intTypePromotion=1

Biểu mẫu "Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ"

Chia sẻ: Hatbui | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

3
4.807
lượt xem
125
download

Biểu mẫu "Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Biểu mẫu này được ban hành theo Thông tư số 128/2008/TT-BTC ngày 24/12/2008.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Biểu mẫu "Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ"

  1. Mẫu số: C1- 03/NS Không ghi vào Theo TT số 128/2008/TT-BTC GIẤY NỘP TIỀN VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC khu vực này ngày 24/12/2008 của BTC BẰNG NGOẠI TỆ (1) Mã hiệu: ................. Tiền mặt  chuyển khoản                Sè:. . (1) Số: ………………… (Đánh dấu X vào ô tương ứng) Người nộp thuế: .............................................................................................................................................................................. Mã số thuế: ...............................................Địa chỉ: ........................................................................................................................ ...................................................................Huyện:...............................................Tỉnh, TP: ........................................................... (2) Người nộp thay : ......................................................................................................... Mã số thuế: ........................................... Địa chỉ: ............................................................................................................................................................................................ Huyện : .........................................................................Tỉnh, TP: .................................................................................................. (3) Đề nghị NH ............................................................. trích TK số: .............................................................................................. (4) (hoặc) nộp ngoại tệ tiền mặt để chuyển cho KBNN : ................................................tỉnh, TP: ................................................. (5) Để ghi thu NSNN g hoặc nộp vào TK tạm thu số : .................................................................................... Cơ quan quản lý thu : .................................................................................. Mã số: ..................................................................................................................... Tờ khai HQ, QĐ số: ........................................... ngày ................................... Loại hình XNK ..................................................... (6) (hoặc) Bảng kê biên lai số: ........................................... ngày ............................. Mã Mã Nội dung Mã Kỳ STT ngành KT NDKT Số nguyên tệ Số tiền VNĐ các khoản nộp NS chương thuế (K) (TM) Tổng cộng Tổng số tiền VNĐ ghi bằng chữ: ..................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................... PHẦN KBNN GHI Nợ TK:................................................................................. Mã quỹ:................................Mã ĐBHC:.............................. Có TK:.................................................................................. Mã KBNN:............................Mã nguồn NS:........................ Tỷ giá hạch toán:................................................................. (8) (10) ĐỐI TƯỢNG NỘP TIỀN NGÂN HÀNG A Ngày… tháng… năm… Ngày……tháng……năm…… (9) (9) Kế toán Kế toán trưởng Người nộp tiền Kế toán trưởng Thủ trưởng (10) KHO BẠC NHÀ NƯỚC NGÂN HÀNG B Ngày……tháng…..năm……. Ngày……tháng……năm…… (7) Kế toán Kế toán trưởng Thủ quỹ Kế toán Kế toán trưởng Ghi chú: (1) do hệ thống thông tin thu nộp thuế tự sinh (giấy nộp tiền do người nộp lập thì để trống); (2) chỉ ghi nếu người nộp thay có nhu cầu; (3) Ngân hàng nơi trích TK hoặc nơi thu ngoại tệ tiền mặt; (4) nộp ngoại tệ tiền mặt vào ngân hàng (hoặc KBNN tỉnh, TP); (5) nộp tiền vào TK tạm thu của cơ quan thu tại KBNN; (6) cơ quan thu nộp tiền vào KBNN theo bảng kê; (7) Kiểm ngân KBNN thu ngoại tệ tiền mặt; (8) chỉ in và sử dụng đối với KBNN chưa tham gia hệ thống thông tin thu nộp thuế; (9) sử dụng cho đối tượng là tổ chức nộp ngoại tệ chuyển khoản; (10) chỉ in và sử dụng khi thanh toán liên ngân hàng bằng chứng từ giấy./.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2