BÁO CÁO TỒN KHO

Chia sẻ: Van Trung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
279
lượt xem
76
download

BÁO CÁO TỒN KHO

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ, Sở : ………. Đơn vị : ………… BÁO CÁO TỒN KHO Tháng :........................................ Kho :............................................................................................................ Vật tư hàng hoá Mã Loại : Cộng theo loại Cộng theo kho Cộng các kho Tên SL Đầu kỳ TT SL Nhập kho TT SL Xuất kho TT SL Cuối kỳ TT Lập, ngày … tháng … năm … Người lập (Ký, họ tên) Thủ kho (Ký, họ tên) Phụ trách kế toán (Ký, họ tên) Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên, đóng dấu) ....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BÁO CÁO TỒN KHO

  1. Bộ, Sở : ………. Đơn vị : ………… BÁO CÁO TỒN KHO Tháng :........................................ Kho :............................................................................................................ Vật tư hàng hoá Đầu kỳ Nhập kho Xuất kho Cuối kỳ Mã Tên SL TT SL TT SL TT SL TT Loại : Cộng theo loại Cộng theo kho Cộng các kho Lập, ngày … tháng … năm … Người lập Thủ kho Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản