intTypePromotion=1

Biểu mẫu " Bảng kê thu mua hành không có hóa đơn"

Chia sẻ: Bạch Diễm My | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
248
lượt xem
16
download

Biểu mẫu " Bảng kê thu mua hành không có hóa đơn"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Biểu mẫu " Bảng kê thu mua hành không có hóa đơn"

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Biểu mẫu " Bảng kê thu mua hành không có hóa đơn"

  1. BẢNG KÊ THU MUA HÀNG KHÔNG CÓ HOÁ ĐƠN Tháng..............Năm.............. Tên cơ sở kinh doanh :....................................................... Địa chỉ :.............................................................................. Mã số : Địa chỉ nơi tổ chức thu mua :............................................... Người tổ chức thu mua :................................................................... STT Ngày tháng Người bán Tên hàng Số Đơn Tổng giá Thuế GTGT Ghi chú năm mua lượng giá trị thanh được khấu Tên người Địa chỉ hàng toán trừ bán Tổng cộng Tổng giá trị hàng hoá mua vào : Số tiền thuế GTGT tính khấu trừ : Ngày........Tháng...........Năm........... Người lập Giám đốc (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2