intTypePromotion=1

Mẫu tờ trình đề nghị khen thưởng tổng kết công tác năm (cho tập thể thuộc Cụm, Khối thi đua)

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
964
lượt xem
33
download

Mẫu tờ trình đề nghị khen thưởng tổng kết công tác năm (cho tập thể thuộc Cụm, Khối thi đua)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

"Mẫu tờ trình đề nghị khen thưởng tổng kết công tác năm (cho tập thể thuộc Cụm, Khối thi đua)" đánh giá lại thành tích trong phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, công tác của năm được giao và đề nghị được khen thưởng để động viên phong trào thi đua yêu nước của đơn vị, địa phương. Mời các bạn cùng tham khảo để có thể soạn thảo cho mình mẫu tờ trình phù hợp với lĩnh vực đã hoạt động, công tác.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu tờ trình đề nghị khen thưởng tổng kết công tác năm (cho tập thể thuộc Cụm, Khối thi đua)

Mời các bạn cùng xem qua đoạn trích “Mẫu tờ trình đề nghị khen thưởng tổng kết công tác năm (cho tập thể thuộc Cụm, Khối thi đua)” để tham khảo cách trình bày và sắp xếp nội dung của tờ tường trình. Hy vọng tài liệu sẽ cung cấp những thông tin hữu ích cho các bạn.

UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 CỤM, KHỐI THI ĐUA …                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
          Số: …………..                                                        …., ngày … tháng … năm 20…
 
                                            TỜ TRÌNH
                V/v đề nghị khen thưởng tổng kết công tác năm 20….
                      cho tập thể thuộc Cụm, Khối thi đua …
 
                                Kính gửi: 
                                           - Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước;
                                           - Hội đồng TĐKT tỉnh.
 
         - Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003;
         - Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
         - Căn cứ Quy định số………. về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh.
       - Căn cứ kết quả chấm điểm, xếp hạng thi đua ngày … của cụm (khối) thi đua ...
       - (Tên đơn vị) đề nghị UBND tỉnh, HĐTĐKT tỉnh xét tặng thưởng Cờ thi đua xuất sắc, Bằng khen UBND tỉnh cho:
       1. …
       2. …
       3. …
       Đã có thành tích trong phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, công tác được giao năm 20.…
       Đề nghị UBND tỉnh, HĐTĐKT tỉnh xem xét, nhằm động viên phong trào thi đua 
yêu nước ở đơn vị, địa phương.
       * Gửi kèm Tờ trình này là Biên bản họp Cụm, Khối thi đua ./.
 
                                                          CỤM TRƯỞNG, KHỐI TRƯỞNG THI ĐUA …
Nơi nhận:                                                              (Ký tên, đóng dấu)
 
- ………..

 - ………..
Để tiện tham khảo tài liệu, các bạn có thể đăng nhập tài khoản và tải “Mẫu tờ trình đề nghị khen thưởng tổng kết công tác năm (cho tập thể thuộc Cụm, Khối thi đua)” về máy. Ngoài ra, TaiLieu.VN còn tổng hợp được khá nhiều mẫu tờ trình khác như: Mẫu tờ trình đề nghị khen thưởng tổng kết công tác nămMẫu tờ trình về việc đề nghị xét khen thưởngTổng hợp Mẫu tờ trình đề nghị khen thưởng.

 

ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2