intTypePromotion=1

Bộ đề thi môn Quản Trị Chiến Lược

Chia sẻ: Chu Thu Hương | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:12

1
724
lượt xem
160
download

Bộ đề thi môn Quản Trị Chiến Lược

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Câu 1: Thiết lập mô hình các giai đoạn Quản trị chiến lược tổng quát và phân tích nội dung các hoạt động cơ bản trong giai đoạn Hoạch định chiến lược (Thiết lập chiến lược) của công ty kinh doanh?

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bộ đề thi môn Quản Trị Chiến Lược

 1. Bộ đề thi môn Quản Trị Chiến Lược Tham khảo bigC: http://vi.scribd.com/doc/31525529/BAI-TH%E1%BA%A2O- LU%E1%BA%ACN-HOAN-CH%E1%BB%88NH Đề 1: Câu 1: Thiết lập mô hình các giai đoạn Quản trị chiến lược tổng quát và phân tích nội dung các hoạt động cơ bản trong giai đoạn Hoạch định chiến lược (Thiết lập chiến lược) của công ty kinh doanh? Cho nhận xét thực trạng nêu các giải pháp cơ bản nâng cao hiệu quả hoạc định chiến lược của công ty kinh doanh mà anh (chị) biết? Câu 2: Nêu khái niệm và vai trò của các chính sách trong thực thi chiến lược? Trình bày quan hệ thực tiễn các giải pháp cơ bản triển khai chính sách marketing trong thực thi chiến lược của một công ty kinh doanh mà anh (chị) biết? Đề 2: Câu 1: Nêu khái niệm và vai trò của nhiệm vụ (sứ mạng) kinh doanh của công ty kinh doanh? Phân tích các nội dung cơ bản của 1 bản tuyên bố nhiệm vụ kinh doanh? Cho nhận xét thực trạng triển khai sứ mạng của công ty kinh doanh mà anh (chị) biết? Câu 2: Nêu vai trò của cấu trúc tổ chức trong thực thi chiến lược? Thiết lập mô hình và trình bày các ưu, nhược điểm của loại hình cấu trúc tổ chức bộ phận theo sản phẩm trong thực thi chiến lược của công ty kinh doanh? Liên hệ thực tiễn sự vận hành cấu trúc tổ chức này trong thực thi chiến lược của công ty kinh doanh mà anh (chị) biết? Đề 1: Câu 1: Nêu khái niệm và thiết lập mô hình cấu trúc chuỗi giá trị của M.Porter? Vận dụng mô hình chuỗi giá trị để phân tích và đánh giá các điểm mạnh và điểm yếu của công ty kinh doanh mà anh biết? Câu 2: Thiết lập và trình bày mô hình 7S của Mc.Kensey trong thực thi chiến lược của công ty kinh doanh. Liên hệ thực tế vai trò của các nhân tố ảnh hưởng trong mô hình 7S đến hiệu quả thực thi chiến lược của công ty kinh doanh mà anh biết? Đề 2 giống hệt 1 đề thi sáng nay,đề còn lại là chiến lược chi phí thấp,khác biệt hóa,CL tập trung và văn hóa doanh nghiệp tôi vừa thi xong. đề vào 2 mô thực E và IFAS. câu 2 vào chương cuối mới chết, Đề 3: Câu 1: Nêu khái niệm và phân loại chiến lược tích hợp. Phân tích các điều kiện lựa chọn và vận dụng các loại hình chiến lược tích hợp của công ty
 2. kinh doanh? Cho nhận xét thực trạng triển khai và các giải pháp cơ bản để nâng cao hiệu quả triển khai chiến lược tích hợp của công ty kinh doanh mà anh biết. Câu2 : Nêu khái niệm, đặc điểm và vai trò của cấu trúc tổ chức trong thực thi chiến lược? Thiết lập mô hình cấu trúc tổ chức bộ phận theo đơn vị kinh doanh chiến lược (SBU) và phân tích các ưu, nhược điểm của loại hình cấu trúc này trong thực thi chiến lược của công ty kinh doanh. Cho nhận xét thực trạng phát triẻn cấu trúc tổ chức đáp ứng các yêu cầu thực thi chiến lược của công ty kinh doanh mà anh biết. Đề 4: Câu 1: Chiến lược là gì, chính sách kinh doanh là gì? Thiết lập mô thức đánh giá môi trường bên trong IFAS của một doanh nghiệp kinh doanh. Hãy nêu 1 ví dụ mô thức IFAS của một DN mà anh