intTypePromotion=1

BIỂU MẪU " Mẫu danh sách cổ đông, thành viên góp vốn Phụ lục 3"

Chia sẻ: Lan Anh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

1
1.186
lượt xem
78
download

BIỂU MẪU " Mẫu danh sách cổ đông, thành viên góp vốn Phụ lục 3"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu danh sách cổ đông, thành viên góp vốn theo phụ lục 3 (Ban hành kèm theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty quản lý quỹ )

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BIỂU MẪU " Mẫu danh sách cổ đông, thành viên góp vốn Phụ lục 3"

  1. Phụ lục 3. Mẫu danh sách cổ đông, thành viên góp vốn (Ban hành kèm theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty quản lý quỹ ) STT Họ và tên cá Số Loại/Số CCHN Cổ đông, Số lượng cổ nhân/Tên CMND/Số chứng khoán thành viên phần/phần Công ty Giấy (nếu có) sáng lập/cổ góp vốn ĐKKD, đông, thành ngày cấp, viên khác nơi cấp Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác, trung thực về những nội dung trên. Hồ sơ gửi kèm: TM. Cổ đông sáng lập, thành viên sáng lập , Chủ sở hữu/ (Tổng) (Liệt kê đầy đủ) Giám đốc Công ty quản lý quỹ, chi nhánh Công ty quản lý quỹ (ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2