Biên bản kiểm kê TSCĐ

Chia sẻ: Lưu Giang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
1.605
lượt xem
692
download

Biên bản kiểm kê TSCĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Biên bản kiểm kê TSCĐ

  1. Đơn vị:.............................. Mẫu số 05 – TSCĐ Bộ phận:........................... (Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC) BIÊN BẢN KIỂM KÊ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH Ngày..............tháng...............năm........... Thời điểm kiểm kê:............giờ...........ngày............tháng ..........năm.............. Ban kiểm kê gồm: - Ông/Bà:........................................chức vụ..............Đại diện.............................Trưởng ban - Ông/Bà:........................................chức vụ..............Đại diện..................................Uỷ viên - Ông/Bà:........................................chức vụ..............Đại diện..................................Uỷ viên Đã kiểm kê TSCĐ, kết quả như sau: Theo sổ kế toán Theo kiểm kê Chênh lệch ST Tên TSCĐ Mã số Nơi sử Ghi T dụng Số Nguyên Giá trị Số Nguyên Giá trị Số Nguyên Giá trị chú lượng giá còn lại lượng giá còn lại lượng giá còn lại A B C D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Cộng Ngày.............. tháng........... năm.......... Giám đốc Kế toán trưởng Trưởng Ban kiểm kê (Ghi ý kiến giải quyết số chênh lệch) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)
Đồng bộ tài khoản