intTypePromotion=1

Biên bản bàn giao tài liệu

Chia sẻ: Thu Thuy | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
3.603
lượt xem
104
download

Biên bản bàn giao tài liệu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Biên bản bàn giao tài liệu là một trong những bước cần có để cá nhân chuẩn bị nghỉ việc hoặc chuyển công tác mới bàn giao lại các công việc và tài liệu mình đang quản lý. Biên bản này cần có đầy đủ các thông tin của bên giao và bên nhận, đặc biệt cần ghi đầy đủ tên, số lượng tài liệu bàn giao. Mời các bạn tham khảo để biết thêm một mẫu biên bản đúng quy cách, có thể nó sẽ hữu ích cho công việc sau này của các bạn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Biên bản bàn giao tài liệu

Biên bản bàn giao tài liệu sẽ hướng dẫn cho các bạn biết cách trình một mẫu biên bản đúng quy cách như cách ghi thông tin của bên giao và bên nhận, tên cũng như số lượng tài liệu bàn giao.

 

CÔNG TY ......................                                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
--------------------------                                                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số 18/ BBBG- ..................                                                                           ------------------                                                          

                                                                                                       ……, ngày ....... tháng ....... năm……….

 


BIÊN BẢN BÀN GIAO TÀI LIỆU

 

Bên Giao:

Họ tên:.............................................................................................. 
Chức vụ: .........................................................................................
Trụ sở:.............................................................................................

Bên Nhận:

Họ tên:............................................................................................. 
Chức vụ:..........................................................................................
Công ty:...........................................................................................  
Trụ sở:.............................................................................................

 Chi tiết tài liệu bàn giao:

STTNội dungSố lượngGhi chú
01   
02   
03   
04   
05   
06   


Trên đây là một phần trích dẫn của Biên bản bàn giao tài liệu. Các bạn sẽ xem được đầy đủ nội dung khi tải trên TaiLieu.VN, ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm các mẫu biên bản bàn giao công việc khác như biên bản bàn giao hồ sơ, biên bản bàn giao công việc kế toán.

ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2