chị biết? Mình làm thế nè : mấy câu lý thuyết thì thui học thuộc mà viết ra , còn câu thiết lập thì nêu mấy cái bước thiết lập ra, nêu 1 mô hình IFAS của DN nào đó lấy luôn cái ở bài thảo luận môn nè ý, rùi phân tích 1 yếu tố mạnh và 1 yếu tố yếu, chốt lại vài dòng j đó là ok Câu 2: Nêu các hoạt động cơ bản trong việc kiểm tra đánh giá chiến lược kinh doanh? Nếu 1 ví dụ về việc kiểm tra đánh giá chiến lược kinh doanh của một DN mà bạn biết? Đề 6: Câu 1: Thiết lập mô hình cấu trúc môi trường bên ngoài và nêu mục đích phân tích môi trường bên ngoài của công ty kinh doanh? Dưới góc độ tiếp cận của QTCL, phân tích và đánh giá có liên hệ thực tế tác động của 2 nhân tố trong môi trường kinh tế thuộc môi trường vĩ mô đến hoạch định chiến lược của công ty kinh doanh? Câu 2: Ba đặc điểm cơ bản của cấu trúc tổ chức doanh nghiệp. Phân tích mối quan hệ giữa cấu trúc tổ chức và chiến lược của A.Chandler? Cho nhận xét thực trạng phát triển cấu trúc tổ chức đáp ứng yêu cầu thực thi chiến lược của công ty kinh doanh mà anh chị biết. Đề 8: Câu 1: Khái niệm và phân loại chiến lược cường độ, điều kiện lựa chọn và vận dụng các loại hình sử dụng chiến lược cường độ của công ty? Nhận xét thực trạng triển khai và các giải pháp cơ bản nâng cao hiệu quả triển khai chiến lược cường độ. Câu 2: Khái niệm và vai trò của các chính sách trong thực thi chiến lược? Liên hệ các giải pháp cơ bản triển khai chính sách nhân sự trong thực thi chiến lược của công ty.
 3. Đề 11 Câu 1: Nêu khái niệm và vai trò của SMKD trong thực thi chiến lược? Phân tích nội dung bản tuyên bố SMKD của doanh nghiệp kinh doanh? Nhận xét thực tế về việc thực hiện SMKD của công ty mà bạn biết? Câu 2: Nêu vai trò của cấu trúc tổ chức trong thực thi chiến lược? Thiết lập mô hình cấu trúc tổ chức bộ phận theo sản phẩm và nêu rõ ưu, nhược điểm của loại cấu trúc này? Nhận xét thực tế của việc triển khai cấu trúc này của công ty bạn biết? Đề 12: Câu 1: Nêu khái niệm chiến lược và các cấp chiến lược của công ty kinh doanh.Phân tích và liên hệ thực tế với các ưu và nhược điểm của 3 loại chiến lược sau: chiến lược khác biệt hóa của sản phẩm,dịch vụ;chiến lược chi phí thấp và chiến lược tập trung hóa. Câu 2: Khái niệm và các đặc điểm cơ bản của văn hóa Doanh Nghiệp. Phân tích các đặc điểm của VHDN làm sao để thích nghi với thực thi chiến lược.. Đề thi quản trị chiến lược khoa A ngày 8/6 chiều nay vừa thi về xong, làm bài cũng bình thường, toàn bịa hết. Còn đề 18 mình chỉ bít là hỏi về k/n, vai trò của quản trị chiến lược và quá trình thực thi chiến lược, vai trò của mục tiêu dài hạn? cả 2 câu đều có vận dụng thực tế Đề 13 Câu 1 :Thiết lập mô hình Quản trị chiến lược tổng quát. Phân tích và liên hệ thực tế với các ưu và nhược điểm của 3 loại chiến lược sau: Chiến lược khác biệt hóa của sản phẩm,dịch vụ;chiến lược chi phí thấp và chiến lược tập trung hóa. Câu 2 : Khái niệm và vai trò của các chính sách trong thực thi chiến lược? Liên hệ các giải pháp cơ bản triển khai chính sách tài chính trong thực thi chiến lược của công ty. Đề 16: Câu1: Trình bày khái niệm, nội dung của nhóm chiến lược.dựa vào phân tích nội dung của nhóm chiến lược xác định đối thủ cạnh tranh chính của công ty mà bạn biết? Câu 2: Nêu khái niệm và bản chất của kiểm tra đánh giá chiến lược. Phân tích nội dung của khung đánh giá chiến lược. Trình bày thực trạng và giải pháp của việc kiểm tra đánh giá chiến lược tại một công ty mà bạn biết.
