Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

BIỂU MẪU " PHIẾU YÊU CẦU XÁC NHẬN HỢP ĐỒNG, VĂN BẢN- MẪU SỐ 62/PYC"

Chia sẻ: Tran Nhu | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

475
lượt xem
41
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu phiếu yêu cầu xác nhận hợp đồng văn bản theo mẫu số 62/PYC

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BIỂU MẪU " PHIẾU YÊU CẦU XÁC NHẬN HỢP ĐỒNG, VĂN BẢN- MẪU SỐ 62/PYC"

  1. Mẫu số 62/PYC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc PHI Ế U Y Ê U C Ầ U XÁ C N H Ậ N H Ợ P Đ Ồ N G, VĂ N B Ả N Kính gửi: Ban quản lý ............................... Họ và tên người nộp phiếu:……. ……………............….........………… Địa chỉ liên hệ: …...................…………………………............……….. Số điện thoại: …………..……………..................................................... Email: ....................................................................................................... Số Fax: ……...........………...................................................................... Yêu cầu xác nhận về: .............................................................................. ............................................................................................................................ Các giấy tờ nộp kèm theo Phiếu này gồm có: 1.………………………………………................………....................….…… 2................................................................................................................…….. 3.…………....………………………….........…….......…....................…….… 4.......................................................................................................................... 5.......................................................................................................................... 6.......................................................................................................................... 7.......................................................................................................................... 8.......................................................................................................................... 9.......................................................................................................................... 10........................................................................................................................ Thời gian nhận phiếu ......... giờ, ngày......./......./......... NGƯỜI NHẬN PHIẾU NGƯỜI NỘP PHIẾU (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)
ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2