Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

BIỂU MẪU " VĂN BẢN TỪ CHỐI NHẬN TÀI SẢN THỪA KẾ- MẪU SỐ 30/VBTC"

Chia sẻ: Tran Nhu | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

965
lượt xem
48
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu văn bản dùng để từ chối nhận tài sản thừa kế dùng cho phòng công chứng theo mẫu số 30/VBTC

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BIỂU MẪU " VĂN BẢN TỪ CHỐI NHẬN TÀI SẢN THỪA KẾ- MẪU SỐ 30/VBTC"

  1. Mẫu số 30/VBTC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc VĂ N B Ả N T Ừ C H Ố I N H Ậ N TÀ I S Ả N T H Ừ A K Ế Tôi là (4): ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. Tôi là người thừa kế theo .............................. (5) của ông/bà ................................ .................................................................................................................................. chết ngày...../....../........ theo Giấy chứng tử số.................................... do Uỷ ban nhân dân............................................................... cấp ngày ......./......../......... Tài sản mà tôi được thừa kế là: .................................................................................. ..................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... Nay tôi tự nguyện từ chối nhận tài sản nêu trên mà tôi được hưởng. Tôi xin cam đoan những thông tin về nhân thân đã ghi trong văn bản này là đúng sự thật và việc từ chối nhận tài sản thừa kế này không nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ tài sản của mình đối với người khác. Người từ chối nhận tài sản thừa kế (Ký và ghi rõ họ tên)
  2. L Ờ I C H Ứ N G C Ủ A C ÔN G C H Ứ N G VI Ê N Ngày.........tháng...........năm......... (bằng chữ .......................................................) tại ........................................................................................................................(9), tôi .............................................., Công chứng viên, Phòng Công chứng số .........., tỉnh/thành phố .............................................. C ÔN G C H Ứ N G: - Văn bản từ chối nhận tài sản thừa kế này do ông/bà ................................... ...........................................................................................................................lập; - Tại thời điểm công chứng, người từ chối nhận tài sản thừa kế có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật; - Nội dung từ chối nhận tài sản thừa kế không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội; - ................................................................................................................................ .................................................................................................................................. ............................................................................................................................(13) - Văn bản từ chối nhận tài sản thừa kế này được lập thành .......... bản chính (mỗi bản chính gồm ....... tờ, ........trang), giao cho người từ chối nhận tài sản thừa kế ....................... bản chính; lưu tại Phòng Công chứng một bản chính. Số công chứng .........., quyển số ..........TP/CC-SCC/HĐGD. CÔNG CHỨNG VIÊN (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)
ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2