 4. Đề thi quản trị chiến lược 43b_ngày 4/6 còn đề kia vào : câu 1:ma trận BCG câu 2:khái niệm và phân loại môi trường văn hóa của doanh nghiệp, câu nào cũng có vận dụng hết. t làm đề 16.huhu bị sập tủ.vào toàn phần không ngờ tới thui.post lên cho mọi ng tham khảo. Câu 1:cac buoc ma tran bcg cau 2 khai niem va vai tro cau truc to chuc .uu nhuoc diem cua cau truc chuc nang.lien he thuc te Đề 18: Câu 1: Khái niệm và vai trò của mục tiêu CL dài hạn? Phân tích các yêu cầu xác định mục tiêu CL dài hạn của công ty kinh doanh? Cho nhận xét thực trạng đáp ứng yêu cầu mục tiêu chiến lược của công ty mà bạn biết Câu 2: Khái niệm và vai trò của quản trị chiến lược? Phân tích các hoạt động cơ bản của giai đoạn "thực thi chiến lược" của công ty kinh doanh? Cho nhận xét thực trạng triển khai thực thi chiến lược ở công ty KD mà bạn biết. Đề 25 Câu 1: Khái niệm chiến lược,chính sách,các bước hoạch định chiến lược,liên hệ thực tế công ty nào đó Câu 2: Hỏi về năng lực cạnh tranh lõi,các nhân tố xác định năng lực cạnh tranh lõi,nêu giải pháp phát huy năng lực cạnh tranh lõi của 1 công ty nào đó Đề thi môn Quản trị chiến lược ngày 26/12/2012 ĐỀ 3 1. Lợi thế cạnh tranh là j? Phân tích tác động của NS vượt trội, chất lượng vượt trội ....tới lợi thế cạnh tranh của công ty KD? 2. Phân tích vai trò của văn hóa trong thực thi chiến lược? Phân tích sự khác biệt giữa hoạch định CL và thực thi CL Cho nx thực trạng triển khai CL xâm nhập thị trường ổ phát triển thị trường ) của 1 công ty trong may mặc or bán lẻ or du lịch. ĐỀ 4 1. Phân tích các bước xây dựng EFAS? Xây dựng EFAS của 1 công ty bán lẻ hoặc du lịch từ đó phân tích thời cơ và thách thức của DN đó 2. Nêu khái niệm và mục đich của đánh giá chiến lược? Phân tích các bước trong khung đánh giá chiến lược liên hệ với 1 công ty kd trong lĩnh vực bán lẻ hoặc may mặc ĐỀ 7 1. Thiết lập mô hình " Các lực lượng điều tiết cạnh tranh" của M.Porter, vận dụng
 5. mô hình này để phân tích và đánh giá cường độ cạnh tranh của 1 ngành kd mà a chị biết. 2. Nêu kn và vai trò của văn hóa DN trong thực thi chiến lược? Nhận xét thực trạng các chính sách kd triển khai chiến lược tâm nhập thị trường ( hoặc cl phát triển thị trường hoặc cl khác biệt hóa,cl chi phí thấp,..) của 1 cty kd mà a chị biết. ĐỀ 27 1. Nêu kn và trình bày mục tiêu của chiến lược dẫn đạo về chi phí? Cho nx thực trạng hiệu quả triển khai các loại hình chiến lược cạnh tranh của 1 cty kd trong lĩnh vực dệt may or bán lẻ or du lịch. 2. Thiết lập mô hình 7S và giải thích các nhân tố a/h đến thực thi chiến lược trg mô hình 7S của MC. Kinsey? Pt có liên hệ thực tiễn nd triển khai các c/s ( Marketing,nhân sự, sản xuất,...) trong thực thi chiến lược thâm nhập thị trường của 1 cty kd trong lĩnh vực dệt may or bán lẻ or du lịch. k thi lại giống hệt nhưng vẫn quay quanh nd thực thi chiến lược vs văn hóa đó bạn Môn này lại ít tài liệu nên các bạn cố gắng tìm hiểu mấy cái mô hình của nó, phân tích và đưa ra các ví dụ thì mới điểm cao đc, ví dụ phân tích cấu trúc cạnh tranh thì phân tích theo mô hình swot, phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức.. đề 6 bộ đề chiến lược mới: Câu 1: Mục đích phân đoạn chiến lược. Có thể phân đoạn cl theo những tiêu chí nào? Vận dụng phân đoạn chiến lược cho một công ty anh chị biết. Câu 2: Nội dung và phân tích mô thức TOWS. Liên hệ TOWS hoạch định chiến lược cho một công ty may mặc, bán lẻ, hoặc ...(đoạn này k quan tâm vì k chuẩn bị, hình như là du lịch ) đề 5 1. nêu nội dung của chiến lược cạnh tranh tổng quát của M.porter, ưu nhược điểm và liên hệ 2. Bản chất và nội dung của thực thi chiến lược, tại sao các doanh nghiệp lại gặp phải rủi ro trong việc thực thi chiến lược, liên hệ de kia ko ro lam cau 1 quan tri chien luoc la gi,mo hinh e fas,lien he 1 doanh nghiep ma ban biet câu 2.noi dung thuc thi chien luoc,lien he Câu 1 phân tích mô hình M.Porter, liên hệ với 1 công ty kd mà bạn biết để thấy điểm mạnh và điểm yếu... Câu 2 phân tích mô hình 7S, liên hệ với 1 công ty kd để phân tích các yếu tố tác động tới quá trình thực thi chiến lược Đề 8: Câu 1:Chiến lược cường độ là gì???Phân loại chiến lược cường độ. Phân tích điều kiện lựa chọn vận dụngcacs loại hình sử dụng chiến lược cường độ của công ty kinh doanh. Cho nhận xét thực trạng triển khai và các giả pháp cơ bản nâng cao hiệu quả triển khai chiến lược cường độ của công ty kinh doanh mà anh(chị biết).. Câu 2:Nêu các khái niệm và vai trò của chính sách trong thực thi chiến lược.
