intTypePromotion=1

BIỂU MẪU "BẢNG KÊ HỒ SƠ Xác nhận tham gia BHYT 03 năm liên tục "

Chia sẻ: Tuong Van | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
205
lượt xem
12
download

BIỂU MẪU "BẢNG KÊ HỒ SƠ Xác nhận tham gia BHYT 03 năm liên tục "

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu bảng kê hồ sơ Xác nhận tham gia BHYT 03 năm liên tục

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BIỂU MẪU "BẢNG KÊ HỒ SƠ Xác nhận tham gia BHYT 03 năm liên tục "

  1. Số HS: 405/……………………../THE- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐC Độc lập – Tự do – Hạnh phúc BẢNG KÊ HỒ SƠ Loại hồ sơ: Xác nhận tham gia BHYT 03 năm liên tục 1. Tên cơ quan, đơn vị:……………..……………………………………………….Mã đơn vị: ………………… 2. Điện thoại:……………………………………………..Fax: …………………………………………............... STT Loại giấy tờ, biểu mẫu Số lượng (1) (2) (3) 1. Đơn đề nghị xác nhận (Theo mẫu, 02 bản) 4. Thẻ BHYT còn giá trị sử dụng Ngày kết quả:…………./………../200… ………….. TP.Hồ Chí Minh, ngày……..tháng……..năm 200…. Người nộp hồ sơ Cán bộ TNHS (ký, ghi r họ tn)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2