Mẫu biên bản bàn giao công việc và hồ sơ

Chia sẻ: đinh Thị Tường Vi | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
1.614
lượt xem
195
download

Mẫu biên bản bàn giao công việc và hồ sơ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhằm giúp các bạn trước khi nghỉ việc hoặc phiên chuyển công tác biết cách viết một biên bản bàn giao công việc đúng quy cách và đầy đủ nội dung, chúng tôi đã cập nhật mẫu biên bản bàn giao mới nhất giới thiệu dưới đây. Biên bản bàn giao công việc sẽ giúp cho các bộ phận liên quan tiếp quản công việc còn đang dang dở của bạn một cách dễ dàng, giúp hệ thống vận hành của công ty, xí nghiệp hay cơ quan không bị gián đoạn. Mời các bạn tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu biên bản bàn giao công việc và hồ sơ

Biên bản bàn giao công việc và hồ sơ tài liệu là một biên bản dùng trong trường hợp cá nhân chuyển công tác, về  hưu hoặc nghỉ việc. Biên bản bàn giao công việc cần có các mục sau: đại diện các phòng ban nhận bàn giao, nội dung bàn giao, ký tên xác nhận.

  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------


BIÊN BẢN BÀN GIAO CÔNG VIỆC VÀ HỒ SƠ TÀI LIỆU

Hôm nay ngày…./…./….., tại Công ty
Chúng tôi gồm có:
A. ĐẠI DIỆN CÁC PHÒNG BAN CÓ LIÊN QUAN NHẬN BÀN GIAO:
1. Ông/ Bà :…………………………………Chức vụ:………………………….Phòng: ………………………
2. Ông/ Bà ………………………………… Chức vụ:…………………………. Phòng: ………………………
3. Ông/ Bà…………………………………. Chức vụ:………………………… .Phòng: ………………………
4. Ông/ Bà :…………………………………Chức vụ:………………………….Phòng: ………………………
B. NGƯỜI BÀN GIAO:
5. Ông/ Bà :…………………………………Chức vụ:………………………… Phòng: ………………………
Đã cùng tiến hành bàn giao công việc với nội dung như sau:

I. BÀN GIAO CÔNG VIỆC:

TT
Nội dung
Người nhận bàn giao.
Kết luận
    
    


 II. BÀN GIAO HỒ SƠ TÀI LIỆU:

TT
Nội dung
Người nhận bàn giao.
Kết luận 
    


Biên bản kết thúc vào lúc …….h…….phút cùng ngày. Các bên tham gia cùng nhất trí các nội dung trên.
Biên bản được lập thành …. (………….) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản có giá trị pháp lý như nhau.

Quản lý bộ phận
Người nhận bàn giao
Người bàn giao
   

 Trên đây là một phần nội dung trích dẫn của Biên bản bàn giao công việc và hồ sơ. Mời các bạn tải trên TaiLieu.VN để xem được bản đầy đủ. Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm các mẫu biên bản bàn giao công việc như biên bản bàn giao hồ sơ, biên bản bàn giao tài liệu

Đồng bộ tài khoản