 6. Trình bày có liên hệ thực tiễn các giải pháp cơ bản phát triển chính sách nhân sự trong thực thi chiến lược của công ty kinh doanh. Đề 11: Câu 1: Trình bày nội dung phân tích và đánh giá đối thủ cạnh tranh(nhóm chiến lược-Mục tiêu-Điểm mạnh,điểm yếu-Kiểu phản ứng)Từ đó phân tích và đánh giá 1 đối thủ cạnh tranh chính của công ty KD mà anh chị biết Câu 2: Nêu khái niệm và mục đích của kiểm tra đánh giá chiến lược,thiết lập sơ đồ quy trình và phân tích nội dung các bước trong quy trình đánh giá chiến lược của 1 công ty kinh doanh. Cho nhận xét thực trạng và các giải pháp cơ bản hoàn thiện hoạt động kiểm tra và đánh giá chiến lược của công ty kinh doanh đề 14 Câu 1 : trình bày các bước xây dựng mô thức BCG. Xây dựng mô thức BCG ở 1 doanh nghiệp maqf anh (chị) biết cau 2 : khái niệm và văn hóa doanh nghiệp. Vai trò của văn hóa doanh nghiệp trong thực thi chiến lược của 1 doanh nghiệp kinh doanh. lấy ví dụ trong 1 doanh nghiệp cụ thể Đề thi quản trị chiến lược khoa E ngày 4/1/2010 đề 16 câu 1: khái niệm và nội dung phân tích nhóm chiến lược. sử dụng nội dung phân tích nhóm chiến lược để nhận dạng và đánh giá đối thủ cạnh tranh chính của công ty kinh doanh mà bạn biết câu 2: khái niệm và bản chất kiểm tra và đánh giá chiến lược. phân tích nội dung khung đánh giá chiến lược của công ty kinh doanh? vận dụng thực tế đánh giá và các biện pháp nâng cao chất lượng đánh giá chiến lược kinh doanh của công ty kinh doanh mà bạn biết đề thi của khoa e Đê 2 Câu1: Trình bày chiến lược cường độ khi nào sử dụng các loại chiến lược này? liên hệ việc sử dụng chiến lược này tại một công ty xuất nhập khẩu. Câu2: Trình bày các yếu tố ảnh hưởng tới thực thi chiến lược của mc kensey. nêu thực trạng và cho nhận xét về việc xây dựng chính sách thực thi trong ngắn hạn và chiến lược sử dụng chi phí thấp tại một công ty xuất nhập khẩu. Đề 10 Câu1: Thiết lập mô hình chuỗi giá trị của Michael.Porter. Phân tích cấu trúc chuỗi giá trị của 1 công ty kinh doanh xuất nhập khẩu hàng may mặc. Từ đó xác lập năng lực cốt lõi của công ty này . Câu2: Thiết lập mô hình và trình bày các ưu nhược điểm của loại hình cấu trúc tổ chức theo đơn vị kinh doanh chiến lược (SBU). Cho nhận xét thực trạng mục tiêu và loại hình chiến lược kinh doanh . Từ đó nêu các giải pháp hoàn thiện cấu trúc tổ chức bộ phận trong thực thi clc cạnh tranh khác biệt hóa của 1 cty xuất nhập khẩu . Đề thi khoa B 16/6/2011
 7. câu 1: Trình bày mô hình môi trường bên ngoài. Vận dụng mô hình Pestel phân tích và nhận dạng những nhân tố chiến lược trong môi trường vĩ mô của 1 công ty kinh doanh khách sạn - du lịch câu 2: Trình bày mô hình tổ chức theo đơn vị kinh doanh SBU? nêu ưu và nhược điểm? cho nhận xét thực trang mục tiêu và loại hình chiến lược kinh doanh. Nêu giải pháp hoàn thiện cấu trúc tổ chức bộ phận trong thực thi chiến lược cạnh tranh khác biệt hóa của 1 cty KD khách san - du lịch Đề số 09 nhé Câu 1 : Nêu Khái niệm và vai trò các nguồn lực trong DN . Phân loại các nguồn lực của DN.liên hệ thực tế trong 1 doanh nghiệp may mặc hoặc thương mại bán lẻ Câu 2 : phân tích mô hình quy trình đánh giá chiến lược của doanh nghiệp.Liên hệ thực tế trong doanh nghiệp may mặc hoặc thương mại bán lẻ Đề 1: Câu 1:nêu