intTypePromotion=1

BIỂU MẪU "BẢNG KÊ HỒ SƠ Điều chỉnh nhân thân người tham gia BHYT "

Chia sẻ: Tuong Van | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
281
lượt xem
10
download

BIỂU MẪU "BẢNG KÊ HỒ SƠ Điều chỉnh nhân thân người tham gia BHYT "

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu bảng kê hồ sơ Điều chỉnh nhân thân người tham gia BHYT (Chỉ điều chỉnh thẻ BHYT, không điều chỉnh sổ BHXH)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BIỂU MẪU "BẢNG KÊ HỒ SƠ Điều chỉnh nhân thân người tham gia BHYT "

  1. Số HS: 406/……………………../THE- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐC Độc lập – Tự do – Hạnh phúc BẢNG KÊ HỒ SƠ Loại hồ sơ: Điều chỉnh nhân thân người tham gia BHYT (Chỉ điều chỉnh thẻ BHYT, không điều chỉnh sổ BHXH) 1. Tên cơ quan, đơn vị:……………..……………………………………………….Mã đơn vị: ………………… 2. Điện thoại:……………………………………………..Fax: …………………………………………............... STT Loại giấy tờ, biểu mẫu Số lượng (1) (2) (3) 1. Bản sao giấy CMND (có sao y, 01 bản) 2. Bản phô tô trang 03 sổ BHXH đúng (01 bản) 3. Danh sách đề nghị điều chỉnh hồ sơ cấp sổ BHXH, thẻ BHYT (Mẫu 03b-TBH, 03 bản) 4. Thẻ BHYT còn giá trị sử dụng Ngày kết quả:…………./………../200… ………….. TP.Hồ Chí Minh, ngày……..tháng……..năm 200…. Người nộp hồ sơ Cán bộ TNHS (ký, ghi r họ tn)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2