intTypePromotion=1

BIỂU MẪU "BẢNG KÊ HỒ SƠ "

Chia sẻ: Tuong Van | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
458
lượt xem
57
download

BIỂU MẪU "BẢNG KÊ HỒ SƠ "

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu bảng kê hồ sơ cho Loại hồ sơ: Cấp sổ BHXH bắt buộc

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BIỂU MẪU "BẢNG KÊ HỒ SƠ "

  1. Số HS: 301/……………………../ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc BẢNG KÊ HỒ SƠ Loại hồ sơ: Cấp sổ BHXH bắt buộc 1. Tên cơ quan, đơn vị:…………………………………………..……………Mã đơn vị:……………………. 2. Điện thoại:……………………………………….Fax:………………………………………….................... STT Loại giấy tờ, biểu mẫu Số lượng (1) (2) (3) 1. Tờ khai tham gia BHXH, BHYT (Mẫu 01-TBH, 03 bản/sổ) 2. Phiếu duyệt sổ (01 bản) 3. Sổ BHXH đã ghi trang 03 theo đúng số thứ tự số sổ được cấp 4. Sổ ghi sai phải đổi lại (nếu có) 5. Biên bản hủy sổ đối với trường hợp có lao động nghỉ việc ngay sau khi báo tăng (01 bản) 6. Sổ trắng trả lại Ngày trả kết quả:……………/……………/200….. TP.Hồ Chí Minh, ngày……..tháng……..năm 200…. Người nộp hồ sơ Cán bộ TNHS (ký, ghi r họ tn)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2