intTypePromotion=1

Bộ đề kiểm tra 1 tiết môn Vật lý lớp 12 năm 2019-2020

Chia sẻ: Ocmo999 Ocmo999 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
5
lượt xem
1
download

Bộ đề kiểm tra 1 tiết môn Vật lý lớp 12 năm 2019-2020

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hi vọng Bộ đề kiểm tra 1 tiết lớp 12 năm 2019-2020 môn Vật lý sẽ cung cấp những kiến thức bổ ích cho các bạn trong quá trình học tập nâng cao kiến thức trước khi bước vào kì kiểm tra của mình. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bộ đề kiểm tra 1 tiết môn Vật lý lớp 12 năm 2019-2020

  1. TRƯỜNG THPT PTG ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT.LẦN 2 .2019-2020 Tổ: Lí-Tin MÔN: Vật Lí 12 ĐÈ: 000 (Thời gian làm bài: 45 phút ;có 30 câu TN) Họ, tên thí sinh:..............................................Lớp: ............................. Câu 1: Hãy chọn câu đúng. Máy phát điện xoay chiều được tạo ra trên cơ sở hiên tượng A tác dụng của dòng điện lên nam châm. B tác dụng của từ trường lên dòng điện. C hưởng ứng tĩnh điện. D cảm ứng điện từ.  Câu 2: Cho điện áp tức thời giữa hai đầu một mạch điện là u = 80cos(100  t+ )(V).Điện áp hiệu dụng là 6 A 80 2 V B 40 2 V C 40V. D 80V Câu 3: Một máy biến áp lí tưởng có N1 = 500vòng; N2 = 250vòng ; I1 = 0,4A(cuộn sơ cấp). Dòng điện hiệu dụng ở cuộn thứ cấp là A 2A B 0,2A C 0,8A D 8A 4 10 Câu 4: Đoạn mạch gồm điện trở R = 200  nối tiếp với tụ C = F; đặt vào hai đầu mạch điện áp u = 2 400 2 cos100  t (V). Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở R là A 200V B 100 2 V C 100V D 200 2 V Câu 5: Trong các phương án truyền tải điện năng đi xa bằng dòng điện xoay chiều sau đây, phương án nào tối ưu? A Dùng điện áp khi truyền tải đi có giá trị lớn. B Dùng đường dây tải điện có tiết diên lớn. C Dùng đường dây tải điện có điện trở. D Dùng dòng điện khi truyền đi có giá trị lớn. Câu 6: Một máy biến áp lí tưởng có N1 = 500vòng; N2 = 250vòng;U1 = 110V(cuộn sơ cấp). Điện áp hiệu ở cuộn thứ cấp là A 110V B 55V C 220V D 2200V Câu 7: Hãy chọn câu đúng.Động cơ không đồng bộ được tạo ra trên cơ sở hiện tượng A tác dụng của từ trường quay lên khung dây dẫn kín có dòng điện. B hưởng ứng tĩnh điện. C tác dụng của từ trường không đổi lên dòng điện. D cảm ứng điện từ.  Câu 8: Hiệu điện thế giữa hai đầu một đoạn mạch điện xoay chiều là: u  100 2 cos(100 t  )V và dòng điện 6  qua mạch là: i  4 2 cos(100 t  ) A .Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là. 2 A 800W. B 500W. C 400W. D 200W. Câu 9: Một điện trở thuần R = 100  , khi dòng điện có tần số 50Hz. Nếu dùng dòng điện có tần số 100Hz thì điện trở là A giá trị khác B tăng hai lần C không đổi D giảm hai lần Câu 10: Máy phát điện xoay chiều tạo nên suất điện động e = E0cos100  t(V).Tốc độ quay của rôto là 600vòng/phút .Số cặp cực của rôto là bao nhiêu? A 5 B 8 C 9 D 4 Câu 11: Dòng điện có cường độ i = 2 2 cos(100  t )A chạy qua điện trở thuần 100  Sau 30s nhiệt lượng tỏa ra trên điện trở bằng. A 1,2MJ B 120J C 1200J D 12KJ Câu 12: Điện áp tức thời giữa hai đầu một mạch điện xoay chiều là u = 200 2 cos100  t (V). Độ lệch pha của  dòng điện i = 5 2 cos(100  t - ) (A) so với u là 6     A - B C - D 2 6 6 2 Trang 1/4 Đề 485
