Biểu mẫu " Thông báo tạm ngưng hoạt động của DN"

Chia sẻ: Nguyễn Duy Sương | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
698
lượt xem
67
download

Biểu mẫu " Thông báo tạm ngưng hoạt động của DN"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Biểu mẫu " Thông báo tạm ngưng hoạt động của DN"

  1. Mẫu MTB­4    CỘNG HÒA XÁ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Tên  doanh nghiệp....  Độc Lập ­ Tự Do ­ Hạnh Phúc  Số: ......................  ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­       THÔNG BÁO TẠM NGỪNG HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP     Kính gửi :  Phòng đăng ký kinh doanh ­ Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội.     Tên doanh nghiệp : (ghi bằng chữ in hoa)........................................................................ Giấy chứng nhận ĐKKD số : .............................................Do : ....................................... .......................................................................................Cấp ngày : ................................ Địa chỉ trụ sở chính :........................................................................................................ Điện thoại : ........................................................ Fax :....................................................  Email :............................................................................................................................... Website :........................................................................................................................... Ngành, nghề kinh doanh :................................................................................................ .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... Thông báo tạm ngừng hoạt động như sau :     Thời gian tạm ngừng : ....................................................................................................   Thời điểm bắt đầu tạm ngừng :   ngày..............tháng................năm ............................... Thời điểm kết thúc :   ngày..............tháng................năm................................................. Lý do tạm ngừng :  .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... Doanh nghiệp cam kết về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm về  nội dung thông báo này.                                                           ngày .......tháng.......năm .....  Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp                                        (Ký, đóng dấu  và ghi rõ họ tên)
Đồng bộ tài khoản