intTypePromotion=1

BIỂU MẪU "BẢNG KÊ HỒ SƠ Thu BHXH bắt buộc "

Chia sẻ: Tuong Van | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
379
lượt xem
36
download

BIỂU MẪU "BẢNG KÊ HỒ SƠ Thu BHXH bắt buộc "

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu bảng kê hồ sơ thu BHXH bắt buộc

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BIỂU MẪU "BẢNG KÊ HỒ SƠ Thu BHXH bắt buộc "

  1. Số HS: 104/……………………../THU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc BẢNG KÊ HỒ SƠ Loại hồ sơ: Thu BHXH bắt buộc 1. Tên đơn vị (hoặc cá nhân):…………………………………………………………. M đơn vị: ……………………… 2. Điện thoại:……………………………………………..Fax: …………………………………………............................. STT Loại giấy tờ, biểu mẫu Số lượng (1) (2) (3) I. Lao động tăng mới: mới ký HĐLĐ, mới tuyển dụng … hồ sơ gồm: 1. Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT bắt buộc (Mẫu 02a-TBH, 02 bản) 2. Hợp đồng lao động, QĐ tuyển dụng, QĐ tiếp nhận … (01 bản chính /người) II. Lao động giảm, điều chỉnh lương, hồ sơ gồm có: 1. Danh sách lao động và điều chỉnh mức lương đóng BHXH, BHYT (Mẫu 03a-TBH, 02 bản) 2. QĐ nghỉ việc, QĐ chấm dứt HĐLĐ, QĐ thôi việc, QĐ bổ nhiệm, QĐ nâng lương, QĐ điều chỉnh lương …(01 bản chính /người) 3. Sổ BHXH (đối với trường hợp LĐ đã nghỉ việc ngay sau khi báo tăng, nếu có) III. Trường hợp báo tăng, giảm lao động chậm (kể cả tăng lại sau thai sản, nghỉ không lương…). Hồ sơ bổ sung gồm: 1. Công văn giải trình lý do chậm báo tăng, báo giảm cho NLĐ (01 bản) 2. Hồ sơ khác: . - …………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… - …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… - …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… - …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… III. File dữ liệu: Gửi qua IMS , Chuyển bằng đĩa , Chuyển bằng USB Ngày kết quả:…………./………../200… ………….. TP.Hồ Chí Minh, ngày……..tháng……..năm 200…. Cán bộ TNHS Người nộp hồ sơ (ký, ghi r họ tn)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2