  2. Câu 13: Cho mạch gồm điện trở R = 30  nối tiếp với cuộn cảm L ; điện áp tức thời ở hai đầu đoạn mạch u = 120cos100  t (V). Điện áp hiệu dụng ở hai đầu điện trở là 60V. Xác định L . A 0,1  H B 0,1/  C 0,2  D 0,1H  Câu 14: Điện áp tức thời hai đầu một mạch điện u = 200cos(100  t+ ) (V).Viết biểu thức của cường độ dòng 2  điện tức thời biết rằng cường độ hiệu dụng là 5A và dòng điện tức thời trễ pha so với u. 2  A i = 5 2 cos100  t (A). B i = 5 2 cos(100  t - ) (A). 2   C i = 5 2 cos(100  t + ) (A). D i = 5cos(100  t - )(A). 2 2  Câu 15: Biểu thức của cường độ dòng điện trong một đoạn mạch xoay chiều i = 5 2 cos(100  t - ) (A). Ở thời 3 1 điểm t  s cường độ trong mạch đạt giá trị 300 A Cực đại B Bằng I0/2 C Cực tiểu D Bằng không 104 Câu 16: Đoạn mạch gồm điện trở R = 200  nối tiếp với tụ C = F; đặt vào hai đầu mạch điện áp u = 2  400 2 cos(100  t+ )(V). Biểu thức của dòng điện tức thời qua mạch là 4  A i= 2 cos(100  t+ ) (A) B i= 2 cos100  t (A) 4  C i = 2cos(100  t+ ) (A) D i = 2cos100  t (A) 2 0,5 Câu 17: Cho đoạn mạch xoay chiều mắc nối tiếp gồm cuộn cảm có điện trở R = 40  , độ tự cảm L = H và tụ  103 điện C = F. Điện áp tức thời ở hai đầu mạch u = 160cos100  t (V). Viết biểu thức của i 7 16 29 A i= cos(100  t + 0,38) (A) B i = 8 2 cos(100  t- 0,464 ) (A) 29 8 5 8 5 C i= cos(100  t- 0,646 ) (A) D i= cos(100  t + 0,464) (A) 5 5 0,5 Câu 18: Cho đoạn mạch xoay chiều mắc nối tiếp gồm cuộn cảm có điện trở R = 40  , độ tự cảm L = H và tụ  103 điện C = F. Điện áp tức thời ở hai đầu mạch u = 160cos100  t (V). Điện áp tức thời ở hai đầu cuộn cảm là 7 A uL = 80 5 cos(100  t+ 2,035) (V) B uL =80cos(100  t+ 2,035) (V) C uL = 208cos(100  t – 1,191) (V) D uL =250,44cos(100  t – 1,701) (V) 0,5 Câu 19: Cho đoạn mạch xoay chiều có R = 40  và cuộn cảm thuần L = H nối tiếp. Điện áp tức thời ở hai   đầu mạch u = 160cos100  t (V).Biết u sớm pha góc so với i .Dung kháng là: 4 A 10  B 103  C 90  D 50  Trang 2/4 Đề 485
  3. Câu 20: Cho đoạn mạch xoay chiều gồm hai phần tử R và C mắc nối tiếp. Cho biết điện áp tức thời ở hai đầu  mạch và cường độ dòng điện tức thời trong mạch là u = 240 2 cos100  t (V); i = 4 2 cos(100  t + ) (A) . Giá 6 trị R,C là. 103 103 A 30  ; C = F B 50  ; C = F 3 7 103 103 C 30 2  ; C = F D R= 30 3  ;C = F 7 3 Câu 21: Cho mạch xoay chiều gồm có điện trở R, cuộn cảm thuần L và tụ điện C mắc nối tiếp, điện áp tức thời ở  hai đầu mạch u = 50 2 cos(100  t+ ) (V). Điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn cảm và hai đầu tụ điện: UL = 30V; 6 Uc = 60V. Hệ số công suất của mạch là A 0,9 B 0,8 C 0,87 D 0,85 Câu 22: Cho mạch xoay chiều gồm có điện trở R, cuộn cảm thuần L và tụ điện C mắc nối tiếp, điện áp tức thời ở hai đầu mạch u = 50 2 cos100  t (V). Điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn cảm và hai đầu tụ điện: UL = 60V; Uc = 30V. Cho biết công suất tiêu thụ trong mạch là 20W. ZL bằng. A ZL = 144,2  B ZL = 120  C ZL = 100  D ZL = 60  3 0, 6 10 Câu 23: Cuộn dây có L = H nối tiếp với tụ C = F trong một mạch điện xoay chiều ; điện áp tức thời ở  14 hai đầu mạch u = 160cos100  t (V). Công suất tiêu thụ trong đoạn mạch là 80W. Viết biểu thức của i.   