intTypePromotion=1

BIỂU MẪU " BÁO CÁO MỘT SỐ CHỈ TIÊU TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ- Phụ lục 18"

Chia sẻ: Lan Anh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
401
lượt xem
34
download

BIỂU MẪU " BÁO CÁO MỘT SỐ CHỈ TIÊU TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ- Phụ lục 18"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu báo cáo một số chỉ tiêu trong hoạt động của Quỹ theo Phụ lục 18 (Ban hành kèm theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty quản lý quỹ)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BIỂU MẪU " BÁO CÁO MỘT SỐ CHỈ TIÊU TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ- Phụ lục 18"

  1. Phụ lục 18. Mẫu báo cáo một số chỉ tiêu trong hoạt động của Quỹ (Ban hành kèm theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty quản lý quỹ) BÁO CÁO MỘT SỐ CHỈ TIÊU TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ (Tháng.....năm...) 1. Tên Công ty quản lý quỹ : 2. Tên Ngân hàng giám sát: 3. Tên Quỹ: 4. Ngày lập báo cáo: STT CHỈ TIÊU KỲ BÁO CÁO KỲ TRƯỚC I Các chỉ tiêu về tình hình hoạt động đầu tư 1 Tỷ lệ các loại chứng khoán trong tổng giá trị tài sản ròng của Quỹ 2 Tỷ lệ các loại cổ phiếu trong giá trị tài sản ròng của Quỹ 3 Tỷ lệ thu nhập (cả thu nhập từ lãi, cổ tức, chênh lệch giá) so với tổng giá trị tài sản ròng của Quỹ 4 Tỷ lệ chi phí so với tổng giá tài sản ròng của Quỹ II Các chỉ số thị trường 1 Tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành cuối tháng 2 Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của các nhân viên Công ty quản lý quỹ và những người liên quan của Công ty quản lý quỹ 3 Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của 10 nhà đầu tư lớn nhất cuối tháng 4 Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của nhà đầu tư nước ngoài 5 Tỷ lệ giá trị giao dịch chứng chỉ quỹ so với giá trị tài sản ròng cuối kỳ (%) 6 Số người nắm giữ chứng chỉ quỹ 7 Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ và giá thị trường cuối tháng (Tổng) Giám đốc ngân hàng lưu ký (Tổng) Giám đốc Công ty quản lý quỹ (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2