Thống kê số lượng cán bộ công chức theo trình độ và hình thức lao động_59 HTLĐ-P.TCCB

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: XLS | Số trang:2

0
340
lượt xem
37
download

Thống kê số lượng cán bộ công chức theo trình độ và hình thức lao động_59 HTLĐ-P.TCCB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo đơn - biểu mẫu 'thống kê số lượng cán bộ công chức theo trình độ và hình thức lao động_59 htlđ-p.tccb', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thống kê số lượng cán bộ công chức theo trình độ và hình thức lao động_59 HTLĐ-P.TCCB

  1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc THỐNG KÊ TRÌNH ĐỘ, SỐ LƯỢNG CÁN BỘ VIÊN CHỨC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG NĂM Biểu mẫu số: 59 HTLĐ-P.TCCB Đơn vị báo cáo: P.TCCB Đơn vị nhận: P.HCTH Tính đến ngày tháng năm 20…. Trình độ CBVC Hình thức lao động TT Tên Đơn vị Tổng số TS ThS (NCS) ĐH(CH) CĐ KHÁC Biên chế NĐ 116 NĐ 68 HĐ Ngoài 1 BGH 2 Khoa Cơ bản 3 Khoa Công nghệ 4 Khoa Kỹ thuật 5 Khoa Nông nghiệp 6 Khoa GDTX 7 Khoa LLCT 8 Khoa KT - XH 9 Khoa Sư phạm 10 Phòng HCTH 11 Phòng TCCB 12 Phòng Đào tạo 13 Phòng KH - TV 14 Phòng QT - TB 15 Phòng QLKH & QHQT 16 Phòng CTCT & SV 17 Phòng TTGD 18 Ban Quán lý dự án XD 19 TT. KT & ĐBCLGD
  2. 20 TT. TH - NN 21 TT. UDKT & CGCN 22 TT. TT - TV 23 TT. HTSV TỔNG CỘNG Người lập biểu TRƯỞNG PHÒNG Đinh kỳ gửi báo cáo: 3 tháng/lần; gửi vào ngày 25 của tháng cuối quý

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản