intTypePromotion=1

Biên bản xử lý vi phạm kỷ luật

Chia sẻ: Nguyen Mr. Kelvin | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

1
2.526
lượt xem
167
download

Biên bản xử lý vi phạm kỷ luật

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu biên bản kỷ luật áp dụng cho việc kỷ luật người vi phạm nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức. Biên bản xử lý vi phạm kỷ luật được lập bởi người có thẩm quyền của một tổ chức, ghi lại hành vi vi phạm nội quy và những quy định do công ty hay tổ chức đề ra nhằm đưa ra những hình thức kỷ luật thích hợp. Mời bạn tham khảo Biên bản xử lý vi phạm kỷ luật của TaiLieu.VN để biết thêm nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Biên bản xử lý vi phạm kỷ luật

Biên bản xử lý vi phạm kỷ luật là biên bản xử lí đối với cá nhân hoặc tập thể vi pham các quy đinh, nội quy. Để nắm rõ hơn thông tin của biên bản mời các bạn xem phần trích dẫn bên dưới:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
====== o0o ======

..., ngày ...../ ...../ .........

BIÊN BẢN XỬ LÝ VI PHẠM KỶ LUẬT

Hôm nay, vào lúc ........ giờ ........... ngày ...... tháng ...... năm ............. tại ..................... thuộc Công ty ............................................., chúng tôi gồm có:
1. Ông (Bà): Chức vụ:
2. Ông (Bà): Chức vụ:
Đại diện cho Ban Giám đốc Công ty ............, tiến hành lập biên bản về hành vi vi phạm nội quy và những quy định của Công ty đề ra đối với:
Nội dung vi phạm:
Ý kiến của người bị lập biên bản về nội dung vi phạm:
Trưởng bộ phận:
Ý kiến của Trưởng bộ phận:
Kiến nghị xử lý:
Biên bản kết thúc vào lúc .............. ngày ...... tháng ...... năm .......... Đã đọc cho mọi người cùng nghe và cùng ký vào biên bản.

Để có một mẫu Biên bản xử lý vi phạm kỷ luật với đầy đủ nội dung cần thiết. Quý bạn đọc cùng tham khảo biên bản bằng cách đăng nhập vào Website TaiLieu.VN nhé!

ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2