nội dung xây dựng mô thức EFAS và thiết lập mô thức EFAS, nêu các thời cơ của mô thức EFAS tại 1 DN nào đó, Câu 2: trình bày khái niệm và vai trò chính sách bộ phận, nêu các giải pháp cơ bản của chính sách marketing tại 1 DN cụ thể mà a (chị) biết Khoa E thi một đề về 1, Khái niệm môi trường bên ngoài, nêu cấu trúc của môi trường bên ngoài. Mô hình Pestel trong nhận diện các nhân tố chiến lược của một công ty xuất nhập khẩu. 2, Mô hình cấu trúc tổ chức theo SBU, ưu nhược điểm của mô hình. Phân tích mục tiêu và chiến lược cạnh tranh của một công ty xuất nhập khẩu từ đó đưa ra giải pháp hoàn thiện cấu trúc tổ chức theo bộ phận trong chiến lược cạnh tranh khác biệt hóa của công ty. Mình nhớ đại khái là thế. Thi coi chặt! Đề khác với đề đã post nhiều quá ĐẾ 1: Câu 1: Mô hình PESTEL( moi trường bên ngoài) Vận dụng vào doanh nghiệp cụ thể Câu 2 Ưu nhược điểm của cấu trúc tổ chức theo SBU. Thực trạng triển khai cấu trúc tổ chức bộ phận để triển khai chiến lược khác biệt hóa ở 1 công ty kinh doanh cụ thể ĐỀ 4: câu 1: Khái niệm và nội dung cấu thành bản tuyên bố SMKD. Hoạch định sứ mạng kinh doanh cho 1 công ty may mặc Câu 2: Khái niệm và các yêu cầu của mục tiêu chiến lược ngắn hạn.Phân tích và liên hệ thực tế việc vấn dụng chính sách Mar để triển khai chiến lược thâm nhập thị trường của 1 công ty kinh doanh xuất nhập khẩu. đề 13 nhìn ko được rõ lắm nhưng có thể đoán kha khá câu 1 về chiến lược tích hợp, khi nào thì áp dụng, thực trạng của một công ty trong ngành may mặc hoặc bán lẻ câu 2 về lãnh đạo chiến lược, nội dung thực thi chiến lược. ý thứ 3 thì giống ý cuối câu 2 của để 15 về thâm nhập thị trường đề 3 câu 1:
 8. trình bày các tiêu chí phân loại ngành kinh doanh. vận dụng phân tích "nhóm chiến lược " của m poter để nhận dạng và đánh giá các đối thủ cạnh tranh của 1 cty trong ngành dệt may or bán lẻ câu 2: thiết lập mô hình quy trình đánh giá cl? phân tích có liên hệ thực tiễn các nd đánh giá cl cạnh tranh = cp thấp của 1 công ty trong ngành dệt may or bán lẻ đề 9 cũng tương tự Mình vào đề 9 Câu 1: Nêu khái niệm và phân loại các nguồn lực và năng lực trong doanh nghiệp. Phân tích 4 tiêu chí xác định năng lực cốt lõi, từ đó cho nhận xét thực trạng tạo lập và phát triển năng lực cốt lõi/ năng lực cạnh tranh của một công ty kinh doanh lĩnh vực may mặc hoặc thương mại bán lẻ? Câu 2: Thiết lập mô hình quy trình đánh giá chiến lược? Phân tích có liên hệ thực tế các nội dung đánh giá chiến lược canh tranh khác biệt hoá của một công ty kinh doanh lĩnh vực may mặc hoặc thương mại bán lẻ? Đề này mình làm ngon ăn lắm! Hjhj đề 11 câu 1. chiến lược tích hợp, phân tích các trường hợp sử dụng chiến lược tích hợp. liên hệ thực trạng công ty áp dụng loại hình chiến lược tích hợp trong lĩnh vực may mặc hay thương mại bán lẻ câu 2. khái niệm và vai trò của lãnh đạo chiến lược. liên hệ thực tế thực trạng triển khai chiến lược marketing của công ty kinh doanh trong lĩnh vực may mặc hoặc thương mại bán lẻ không nhớ rõ đề lắm nhưng đại loại là như thế đề 10 câu 1: các bước thiết lập mô hinh TOWS của công ty kinh doanh. thiết lập mô thức TOWS của công ty kinh doanh từ đó xác định phương án chiến lược (SO, ST, WO, WT) đối với ngành may mặc? câu 2: thiết lập