intTypePromotion=1

Biểu mẫu Giấy đề nghị tạm ứng

Chia sẻ: Nguyễn Văn Cường | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
209
lượt xem
6
download

Biểu mẫu Giấy đề nghị tạm ứng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu "Giấy đề nghị tạm ứng" sau đây có thể giúp bạn hình dung được cấu trúc cũng như cách viết một mẫu giấy đề nghị tạm ứng. Hy vọng biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập và làm việc hiệu quả.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Biểu mẫu Giấy đề nghị tạm ứng

  1. .....................................     CỘNG HOÀ XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐƠN VỊ:……………                             Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc   GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG   Kính gửi : CÔNG TY ………………………   Họ   và   tên:…………………………………….MSCB:……………………………….. …… Đơn vị/bộ  phận:..................................................................................................................... Chức danh:............................................................................................................................. Đề   nghị   tạ m   ứng   số   tiền: …………………………………………………………………… Viết   bằng   chữ: ……………………………………………………………………………… Lý   do   tạm   ứng:……………………………………………... ……………………………… Thời hạn thanh toán:………………………………………………………………………        Thủ trưởng đơn vị         Chủ nhiệm đề tài/dự án             Người tạm ứng         PHẦN KIỂM SOÁT VÀ CHẤP NHẬN:   Số tiền:…………………………………………………………………………………… Viết bằng chữ:………………………………………………………………….…………
  2. Theo phiếu hạch toán số:…………..……..của ngân hàng ngày…………………………                    Phụ trách kế toán                           TRUNG TÂM DỊCH VỤ TỔNG HỢP    
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2