Biểu mẫu " Chi tiết bán hàng"

Chia sẻ: Bạch Diễm My | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
360
lượt xem
54
download

Biểu mẫu " Chi tiết bán hàng"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Biểu mẫu " Chi tiết bán hàng theo nhân viên"

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Biểu mẫu " Chi tiết bán hàng"

  1. CHI TIẾT BÁN HÀNG THEO NHÂN VIÊN Từ ngày :................Đến ngày :................... Ngày Số Loại Mã hàng Tên  Số  Đơn giá Thành  Số lượng trả  Giảm  Thuế trong  hàng lượng tiền lại giá /Trả  doanh thu lại Mã nhân viên :................Tên nhân viên :..................... Cộng Tổng cộng
Đồng bộ tài khoản