intTypePromotion=1

BIỂU MẪU "BẢNG KÊ HỒ SƠ Đăng ký tham gia BHYT "

Chia sẻ: Tuong Van | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
546
lượt xem
56
download

BIỂU MẪU "BẢNG KÊ HỒ SƠ Đăng ký tham gia BHYT "

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu bảng kê hồ sơ đăng ký tham gia BHYT (Dùng cho đối tượng chỉ tham gia BHYT bắt buộc)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BIỂU MẪU "BẢNG KÊ HỒ SƠ Đăng ký tham gia BHYT "

  1. Số HS: 101/……………………../ĐK-BHXH,BHYT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Đốc lập – Tự do – Hạnh phúc Số HS: 102/ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ……………………../THU Độc lập – Tự do – Hạnh phúc BẢNG KÊ HỒ SƠ Loại hồ sơ: Đăng ký tham gia BHYT (Dùng cho đối tượng chỉ tham gia BHYT bắt buộc) 1. Tên đơn vị:……………………………………………..…………………Mã đơn vị: ……………………….. 2. Điện thoại:……………………………………………..Fax: …………………………………………............... STT Loại giấy tờ, biểu mẫu Số lượng (1) (2) (3) 1. Hợp đồng đóng bảo hiểm y tế (Mẫu 05-TBH, 04bản) 2. Danh sách đối tượng tham gia BHYT (mẫu 2b-TBH, 04 bản) 3. File dữ liệu: Chuyển bằng đĩa , Chuyển bằng USB Ngày kết quả:…………./………../200… ………….. TP.Hồ Chí Minh, ngày……..tháng……..năm 200…. Cán bộ TNHS Người nộp hồ sơ (ký, ghi r họ tn)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2