phận:...........................MSNV.............................. Người nhận bàn giao:....................................Bộ phận:...........................MSNV.............................. Lý do bàn giao................................................................................................................................. ......................................................................................................................................................... Cùng bàn giao công việc với nội dung như sau: Stt Nội dung công việc Tình hình thực hiện Người bàn giao cam đoan rằng toàn bộ nội dung công việc đang thực hiện đã được bàn giao đầy đủ. Biên bản được lập thành 03 bản, mỗi bên giữ một bản./. Người bàn giao Người nhận bàn giao Quản lý
Đồng bộ tài khoản