intTypePromotion=1

BIỂU MẪU "BẢNG KÊ HỒ SƠ Cấp thẻ BHYT bắt buộc "

Chia sẻ: Tuong Van | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
341
lượt xem
23
download

BIỂU MẪU "BẢNG KÊ HỒ SƠ Cấp thẻ BHYT bắt buộc "

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu bảng kê hồ sơ Cấp thẻ BHYT bắt buộc

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BIỂU MẪU "BẢNG KÊ HỒ SƠ Cấp thẻ BHYT bắt buộc "

  1. Số HS: 401/……………………../THE CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc BẢNG KÊ HỒ SƠ Loại hồ sơ: Cấp thẻ BHYT bắt buộc 1. Tên cơ quan, đơn vị:……………………………………………..…………………Mã đơn vị: ……………… 2. Điện thoại:……………………………………………..Fax: …………………………………………............... STT Loại giấy tờ, biểu mẫu Số lượng (1) (2) (3) 1. Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT bắt buộc, (Mẫu 2a-TBH,01 bản) 2. Phiếu nộp tiền (01 bản, nếu cần) 3. File dữ liệu: Gửi qua IMS , Chuyển bằng đĩa , Chuyển bằng USB 4. Hồ sơ khác: …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ……………………….. - Lưu ý: Trường hợp cấp thẻ mới trùng với thời gian gia hạn thì nộp hồ sơ cùng với hồ sơ gia hạn - Ngày trả kết quả:…………./………../200… … Cán bộ TNHS TP.Hồ Chí Minh, ngày……..tháng……..năm 200…. Người nộp hồ sơ (ký, ghi r họ tn)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2