A i = 2cos(100  t + ) (A) B i = 2 2 cos(100  t + ) (A) 2 2   C i = 2 2 cos(100  t+ ) (A) D i= 2 cos(100  t+ ) (A). 4 4 Câu 24: Cho đoạn mạch xoay chiều gồm ba phần tử R, cuộn cảm thuần L và tụ điện C mắc nối tiếp. Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch u = 120 2 cos100  t(V) thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là 1A và dòng điện tức  thời sớm pha so với điện áp tức thời.Giá trị (ZL – ZC ). 6 A 60  B - 60  C 104  D 103,9  Câu 25: Một khung dây quay đều với vận tốc 3000vòng/phút trong từ trường đều có từ thông cực đại gửi qua 1  khung là Wb. Chọn gốc thời gian lúc mặt phẳng khung dây hợp với B một gốc 300 thì suất điện động hai đầu  khung là:  A e = 100 cos (100t - 300) B e = 100cos(100t - ) V. 6   C e = 100 cos (50t + ) V. D e = 100cos(100t - ) V. 3 3 1  Câu 26: Một đoạn mạch chỉ có L : L = (H) mắc vào mạng điện và có phương trình i = 2cos(100  t + ) A.  6 Viết phương trình hiệu điện thế hai đầu mạch điện.   A u = 200cos(100  t - )V B u = 140cos(100  t - )V 2 3 2 2 C u = 200cos(100  t + )V D u = 200 2 cos(100  t + )V 3 3 Trang 3/4 Đề 485
  4. Câu 27: Điện áp xoay chiều có giá trị cực đại 200V vào hai đầu một cuộn cảm thuần thì cường độ dòng điện có  biểu thức i = 4cos(100  t+ )A tại thời điểm điện áp có 100V và đang giảm thì cường độ dòng điện là: 6 A -1A B 3A C 2 3A D 1A Câu 28: Mạch điện xoay chiều chỉ có một phần tử có phương trình dòng điện và hiệu điện thế lần lượt như sau: i   = 2 2 cos(100  t + ) A và u = 200 2 cos(100  t + ) V. Hãy xác định đó là phần tử gì và độ lớn bao nhiêu? 6 6 A C ; ZC = 100  . B R ; R = 100  . C L ; C và ZLC = 100  D L ; ZL = 100  . Câu 29: Cường độ dòng điện qua đoạn mạch RLC có biểu thức i = 6cos2120 π t(A). Cường độ dòng điện hiệu dụng mạch RLC là. A 3(A) B 3 2 (A ) C 1,5 2 (A) D 3 + 1,5 2 (A) Câu 30: Cho đoạn mạch xoay chiều R, L (cuộn cảm thuần) và tụ điện C mắc nối tiếp. Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch u = 120 2 cos  t(V).Khi  1= 100  rad/s thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là 1A và dòng điện  tức thời sớm pha so với u ; khi  2= 200  rad/s thì có hiện tượng cộng hưởng. Giá trị gần đúng L và C là. 6 A C = 3,98.10-6F ; L = 0.064 H B C = 3,98.10-5F ; L = 0.064 H C C = 3,98.10-5F ; L = 0,64 H D C = 0,398.10-5F ; L = 0.064 H ………………HẾT……….. Đáp án : 1. D 2. B 3. C 4. D 5. A 6. B 7. A 8. D 9. C 10. A 11. D 12. C 13. D 14. A 15. A 16. C 17. D 18. A 19. A 20. D 21. B 22. B 23. D 24. B 25. B 26. C 27. C 28. B 29. C 30. B Trang 4/4 Đề 485
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2