intTypePromotion=1

Mẫu giấy đề nghị tạm ứng

Chia sẻ: Tran Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

2
3.173
lượt xem
413
download

Mẫu giấy đề nghị tạm ứng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Biểu mẫu giấy đề nghị tạm ứng dành cho sinh viên ngành kế toán

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu giấy đề nghị tạm ứng

  1. Đơn vị:Doanh nghiệp A Mẫu số C32 – HD Bộ phận: ……… Ban hành theo QĐ số 19/2006/QĐ-BTC Mã đơn vị SDNS: ngày 30/03/2006 của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG Ngày … tháng 01 năm 2002 Số: 01 Kính gửi: Doanh ngiệp A Tôi tên: AN Bộ phận (hoặc địa chỉ):………………… Đề nghị cho tạm ứng số tiền: 6.000.000 đồng (Viết bằng chữ): Sáu triệu đồng Lý do: Mua quạt máy Chi tiết các mục tạm ứng: - - - - Tổng cộng Số tiền: 6.000.000 đ Thời hạn thanh toán: 03/01/2002 Thủ trưởng đơn vị Kế toán Người đề nghị Duyệt tạm ứng: .............. tạm ứng 254
  2. Đơn vị:Doanh nghiệp A Mẫu số C32 – HD Bộ phận: ……… Ban hành theo QĐ số 19/2006/QĐ-BTC Mã đơn vị SDNS: ngày 30/03/2006 của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG Ngày … tháng 01 năm 2002 Số: 02 Kính gửi: Doanh ngiệp A Tôi tên: BÌNH Bộ phận (hoặc địa chỉ):…………….. Đề nghị cho tạm ứng số tiền: 4.000.000 đồng (Viết bằng chữ): Bốn triệu đồng Lý do: Mua máy tính Chi tiết các mục tạm ứng: - - - - Tổng cộng Số tiền: 4000.000 đ Thời hạn thanh toán: 06/01/2002 Thủ trưởng đơn vị Kế toán Người đề nghị Duyệt tạm ứng: .............. tạm ứng 255
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2