và trình bày mô hình 7S của McKensey trong thực thi chiến lược của công thi kinh doanh. các mục tiêu ngắn hạn cho chính sách thực thi chiến lược với chiến lược chi phí thấp đối vối công ty kinh doanh may mặc hoặc ngân hàng đề 7 câu 1: khái niệm ngành kinh doanh.thiết lập mô hình điều tiết cạnh tranh của M.Poter từ đó đánh giá tác động của các lực lượng điều tiết cạnh tranh trong ngành bán lẻ câu 2: văn hóa DN đề 4: câu 1: chuỗi giá trị câu 2: giống câu 2 đề 7 đề 4. câu 1. thiết lập mô hình chuỗi giá trị. Phân tích chuỗi gia trị cho 1 công ty thuộc nganh may mặc hoặc ngân hàng thuơng mại từ đó rút ra lợi thế cạnh tranh của công ty đó.
 9. câu 2. phân tích các yếu tố trong mô hình 7S. Phân tích chiến lược mảketing để thâm nhập thị trường của 1 cồn ty trong ngành may mặc or bán lẻ? Đề 09 Câu 1 : Nêu Khái niệm và vai trò các nguồn lực trong DN . Phân loại các nguồn lực của DN.liên hệ thực tế trong 1 doanh nghiệp may mặc hoặc thương mại bán lẻ Câu 2 : phân tích mô hình quy trình đánh giá chiến lược của doanh nghiệp.Liên hệ thực tế trong doanh nghiệp may mặc hoặc thương mại bán lẻ Đề số 7: Câu 1: Khái niệm ngành, trình báy mô hình của M. Porter và liên hệ thực tế một doanh nghiệp mà bạn biết? Câu 2: Nêu khái niệm và vai trò của văn hóa doanh nghiệp trong thực thi chiến lược. Nêu thực trạng triển khai nội dung thiết lập mục tiêu và chính sách thực thi chiến lược chi phí thấp của doanh nghiệp trong lĩnh vực khách sạn- du lịch? Hic! Chém toàn tập! Các bạn thi tới nhớ tìm tài liệu về ngành học của mình nhé! Đề 7: Câu 1: Khái niệm ngành kinh doanh.Thiết lập mô hình "các lực lượng điều tiết cạnh tranh trong ngành" của M.Porter.Vận dụng mô hình đó để phân tích thực trạng về 1 ngành kd mà em biết. Câu 2: Khái niệm và vai trò của văn hóa doanh nghiệp đối với thực thi chiến lược.Phân tích thực trạng triển khai nội dung thiết lập mục đích ngắn hạn và các chính sách về cạnh tranh dựa vào chi phí thấp tại 1 doanh nghiệp khách sạn/du lịch mà em biết Nội dung cơ bản là như thế.Thi xong rồi giờ quên hết rồi, chả nhớ chi tiết nữa đề thi môn quản trị chiến lươc 1.3 khoa B này đề 2: câi 1: nêu khái niệm sứ mạng kinh doanh? các nội dung trong bản tuyên bố sứ mạng kinh doanh? hoạch định bản tuyên bố sứ mạng kinh doanh vào 1 công ty du lịch cụ thể? câu 2: vai trò của cấu trúc tổ chức chiến lược? phân tích sự khác nhau giữa hoạch định chiến lược và thực thi chiến lược? từ đó đưa ra thực trạng trong thiết lập thực thi chiến lược của một khách sạn/ du lịch? (goodluck) Quản trị chiến lược 1.3-k45E-20/6/2012 Đề 13: Câu 1: Nêu khái niệm và phân loại nguồn lực và năng lực. Phân tích 4 tiêu chí xác định năng lực cốt lõi. Từ đó liên hệ thực tế về quá trình tạo lập và triển khai năng lực cốt lõi ở một công ty kinh doanh xuất nhập khẩu. Câu 2: Nêu khái niệm và sự ảnh hưởng của các phong cách lãnh đạo chiến lược. Liên hệ thực tiễn quá trình xây dựng và triển khai các chính sách marketing khi thâm nhập một thị trường mới của một công ty kinh doanh xuất nhập khẩu trong lĩnh vực may mặc hoặc thủy sản. Đề 2: Câu 1: Mô hình 7 S của Mc Kinsey. Câu 2: không nhớ. (Mình không làm đề này) P/s: Khoa nào học môn này thì thi sẽ liên hệ thực tế với công ty thuộc chuyên ngành
 10. của khoa đó. Chúc mọi người chém tốt. Đề thi môn quản trị chiến lược ne:ôi khó wa ;Câu 1:cac buoc ma tran bcg cau 2 khai niem va vai tro cau truc to chuc .uu nhuoc diem cua cau truc chuc nang.lien he thuc te mình thi vào mô thức tows, và chiến lược dẫn đạo về chi phí. Ví dụ về ngân hàng TM hoặc dệt may bạn à! có 2 đề nhé! đề 1:Câu 1 sẽ vào NH TM hoặc dệt may Câu 2 về nông sản hoặc dệt may Đề 2. Câu 1 sẽ vào doanh nghiệp bán lẻ thì phải... mình vào đề 1 nên chỉ chia sẻ cho bạn đc thế thôi. bạn nào có đề môn Quản trị tài chính quôc tế ko nhỉ hôm nay minh cung vừa thi xong quan trị chiên lược. đề cua bon minh cung không khó lăm. ̀ ̃ ̉ ́ ̉ ̣ ̀ ̃ ́ 1.thiêt lap mô hinh câu truc môi trường bên ngoai cua công ty kinh doanh. phân tich cơ hôi ́ ̣ ̀ ́ ́ ̀ ̉ ́ ̣ và thach thức đôi với 1 công ty kinh doanh cụ thê. ́ ́ ̉ 2. nêu khai niem, vai trò chinh sach bộ phân trong thực thi chiên lược. phân tich chinh sach ́ ́ ́ ̣ ́ ́ ́ ́ nhân sự cua 1 công ty kinh doanh cụ thê. ̉ ̉ Đề quản trị chiến lược khoa A ngày 10/6 Đề 9: Câu1:Chiến lược là gì?thiết lập mô hình các yếu tố môi trường bên ngoài?nêu các bước trong mô thức tổng hợp các nhân tố bên trong.Thiết lập mô thức IFAS và từ đó nêu các điểm mạnh và điểm yếu của một công ty kd mà anh(chị) biết? Câu2:Khái niệm & mục đích kiểm tra đánh giá chiến lược?Thiết lập và trình bày nội dung các bước trong khung đánh giá chiến lược? Nêu thực trạng và giải pháp cho một doanh nghiệp cụ thể? Quản trị chiến lược 1.3 k45E 20/6/2012 Đề 13: Câu 1: Nêu khái niệm và phân loại nguồn lực và năng lực. Phân tích 4 tiêu chí xác định năng lực cốt lõi. Từ đó liên hệ thực tế về quá trình tạo lập và triển khai năng lực cốt lõi ở một công ty kinh doanh xuất nhập khẩu. Câu 2: Nêu khái niệm và sự ảnh hưởng của các phong cách lãnh đạo chiến lược. Liên hệ thực tiễn quá trình xây dựng và triển khai các chính sách marketing khi thâm nhập một thị trường mới của một công ty kinh doanh xuất nhập khẩu trong lĩnh vực may mặc hoặc thủy sản. Đề 2: Câu 1: Mô hình 7 S của Mc Kinsey. Câu 2: không nhớ. (Mình không làm đề này) P/s: Khoa nào học môn này thì thi sẽ liên hệ thực tế với công ty thuộc chuyên ngành của khoa đó. Chúc mọi người chém tốt. Đề quản tri chiến lược khoa B 13/6 Đề 09 Câu 1 : Nêu Khái niệm và vai trò các nguồn lực trong DN . Phân loại các nguồn lực của
 11. DN.liên hệ thực tế trong 1 doanh nghiệp may mặc hoặc thương mại bán lẻ Câu 2 : phân tích mô hình quy trình đánh giá chiến lược của doanh nghiệp.Liên hệ thực tế trong doanh nghiệp may mặc hoặc thương mại bán lẻ Đề thi quản trị chiến lược k45b (thi ngày 13-6-2012) Đề 7: Câu 1: Khái niệm ngành kinh doanh.Thiết lập mô hình "các lực lượng điều tiết cạnh tranh trong ngành" của M.Porter.Vận dụng mô hình đó để phân tích thực trạng về 1 ngành kd mà em biết. Câu 2: Khái niệm và vai trò của văn hóa doanh nghiệp đối với thực thi chiến lược.Phân tích thực trạng triển khai nội dung thiết lập mục đích ngắn hạn và các chính sách về cạnh tranh dựa vào chi phí thấp tại 1 doanh nghiệp khách sạn/du lịch mà em biết Đề thi môn quản trị chiến lươc 1.3 khoa B 14/6 đề 2: câi 1: nêu khái niệm sứ mạng kinh doanh? các nội dung trong bản tuyên bố sứ mạng kinh doanh? hoạch định bản tuyên bố sứ mạng kinh doanh vào 1 công ty du lịch cụ thể? câu 2: vai trò của cấu trúc tổ chức chiến lược? phân tích sự khác nhau giữa hoạch định chiến lược và thực thi chiến lược? từ đó đưa ra thực trạng trong thiết lập thực thi chiến lược của một khách sạn/ du lịch? (goodluck) đề 4 1. các bc xd ma trận bcg thành lập bcg từ đó đnáh giá vị thế cạnh tranh và nêu các định hướng cl cho các sbu của công ty anh chị biết 2. trình bày khái niệm và vai trò văn hóa doanh nghiệp trong thực thi chiến lược. phân tích nội dung và xây dựng phát triển văn hóa doanh nghiệp thích ứng với các yêu cầu thực thi chiến lược cảu công ty kinh doanh. cho nhận xét thực trạng xd và pt vhdn theo yêu cầu thực thi chiến lược của công ty kd mà anh chị biết Đề thi môn: Quản trị chiến lược (Khóa 42) thiết lập mô thức EFAS. nêu các bước của mô thức IFAS. ứng dụng mô thức IFAS vào 1 doanh nghiệp. câu 2: tất cả chương kiểm soát. (hình như chương cuối 11 thì phải.) đề 2 thì kô rõ nhưng nó tương tự đề 1. đề thi môn quản trị chiến lược ngày 10/6 câu1: nêu khai niệm và vai trò của chính sách trong thực thi chiến lược. nêu chính sách nhân sự tại 1 công ty kinh doanh mà bạn biét Câu 2: vẽ sơ đồ cấu trúc môi trường bên ngoài của doanh nghiệp. phân tích các cơ hội và thách thức tại 1 công ty kinh doanh mà bạn biết. môn này coi thi cũng khó lắm. các bạn làm bài tốt nhé! đề 14/6 Câu 1 phân tích mô hình M.Porter, liên hệ với 1 công ty kd mà bạn biết để thấy điểm
 12. mạnh và điểm yếu... Câu 2 phân tích mô hình 7S, liên hệ với 1 công ty kd để phân tích các yếu tố tác động tới quá trình thực thi chiến lược đề 19. câu 1: phân tích mối quan hệ giữa cấu trúc tổ chức và chiến lược theo mô theo quan điểm của A.Chandler. thiết lập mô hình cấu trúc tổ chức theo ma trận trình bày ưu nhược điểm có liên hệ thực tế với một công ty kinh doanh sử dụng cấu trúc tổ chức này. câu 2:đặc điểm của ngành trong giai đoạn mới xuất hiện và đang tăng trưởng có liên hệ thực tế. định hướng một số chiến lược cho một công ty kinh doanh mà bạn biết trong ngành trong giai đoạn này híc khó hơn đề 6 chứ. đề 6 câu 1: làm về chuỗi giá trị và phân tích chuỗi của một công ty kinh doanh câu 2: phân tích mô hình 7s tác động tới thực thi chiến lược tại một công ty kinh doanh. hình như đề 6 như thế thì phải. t cũng không nhớ rõ lắm nữa. đề này nhìn là biết làm được thế mà lại không vào. vào đúng cái đề khó nhằn kia chứ. hichic. ôi cái cuộc đời này Đề ngày 10/6 Đề của khoa e Đề 5 Câu 1: Khái niệm quản trị chiến lược của công ty kinh doanh. Phân tích và có thực tiễn các hoạt động cơ bản của thiết lập chiến lược trong 1 công ty kinh doanh mà bạn biết? Câu 2:Khái niệm và vai trò của chính sách tổ chức bộ phận của giai đoạn thực thi chiến lược? Liên hệ thực tế chính sách triển khai chính sách marketing của 1 công ty kinh doanh mà bạn biết ? Đề thi Quản trị chiến lược 4/1/2010 Đề 25 Câu 1 : K/n chiến lược , chính sách . Nêu nội dung cơ bản của giai đoạn hoạch định . Các giải pháp nâng cao hoạch định của công ty kinh doanh mà anh chị biết ? Câu 2 : năng lực lõi là gì. Các tiêu chuẩn xác định năng lực lõi . Nêu các giải pháp trong thực thi chiến lược nhằm phát triển năng lực lõi của 1 cy kd mà anh chị biết ?
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2