intTypePromotion=1

BIỂU MẪU "BẢNG KÊ HỒ SƠ Xác nhận quá trình đóng BHXH, Bảo hiểm thất nghiệp "

Chia sẻ: Tuong Van | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
750
lượt xem
67
download

BIỂU MẪU "BẢNG KÊ HỒ SƠ Xác nhận quá trình đóng BHXH, Bảo hiểm thất nghiệp "

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu bảng kê hồ sơ Xác nhận quá trình đóng BHXH, Bảo hiểm thất nghiệp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BIỂU MẪU "BẢNG KÊ HỒ SƠ Xác nhận quá trình đóng BHXH, Bảo hiểm thất nghiệp "

  1. Số HS: 311/……………………../SO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc BẢNG KÊ HỒ SƠ Loại hồ sơ: Xác nhận quá trình đóng BHXH, Bảo hiểm thất nghiệp. 1. Tên đơn vị (cá nhân):…………………………………………….……………………………Mã đơn vị: …………… 2. Điện thoại:……………………………………………..Fax: …………………………………………............................. STT Loại giấy tờ, biểu mẫu Số lượng (1) (2) (3) Điều kiện: Người lao động có tên trong danh sách báo giảm ( mẫu 3a-TBH) và đơn vị đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đóng BHXH, BHYT, BHTN. 1. Xác nhận quá trình đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp (Mẫu 01/SHB-XN, 01 bản/người). 2. Tờ bìa sổ BHXH (mới) 3. Ngày trả kết quả:……../……./200… TP.Hồ Chí Minh, ngày……..tháng……..năm 200…. Người nộp hồ sơ Cán bộ TNHS (ký, ghi r họ tn) Ghi chú: Đơn vị kê khai chính xác và đầy đủ quá trình đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp của người lao động vào mẫu 01/SBH-XN. Các đơn vị vào trang web: www.bhxhhcm.org.vn để lấy mẫu 01/SBH- XN.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2