intTypePromotion=1

Mẫu bảng kê giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
1.012
lượt xem
85
download

Mẫu bảng kê giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Mẫu số: C1- 06/NS Theo TT số 128/2008/TT-BTC ngày 24/12/2008 của BTC Số :………………… bảng kê giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước (Dùng cho điểm giao dịch của KBNN) Ngày: ........... /............/................ Mã quỹ:................................................................................. Mã KBNN : ........................................................................... Nợ TK: ............................................................................. Có TK: ............................................................................. Mã ĐBHC:........................................................................ Giấy nộp tiền STT Số chứng từ Ngày Tên người nộp Mã chương Mã ngành KT (K) Mã NDKT (TM) Số tiền Tổng cộng Tổng số tiền ghi bằng chữ:...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu bảng kê giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước

  1. Mẫu số: C1- 06/NS Không ghi vào Theo TT số 128/2008/TT-BTC KBNN…… ngày 24/12/2008 của BTC khu vực này ĐIỂM GIAO DỊCH SỐ…… Số :………………… BẢNG KÊ GIẤY NỘP TIỀN VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC (Dùng cho điểm giao dịch của KBNN) Ngày: ........... /............/................ Nợ TK: ............................................................................. Mã quỹ:................................................................................. Có TK: ............................................................................. Mã KBNN : ........................................................................... Mã ĐBHC:........................................................................ Giấy nộp tiền Mã Mã Mã STT Số chứng ngành KT NDKT Số tiền Ngày Tên người nộp chương từ (K) (TM) Tổng cộng Tổng số tiền ghi bằng chữ: ..................................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................................................. Ngày……. tháng …… năm …… ĐIỂM GIAO DỊCH KHO BẠC NHÀ NƯỚC Thủ quỹ Kế toán Thủ quỹ Kế toán Kế toán trưởng
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2