Biểu mẫu: "Báo cáo tồn kho"

Chia sẻ: Letung Giang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
1.134
lượt xem
132
download

Biểu mẫu: "Báo cáo tồn kho"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Biểu mẫu: "Báo cáo tồn kho"

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Biểu mẫu: "Báo cáo tồn kho"

  1. Bộ, Sở : ………. Đơn vị : ………… BÁO CÁO TỒN KHO Tháng :........................................ Kho :............................................................................................................ Vật tư hàng hoá Đầu kỳ Nhập kho Xuất kho Cuối kỳ Mã Tên SL TT SL TT SL TT SL TT Loại : Cộng theo loại Cộng theo kho Cộng các kho Lập, ngày … tháng … năm … Người lập Thủ kho Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)
  2. 2
Đồng bộ tài khoản