Mẫu biên bản bàn giao công việc kế toán

Chia sẻ: đinh Thị Tường Vi | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
2.140
lượt xem
225
download

Mẫu biên bản bàn giao công việc kế toán

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhằm giúp các bạn có thêm một mẫu biên bản đúng quy cách, TaiLieu.VN xin giới thiệu mẫu biên bản bàn giao công việc kế toán để các bạn tham khảo. Biên bản bàn giao công việc kế toán cần có các nội dung như thông tin bên giao, bên nhận, nội dung bàn giao. Mời các bạn tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu biên bản bàn giao công việc kế toán

Biên bản bàn giao công việc kế toán dùng trong trường hợp nghỉ việc hoặc chuyển công tác. Biên bản bàn giao công việc kế toán sẽ ghi lại những nội dung cần giao lại cho các cá nhân, bộ phận liên quan.

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

  

BIÊN BẢN BÀN GIAO CÔNG TÁC KẾ TOÁN


Căn cứ Quyết định số: ……/QĐ-UBND, ngày …./…../…… của UBND huyện về việc ……………
Hôm nay, vào lúc …..h, ngày …… tháng ….. năm………; tại trường: ……..
Chúng tôi gồm có:
1. Bên bàn giao:
- Ông ( Bà): …………………………. ; chức vụ:…………………………
2. Bên nhận bàn giao:
- Ông ( Bà): …………………………. ; chức vụ:…………………………
3. Các thành phần tham gia bàn giao, gồm:
- Ông ( Bà): …………………………. ; chức vụ: Hiệu trưởng
- Ông ( Bà): …………………………. ; chức vụ: Bí thư chi bộ
- Ông ( Bà): …………………………. ; chức vụ: Chủ tịch công đoàn
- Ông ( Bà): …………………………. ; chức vụ: Thanh tra nhân dân
* Sau khi xem xét chúng tôi thống nhất bàn giao công tác kế toán, gồm các nội dung sau:
1. Tình hình kinh phí của đơn vị năm…
2. Sổ sách kế toán ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh năm……., phần mềm kế toán HCSN
3. Chứng từ thu, chi từ tháng………đến tháng ………
4. Tài sản công.
5. Các nội dung khác.

* Nội dung bàn giao chi tiết như sau:
1. Tình hình kinh phí năm………..:
- Dự toán năm……….chuyển sang:
+ KP giao thực hiện chế độ tự chủ:
+ KP giao không thực hiện chế độ tự chủ:
- Dự toán được giao đầu năm:
+ KP giao thực hiện chế độ tự chủ:
+ KP giao không thực hiện chế độ tự chủ:
- Dự toán bổ sung đến…………………:
+ KP giao thực hiện chế độ tự chủ:
+ KP giao không thực hiện chế độ tự chủ:
Tổng dự toán được sử dụng năm………………...
+ KP giao thực hiện chế độ tự chủ:
+ KP giao không thực hiện chế độ tự chủ:
- Tổng số kinh phí thực rút tại KBNN đến…………
+ KP giao thực hiện chế độ tự chủ:
+ KP giao không thực hiện chế độ tự chủ:
- Dự toán còn tồn ở KBNN đến………….
- + KP giao thực hiện chế độ tự chủ:
+ KP giao không thực hiện chế độ tự chủ:
- Số kinh phí thực rút đến …………..đã thanh toán với KBNN:
+ KP giao thực hiện chế độ tự chủ:
+ KP giao không thực hiện chế độ tự chủ:
- Số kinh phí thực rút đến ………….chưa thanh toán với KBNN:
Trong đó: + Tồn quỹ tiền mặt:
+ Tồn tạm ứng cho cá nhân chưa thanh toán:
 

Để xem được đầy đủ nội dung của Biên bản bàn giao công việc kế toán, mời các bạn tải trên TaiLieu.VN, ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm các mẫu biên bản bàn giao công việc như biên bản bàn giao hồ sơ, biên bản bàn giao hồ sơ và công việc.

Đồng bộ tài khoản