intTypePromotion=1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 143
      [banner_name] => KM - Normal
      [banner_picture] => 316_1568104393.jpg
      [banner_picture2] => 413_1568104393.jpg
      [banner_picture3] => 967_1568104393.jpg
      [banner_picture4] => 918_1568188289.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 6
      [banner_link] => https://alada.vn/uu-dai/nhom-khoa-hoc-toi-thanh-cong-sao-ban-lai-khong-the.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-11 14:51:45
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Mẫu Đánh giá thành tích dành cho lãnh đạo và trưởng đơn vị

Chia sẻ: Lotte Xylitol | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
9
lượt xem
0
download

Mẫu Đánh giá thành tích dành cho lãnh đạo và trưởng đơn vị

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu Đánh giá thành tích dành cho lãnh đạo và trưởng đơn vị là mẫu phiếu được sử dụng để đánh giá năng lực và xếp loại công tác của lãnh đạo từ cấp trưởng đơn vị trở lên gồm các nội dung như: lập và thực hiện kế hoạch công tác, tổ chức, quản lý, điều hành nhân viên... Mời các bạn cùng tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu Đánh giá thành tích dành cho lãnh đạo và trưởng đơn vị

 1. ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH Mã hiệu: ĐGTT 07 Ngày hiệu lực: ..../..../.... Lần ban hành/sửa đổi: 10/...         Kỳ: ..............năm: ............... (Áp dụng mẫu này cho Lãnh đạo và Trưởng đơn vị) Họ và tên: ............................................................................................................................... Chức danh: ........................................................Đơn vị: .......................................................... */Cách đánh giá, cho điểm và xếp loại công tác: - Cho điểm đối với từng chỉ tiêu, những chỉ tiêu không liên quan không cần cho điểm, thang điểm đánh giá  như sau: o 5: Hoàn thành xuất sắc. 4: Hoàn thành tốt 3: Hoàn thành  o 2: Cần cố gắng 1: Không hoàn thành. - Điểm bình quân = Tổng điểm của các chỉ tiêu/ Tổng trọng số của các chỉ tiêu. - Căn cứ vào điểm bình quân để thực hiện việc xếp loại công tác, loại công tác được phân chia làm 05 loại,  gồm các loại sau: o A1: Hoàn thành xuất sắc A2: Hoàn thành tốt A3: Hoàn thành o B: Cần cố gắng C: Không hoàn thành  (LƯU Ý:  Người tự đánh giá dùng mực màu đen, xanh.  Người đánh giá lại và phê duyệt dùng bút mầu đỏ. I. Đánh giá việc hoàn thành chỉ tiêu công tác, thái độ và hành vi trong kỳ: Trọng  Thang điểm đánh giá TT Chỉ tiêu/ Yêu cầu đối với mỗi chỉ tiêu Tổng  số 1 2 3 4 5 1 Chỉ tiêu đánh giá kết quả công tác: Lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch: 1.1 Đảm bảo việc lập kế hoạch và hoàn thành  kế hoạch các  10 công việc được giao quản lý 1.2 Công tác tổ chức, quản lý và điều hành: Bố trí đúng người đúng việc, đáp ứng được yêu cầu của  1.2.1 4 công việc tại (các) đơn vị mình quản lý. Quan tâm huấn luyện đào tạo nhân lực tại (các) đơn vị  1.2.2 mình quản lý. CBNV đểu có kế hoạch phát triển cá nhân  10 và hoàn thành mục tiêu phát triển cá nhân. Thực hiện tốt việc đánh giá thành tích tại (các) đơn vị  1.2.3 mình quản lý, động viên và khuyến khích kịp thời  nhằm  10 nâng cao năng suất và chất lượng lao động của CBNV.  Tạo ra và duy trì bầu không khí làm việc tích cực tại (các)  1.2.4 đơn vị mình quản lý. Không có mâu thuẫn tranh chấp nội  4 bộ Kiểm soát tốt các chi phí tại các đơn vị mình quản lý.  1.2.5 (Các) Đơn vị hoàn thành tốt kế hoạch chi phí và hiệu quả  4 SXKD Truyền đạt kịp thời và đầy đủ các thủ tục, chính sách của  1.2.6 4 công ty tới CBNV trong (các) đơn vị mình quản lý. Trang số: 1/2
 2. ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH Mã hiệu: ĐGTT 07 Ngày hiệu lực: ..../..../.... Lần ban hành/sửa đổi: 10/... Tổ chức tốt việc triển khai các chương trình và dự án  1.2.7 được giao của các đơn vị mình quản lý đảm bảo hoàn  10 thành theo đúng tiến độ đã được phê duyệt. 1.3 Kiểm soát rủi ro tại đơn vị: Đảm bảo CBNV trong (các) đơn vị mình quản lý  tuân thủ  1.3.1 4 các Quy định, Quy trình nghiệp vụ. Đảm bảo an toàn lao động và môi trường, có sự tiến bộ  1.3.2 4 hơn những vụ, năm trước Kiểm soát tốt và hạn chế tối đa những sai sót và mất mát  1.3.3 4 tại (các) đơn vị mình quản lý. 1.4 Phối hợp và hợp tác trong toàn công ty Đảm bảo có sự phối hợp và hợp tác một cách hiệu quả  trong toàn công ty. Các vấn đề vướng mắc được công  1.4.1 8 khai đưa ra giải quyết tại các cuộc họp giao ban. Đánh giá  chéo khách quan, công bằng 2 Đánh giá chung: 3.1 Tổng điểm 3.2 Điểm bình quân 3.3 Xếp loại công tác V: Ý kiến: ........................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………… Đồng ý Không đồng ý NGƯỜI ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ KÝ TÊN CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Trang số: 2/2

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

YOMEDIA
Đồng bộ tài khoản