Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

BIỂU MẪU " BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ Phụ lục 12"

Chia sẻ: Lan Anh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

919
lượt xem
82
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu báo cáo tình hình hoạt động hàng tháng, quý, năm của Công ty quản lý quỹ theo Phụ lục 12 (Ban hành kèm theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty quản lý quỹ)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BIỂU MẪU " BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ Phụ lục 12"

  1. Phụ lục 12. Mẫu báo cáo tình hình hoạt động hàng tháng, quý, năm của Công ty quản lý quỹ (Ban hành kèm theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty quản lý quỹ) Tên Công ty quản lý quỹ:...... CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số Công văn:........... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Vv báo cáo hoạt động tháng/quý/năm ______________ ........, ngày......tháng......năm... Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ Tháng/Quý/Năm I.Thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty Quản lý quỹ 1. Hoạt động quản lý Quỹ Quỹ Lũy kế từ đầu Quỹ công thành Tổng năm STT Nội dung chúng viên (1) (2) (3) (4) (5)=(3) +(4) Số lượng Quỹ đang 1 quản lý Số lượng Quỹ lập, 2 đóng trong tháng Tổng số vốn của các 3 Quỹ đang quản lý Tổng giá trị tài sản 4 ròng của các Quỹ đang quản lý 5 Tổng phí thu được Phí quản lý Quỹ Tỷ lệ phí quản lý Quỹ trên giá trị tài sản ròng của quỹ (%) Thưởng (nếu có) Phí chào bán chứng chỉ quỹ Phí mua lại chứng chỉ quỹ 2. Hoạt động quản lý danh mục đầu tư
  2. STT Số hợp đồng Thời hạn hợp đồng Tổng giá Tổng phí còn hiệu lực 1-2 năm 2-5 năm 5-10 năm Hơn 10 trị năm 1 Nhà đầu tư trong nước Cá nhân Tổ chức 2 Nhà đầu tư nước ngoài Cá nhân Tổ chức 3. Các hoạt động kinh doanh khác Giá trị Giá trị lũy kế Mức phí trung STT Nội dung Số lượng bình (%) (1) (2) (3) (4) (5) Các hợp đồng còn hiệu lực (nêu chi 1 tiết loai hình dịch vụ) … … Các hợp đồng phát 2 sinh trong tháng, trong đó Hợp đồng….(loại 2.1 hợp đồng) Đối tượng trong nước Cá nhân Tổ chức Đối tượng nước ngoài Cá nhân Tổ chức Hợp đồng….(loại 2.2 hợp đồng) Đối tượng trong nước Cá nhân Tổ chức Đối tượng nước ngoài Cá nhân Tổ chức
  3. Phí thu được … Tổng phí thu được II. Các thông tin liên quan nhân sự của Công ty 1. Cơ cấu tổ chức STT Nội dung Số lượng 1 Số nhân viên tuyển mới trong tháng/quý/ năm 2 Số nhân viên thôi việc trong tháng/quý/năm 3 Số nhân viên có chứng chỉ hành nghề 4 Tổng số nhân viên của Công ty (số nhân viên người Việt Nam, nước ngoài) 2. Chương trình đào tạo (trong báo cáo năm) Nội dung/Chương trình đào Số lượng nhân viên Giảng viên STT tạo, thời gian đào tạo tham dự 1 2 3 III. Các vướng mắc phát sinh và kiến nghị a) Khung pháp lý b) Điều hành quản lý của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước c) Các vấn khác phát sinh (Tổng) Giám đốc Công ty quản lý quỹ (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)
ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2