intTypePromotion=1

Biểu mẫu "Tờ khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu"

Chia sẻ: Hatbui | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

1
4.510
lượt xem
360
download

Biểu mẫu "Tờ khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tờ khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu Mẫu số: 05/GTGT (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Biểu mẫu "Tờ khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu"

  1. Mẫu số: 05/GTGT (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc TỜ KHAI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (Dùng cho người nộp thuế tính thuế theo phương pháp tính trực tiếp trên doanh thu) [01] Kỳ tính thuế: Tháng..... năm ........ (Hoặc ngày phát sinh thuế GTGT) [02] Người nộp thuế :..................................................................................... [03] Mã số thuế: ............................................................................................. [04] Địa chỉ: ................................................................................................... [05] Quận/huyện: ................... [06] Tỉnh/Thành phố: ..................................... [07] Điện thoại: ..................... [08] Fax: .................. [09] Email: .................. Đơn vị tiền: đồng Việt Nam Hàng hoá, dịch Hàng hoá, dịch STT Chỉ tiêu vụ chịu thuế vụ chịu thuế suất 5% suất 10% Tổng doanh thu hàng hoá, dịch vụ chịu [10] [11] 1 thuế GTGT [12] [13] 2 Tỷ lệ GTGT trên doanh thu Giá trị gia tăng phát sinh trong kỳ [14] [15] 3 [14]= [12]x[10]; [15]=[13]x[11] Thuế GTGT phải nộp [16] [17] 4 [16]=[14]x5%; [17]=[15]x10% Tổng số thuế GTGT phải nộp trong kỳ [18]=[16]+[17]: ........................ Tôi cam đoan số liệu khai trên đây là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai./. ..........................., ngày......... tháng........... năm.......... NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2