intTypePromotion=1

BIỂU MẪU "BẢNG KÊ HỒ SƠ Trả sổ BHXH của đối tượng tham gia BHXH dưới 12 tháng đã nghỉ việc "

Chia sẻ: Tuong Van | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
440
lượt xem
31
download

BIỂU MẪU "BẢNG KÊ HỒ SƠ Trả sổ BHXH của đối tượng tham gia BHXH dưới 12 tháng đã nghỉ việc "

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu bảng kê hồ sơ Trả sổ BHXH của đối tượng tham gia BHXH dưới 12 tháng đã nghỉ việc

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BIỂU MẪU "BẢNG KÊ HỒ SƠ Trả sổ BHXH của đối tượng tham gia BHXH dưới 12 tháng đã nghỉ việc "

  1. Số HS: 313/……………………../SO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc BẢNG KÊ HỒ SƠ Loại hồ sơ: Trả sổ BHXH của đối tượng tham gia BHXH dưới 12 tháng đã nghỉ việc Tên đơn vị (cá nhân):…………………………………………….……………………………Mã đơn vị:…………… 1. Điện thoại:……………………………………………..Fax: …………………………………………............................. STT Loại giấy tờ, biểu mẫu Số lượng (1) (2) (3) 1. Quyết định nghỉ việc (01 bản) 2. Bản sao CMND có sao y (01 bản) 3. Khác: Ngày trả sổ:……………../…………/200…. TP.Hồ Chí Minh, ngày……..tháng……..năm 200…. Người nộp hồ sơ Cán bộ TNHS (ký, ghi r họ tn)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2