intTypePromotion=1
ADSENSE

Biên bản thanh lý hợp đồng chuyển nhượng cổ phần - Mẫu 2

Chia sẻ: Nguyễn Đắc Dũng | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

285
lượt xem
15
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời các bạn tham khảo "Biên bản thanh lý hợp đồng chuyển nhượng cổ phần" sau đây để biết được nội dung, cách trình bày của hợp đồng. Từ đó, giúp các bạn soạn thảo hợp đồng một cách phù hợp với tiêu chuẩn chung của một văn bản hành chính và đầy đủ nội dung.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Biên bản thanh lý hợp đồng chuyển nhượng cổ phần - Mẫu 2

Dưới đây là đoạn trích của tài liệu "Biên bản thanh lý hợp đồng chuyển nhượng cổ phần - Mẫu 2" để xem nội quy chấm dứt hiệu lực hợp đồng chuyển nhượng cổ phần giữa bên chuyển nhượng cổ phần và nhận chuyển nhượng cổ phần. Từ đó, có thể tự soạn thảo cho mình một bản hợp đồng với chủ đề tương tự. Mời các bạn cùng tham khảo:

                                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                          
         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc      
                                                                                       
          ----o0o----
BIÊN BẢN THANH LÝ
HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN
Hôm nay, ngày 15 tháng 06 năm 2013, tại Hà nội các bên gồm:
1. Bên chuyển nhượng cổ phần (Gọi tắt là “Bên A”): Bà Hoàng Thị Hoan
2. Bên nhận chuyển nhượng cổ phần (Gọi tắt là “Bên B”): ÔngHoàng Bá Đức
Căn cứ nội dung của Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần số 01/2013/HĐCN ký ngày 11 tháng  06 năm 2013 và tình hình thực hiện nghĩa vụ của mỗi bên, hai bên tiến hành thanh lý Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần nêu trên với nội dung sau:
Bên chuyển nhượng:
-       Đã hoàn thành nghĩa vụ ký kết hồ sơ, giấy tờ cần thiết để Bên nhận chuyển nhượng đăng ký quyền sở hữu đối với số cổ phần nhận chuyển nhượng.
-       Đã nhận đủ số tiền chuyển nhượng cổ phần là 780.000.000 (Bằng chữ: Bảy trăm tám mươi triệu) đồng Việt Nam.
Bên nhận chuyển nhượng:
-       Đã thanh toán đầy đủ và đúng hạn số tiền chuyển nhượng cổ phần là 780.000.000 (Bằng chữ: Bảy trăm tám mươi triệu) đồng Việt Nam.
Kể từ thời điểm này, Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần số 01/2013/HĐCN chấm dứt hiệu lực.
Biên bản được lập thành 03 bản có giá trị pháp lý như nhau. Các bên đã kiểm tra, đối chiếu lại nội dung Biên bản và cùng nhau ký xác nhận dưới đây.
                          Đại diện Bên A
                                                  
 
 
 
               ………………………..
                                                                        Đại diện Bên B
 
 
 
                                                                      ………………………..
Xác nhận của Công ty về việc hoàn tất các thủ tục chuyển nhượng
Đại diện theo pháp luật của công ty
Giám đốc
(Ký, đóng dấu)

Bạn đọc vui lòng đăng nhập tài khoản trên trang Tailieu.vn để tải đầy đủ nội dung tài liệu "Biên bản thanh lý hợp đồng chuyển nhượng cổ phần - Mẫu 2" về tham khảo. Bên cạnh đó có một số mẫu biên bản thanh lý hợp đồng khác, có thể các bạn sẽ quan tâm như: Biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng thuê khoán chuyên môn3 mẫu biên bản thanh lý hợp đồng thông dụngBiên bản thanh lý hợp đồng vay.

ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2