Biểu mẫu " Thống kê học sinh phổ thông bỏ học"

Chia sẻ: Nguyễn Duy Sương | Ngày: | Loại File: XLS | Số trang:1

0
302
lượt xem
49
download

Biểu mẫu " Thống kê học sinh phổ thông bỏ học"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Biểu mẫu " Thống kê học sinh phổ thông bỏ học"

  1. Đơn vị: ……………………. THỐNG KÊ HỌC SINH PHỔ THÔNG BỎ HỌC NĂM HỌC 2008-2009 Số liệu tính từ ngày 01/01/2009 đến ngày 31/3/2009 Số học sinh bỏ học theo các nguyên nhân Tổng số Trong đó Trong đó (3) Số học Tỉ lệ % học sinh Các biện pháp khắc phục tình trạng học TT Chỉ tiêu sinh bỏ học sinh Có hoàn XA Ảnh hưởng đầu năm Dân tộc Dân tộc cảnh kinh Học lực trường, đi Nguyên sinh bỏ học (4) Nữ học (1) Nữ bỏ học (2) tế gia đình yếu kém lại khó thiên tai, nhân khác học ít người ít người dịch bệnh khó khăn khăn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Tổng số 1 Học sinh tiểu học 2 Học sinh THCS 3 Học sinh THPT Ghi chú: (1) Không tính là học sinh phổ thông bỏ học khi chuyển sang học nghề, kể cả học sinh được tuyển thẳng vào làm việc sau khi học nghề 3 tháng (2) Cột 9 = (cột 6/cột 3)x100 (3) Mỗi học sinh phổ thông bỏ học được thống kê theo một hoặc nhiều nguyên nhân. Ví dụ: Học sinh bỏ học vừa do hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn, vừa do học lực yếu kém. (4) Nêu các biện pháp địa phương đã triển khai trong thời gian qua để khắc phục tình trạng học sinh phổ thông bỏ học. Người lập biểu …………, ngày ….. tháng …. năm 200… (Ký, ghi rõ họ tên) Thủ trưởng đơn vị (Ký tên, đóng dấu)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản