Mẫu kế hoạch cá nhân

Chia sẻ: Vu Manh Cuong Cuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

13
5.514
lượt xem
327
download

Mẫu kế hoạch cá nhân

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu kế hoạch cá nhân dành cho giáo viên để phân ban

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu kế hoạch cá nhân

  1. KẾ HOẠCH CÁ NHÂN Năm học 2009 – 2010 PHÂN CHUNG Họ và tên: Nguyễn Thị kiều ly Trình độ chuyên môn: CĐSP Sinh hoá Sinh hoạt tổ chuyên môn: Khoa học tự nhiên Công tác được giao: Giảng dạy: Sinh học 8 - 9 Chủ nhiệm lớp 9 Bồi dưỡng HSG, HSNK A/ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH. 1/. Thuận lợi. ­ Phân công giảng dạy phù hợp, không phải dạy các môn trái ban. ­ Được trực tiếp đi tiếp thu lớp tập huấn thay SGK mới. ­ Trong tổ nhiều giáo viên cùng bộ môn nên thuận lợi cho việc trao đổi chuyên môn.
  2. 2/. Khó khăn. ­ Bản thân tham gia nhiều công tác kiêm nhiệm trong nhà trường nên trong đầu tư cho chuyên môn còn hạn chế. ­ CSVC không đảm bảo cho công tác dạy học, đồ dùng thiết bị còn thiếu. ­ Tài liệu tham khảo phục vụ cho bộ môn còn hạn chế. ­ Đội ngũ CBGV hầu hết còn trẻ, mới ra trường nên kinh nghiệm còn hạn chế, trong trường không có giáo viên cốt cán ảnh hưởng đến việc bồi dưỡng, học tập để nâng cao trình độ nghiệp vụ. ­ Học sinh chưa chú ý đến học tập, chưa quen với phương pháp học mới, chưa chịu khó học hỏi, tìm hiểu để xây dựng bài. ­ Do trình độ dân trí thấp, chưa giác ngộ về công tác xã hội hoá giáo dục, nên còn nhiều gia đình chưa quan tâm đến việc học tập của con cái. B/. ĐĂNG KÝ CHỈ TIÊU – KẾ HOẠCH CỤ THỂ. 1/. Tư tưởng, đạo đức. ­ Luôn giữ vững tư tưởng chính trị. ­ Gương mẫu chấp hành đầy đủ đường lối chính sách, pháp luật của Đảng và nhà nước. ­ Luôn rèn luyện phẩm chất tư cách đạo đức của người GV. ­ Đoàn kết nội bộ, luôn gương mẫu trước học sinh, luôn là tấm gương sáng cho học sinh noi theo. Đăng ký xếp loại: Tốt
  3. 2/. Chuyên môn. a/. Hồ sơ sổ sách. ­ Đảm bảo có đầy đủ, đúng quy định các loại hồ sơ sổ sách. ­ Trình bày sạch sẽ, rõ ràng, khoa học, chính xác. ­ Số giờ dự: Đủ số tiết theo quy định, ghi chép đầy đủ, có nhận xét rút kinh nghiệm. ­ Sổ công tác: Ghi chép đầy đủ, đúng quy định. ­ Sổ điểm cá nhân: Sạch sẽ, chính xác, đúng tiến độ. ­ Sổ tự bồi dưỡng: Có kế hoạch và nội dung thực hiện cụ thể cho từng tháng, nội dung bồi dưỡng thiết thực. ­ Kế hoạch giảng dạy: đúng đủ số tiết và tên bài theo phân phối chương trình. ­ Giáo án: Soạn đúng các yêu cầu, đủ các bước lên lớp. Đúng, đủ kiến thức thể hiện đổi mới phương pháp dạy học, không soạn gộp, cắt xén, giáo án sạch, đẹp, khoa học. Đăng ký xếp loại hồ sơ sổ sách: Tốt b/. Kỷ luật chuyên môn. ­ Đảm bảo đủ ngày công lao động. ­ Không vi phạm quy chế chuyên môn, thực hiện tốt những yêu cầu nội quy, quy định của nhà trường, của tổ.
  4. ­ Lên lớp đúng giờ, giảng dạy nhiệt tình đảm bảo truyền thụ kiến thức đúng, đủ cho học sinh theo phương pháp tích cực hoá hoạt động học sinh. ­ Thực hiện việc kiểm tra đúng phân phối chương trình, chấm và trả bài theo quy định. Đăng ký xếp loại: Tốt c/. Công tác tự bồi dưỡng ­ Xây dựng kế hoạch tự bồi dưỡng từng tháng và triển khai thực hiện. ­ Nội dung tự bồi dưỡng thiết thực phục vụ cho thi GVG và dạy bộ môn theo yêu cầu mới. ­ Tham gia dự giờ thăm lớp đủ số tiết theo quy định của nhà trường. ­ Số giờ dự: 2 tiết/ Tháng ­ Đăng ký nội dung tự bồi dưỡng trong năm ­ Đăng ký tham gia thi GVG , Sáng kiến kinh nghiệm ­ Làm đồ dùng dạy học: d/. Chỉ tiêu môn dạy: Sinh học 8, 9 70 % xếp loại khá , giỏi 30% xếp loại trung bình Đăng ký xếp loại chuyên môn: Giỏi.
  5. 3/. Công tác khác - Tích cực tham gia các hoạt động của nhà trường, các công tác đoàn thể và xã hội. - Lớp chủ nhiệm dẫn đầu trong các phong trào thi đua do hội đồng đội phát động Đăng ký xếp loại: Tốt C/. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN. 1/. Tư tưởng - Đạo đức. - Luôn tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức, học tập những tấm gương điển hình. - Đoàn kết với bạn bè đồng nghiệp, gương mẫu trước học sinh. 2/. Chuyên môn: - Thực hiện tốt quy chế, cụ thể hoá kế hoạch công tác. - Thường xuyên nghiên cứu tài liệu, văn bản, điều lệ nhà trường. - Thăm lớp dự giờ và học hỏi kinh nghiệm của bạn bè đồng nghiệp . - Tập trung bồi dưỡng, rèn luyện để đổi mới phương pháp dạy học. 3/.Công tác khác. - Tham gia nhiệt tình và đề cao tính trách nhiệm trong mọi công việc.
  6. - Phối kết hợp chặt chẽ các ban ngành, đoàn thể trong việc thực hiện các công việc được giao. - Bám sát kế hoạch để thực hiện công tác từng tháng. ­ Xếp loại chung: Đạo đức: Tốt Chuyên môn: Giỏi Danh hiệu: Chiến sỹ thi đua cấpcơ sở Đoan hùng , ngày15 tháng 08 năm 2007 NGƯỜI XÂY DỰNG KẾ HOẠCH Nguyễn Thị kiều ly

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản