Mẫu giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước chuyển đổi từ chứng từ điện tử

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
323
lượt xem
23
download

Mẫu giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước chuyển đổi từ chứng từ điện tử

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo mẫu giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước chuyển đổi từ chứng từ điện tử; Mẫu số: C1-09/NS Theo TT số 128/2008/TT-BTC ngày 24/12/2008 của BTC

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước chuyển đổi từ chứng từ điện tử

  1. GIẤY NỘP TIỀN VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Mẫu số: C1-09/NS CHUYỂN ĐỔI TỪ CHỨNG TỪ ĐIỆN TỬ Theo TT số 128/2008/TT-BTC ngày 24/12/2008 của BTC Mã hiệu : ............... Số: ........................ Người nộp thuế :................................................................................................................................... Mã số thuế :.................................Địa chỉ :........................................................................................... ................................................................................................ ............................................................ Nộp vào KBNN ........................................ Tỉnh, TP .............................. Mã số KBNN ....................... Cơ quan quản lý thu : .............................................................. Mã số CQ thu : ................................... Tờ khai HQ số : .................................ngày ................................... Loại hình XNK ............................... (hoặc) Bảng kê biên lai thu số ................................... ngày ................................................................. Nội dung Mã Mã ngành Mã NDKT STT Kỳ thuế các khoản nộp NS chương kinh tế (K) (TM) Số tiền Tổng cộng Tổng số tiền ghi bằng chữ :................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... Ngày nộp tiền tại ngân hàng: …… / …./ …… Ngày KBNN hạch toán thu NSNN: … / …./ …... Thời gian lập chứng từ: … giờ … phút, ngày …/…/… CƠ QUAN THU Ngày … tháng … năm …. Người in CT Thủ trưởng (Ký, ghi họ tên) (Ký tên, đóng dấu)
Đồng bộ tài khoản