intTypePromotion=1
ADSENSE

Biểu mẫu: Số lượng lao động, số lượng thuê bao điện thoại, thuê bao truy nhập Internet, doanh thu dịch vụ viễn thông cố định chia theo tỉnh/thành phố (Biểu số: VT-07)

Chia sẻ: Lý Kiện | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:2

21
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Biểu mẫu: Số lượng lao động, số lượng thuê bao điện thoại, thuê bao truy nhập Internet, doanh thu dịch vụ viễn thông cố định chia theo tỉnh/thành phố (Biểu số: VT-07) được ban hành kèm theo Quyết định số 1122/QĐ-BTTTT ngày 6 tháng 7 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Biểu mẫu: Số lượng lao động, số lượng thuê bao điện thoại, thuê bao truy nhập Internet, doanh thu dịch vụ viễn thông cố định chia theo tỉnh/thành phố (Biểu số: VT-07)

  1. Biểu VT-07 SỐ LƯỢNG LAO ĐỘNG, SỐ LƯỢNG THUÊ BAO ĐIỆN THOẠI, THUÊ BAO TRUY NHẬP INTERNET. DOANH THU DỊCH VỤ VIỄN THÔNG CỐ ĐỊNH Đơn vị báo cáo: DNVT Ban hành kèm theo QĐ số /QĐ-BTTTT CHIA THEO TỈNH/THÀNH PHỐ Ngày nhận báo cáo: Kỳ 6 tháng: Trước ngày 6 tháng (đầu năm) 20... Đơn vị nhận báo cáo: Cục VT, 05/7. Năm: Trước 15/3 năm sau. Sở TTTT (*) Năm 20… Số lượng Thuê thuê Số lao bao truy bao động nhập băng trong Thuê Internet rộng cố lĩnh vực bao điện định hộ Doanh Doanh thu dịch vụ viễn thông cố định vệ tinh viễn thoại gia đình thu dịch Mã địa vụ viễn thông Thuê Thuê bàn thông (người) bao bao cố định băng băng mặt đất TT Địa bàn rộng di rộng cố động định Thuê bao Thuê bao truy nhập Thuê bao truy nhập Thuê bao Internet truy nhập Internet Thuê bao Thuê bao Thuê Thuê truy nhập qua hệ Internet Trong qua hệ truy nhập truy nhập Tổng bao điện bao điện Internet thống qua kênh đó, lao thống Internet Internet số thoại cố thoại di qua hình cáp thuê động nữ cáp cố định qua định động thức quang tới riêng truyền vệ tinh mạng wifi (xDSL) nhà thuê (Leased- hình bao line) (CATV) (FTTH) A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 TỔNG CỘNG 1 Hà Nội 01 2 Hà Giang 02 ... ... ... 63 Cà Mau 96
  2. ..., ngày… tháng … năm 20… TỔNG HỢP, LẬP BIỂU TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký điện tử) (Ký điện tử) (*) Doanh nghiệp gửi báo cáo này cho cả Sở TTTT tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương - nơi doanh nghiệp có thuê bao viễn thông.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2