intTypePromotion=1

BIỂU MẪU '" GIẤY ĐỀ NGHỊ GIẢI QUYẾT TRỢ CẤP TNLĐ "

Chia sẻ: Tuong Van | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
452
lượt xem
34
download

BIỂU MẪU '" GIẤY ĐỀ NGHỊ GIẢI QUYẾT TRỢ CẤP TNLĐ "

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu giấy đề nghị giải quyết trợ cấp TNLĐ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BIỂU MẪU '" GIẤY ĐỀ NGHỊ GIẢI QUYẾT TRỢ CẤP TNLĐ "

  1. Mẫu số 05-HSB CƠ QUAN QUẢN Lí CẤP TRấN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TấN ĐƠN VỊ: ………………… Độc lập - Tự do - Hạnh phỳc Số: / . . . . . . . . . , ngày ….. thỏng …. năm V/v: Giải quyết trợ cấp TNLĐ …. (BNN) đối với ụng (bà) . . . . . . . . . .. Kớnh gửi: Bảo hiểm xó hội tỉnh (thành phố) . . . . . . . . . . 1- Tờn, địa chỉ của cơ quan, đơn vị quản lý người bị TNLĐ (BNN): ………………..……………………………………………………………… Số điện thoại: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………………………….. . . . 2- Thụng tin về người bị TNLĐ (BNN): Họ tờn . . . . . . . . . . . . . ….. . . . . . . . . . . . . . . Số sổ BHXH: . . . . . . . . .. . . . . . Nghề nghiệp: . . . . . . . . . . . . Đơn vị (hoặc nơi làm việc): ……………………… Thời gian tham gia BHXH: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3- Thời gian xảy ra TNLĐ (BNN): … giờ . .. . ngày . . .. thỏng . . . năm . …. . . . 4- Nơi xảy ra TNLĐ (BNN) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ….. . . . . . . . . . 5- Trường hợp xảy ra TNLĐ (BNN): . . . . . . . . . . . . ……. . . . . . . . . . . . . . . . . . 6- Tóm tắt diễn biến vụ TNLĐ (BNN): . . . . . . . . ….. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 7- Quỏ trỡnh điều trị xong và ra viện: . . . . . . . . . . . …….. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kớnh đề nghị Bảo hiểm xó hội tỉnh (thành phố) . …………………. . . xem xột giải quyết hưởng chế độ tai nạn lao động (bệnh nghề nghiệp) theo quy định đối với ụng (bà). . . . ………………………………. . . . ./. THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN ĐƠN VỊ Nơi nhận: (ký, đúng dấu) - …………. - ………….
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2