Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

BIỂU MẪU " PHIẾU YÊU CẦU CHỨNG THỰC HỢP ĐỒNG, VĂN BẢN- MẪU SỐ 31/PYC"

Chia sẻ: Tran Nhu | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

895
lượt xem
26
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng văn bản dùng cho Ủy ban nhân dân cấp xã theo mẫu số 31/PYC

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BIỂU MẪU " PHIẾU YÊU CẦU CHỨNG THỰC HỢP ĐỒNG, VĂN BẢN- MẪU SỐ 31/PYC"

  1. Mẫu số 31/PYC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc PHI Ế U YÊ U C Ầ U C H Ứ N G T H Ự C H Ợ P Đ Ồ N G, VĂ N B Ả N Kính gửi: Uỷ ban nhân dân xã/phường/thị trấn ............................ Họ và tên người nộp phiếu:……..……………............….........………… Địa chỉ liên hệ: …...................…………………………............……….. Số điện thoại: …………..……………..................................................... Email: ....................................................................................................... Số Fax: ……...........………...................................................................... Yêu cầu chứng thực về: ........................................................................... ............................................................................................................................ Các giấy tờ nộp kèm theo Phiếu này gồm có: 1.……………………………………….........………....................…........…… 2.........................................................................................................….......….. 3.…………....………………………….........………....................……........… 4.......................................................................................................................... 5.......................................................................................................................... 6.......................................................................................................................... 7.......................................................................................................................... 8.......................................................................................................................... 9.......................................................................................................................... 10........................................................................................................................ Thời gian nhận phiếu ......... giờ, ngày......./......./......... NGƯỜI NHẬN PHIẾU NGƯỜI NỘP PHIẾU (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)
ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2