intTypePromotion=3

Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 13

Chia sẻ: Trần Bá Trung3 | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
109
lượt xem
43
download

Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 13

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 13 giới thiệu một hệ thống bài tập trắc nghiệm khách quan dạng nhiều lựa chọn, các bài tập này bao quát được tất cả những kiến thức cơ bản nhất của chương, gồm cả bài tập lí thuyết và bài tập tính toán, phù hợp với yêu cầu thi và kiểm tra hiện nay. tài liệu này sẽ giúp cho các em học sinh có thể tự học, tự ôn tập, luyện tập và tự kiểm tra đánh giá năng lực tiếp thu kiến thức, nâng cao khả năng vận...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 13

  1. Bài : 15072 Khử 16g bột bằng bột nhôm. Khối lượng bột nhôm cần dùng là: Chọn một đáp án dưới đây A. 5,4g B. 6,4g C. 2,7g D. 5,2g Đáp án là : (A) Bài : 15071 Kim loại Zn có thể khử được những ion nào sau đây: Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (A) Bài : 15070 Hãy chọn câu đúng: Trong ăn mòn điện hoá, xảy ra: Chọn một đáp án dưới đây A. Sự oxi hoá ở cực dương. B. Sự oxi hoá ở hai cực. C. Sự khử ở cực âm. D. Sự oxi hoá ở cực âm và sự khử ở cực dương. Đáp án là : (D) Bài : 15069 Hoà tan 1,8g muối sunfat của kim loại thuộc nhóm IIA trong nước, rồi pha loãng cho đủ 50ml dung dịch. Để phản ứng hết với dung dịch này cần 20ml dung dịch 0,75M. Nồng độ mol của dung dịch sunfat pha chế và công thức phân tử của muối là:
  2. Chọn một đáp án dưới đây A. 0,03M và B. 0,03M và C. 0,06M và D. 0,09M và Đáp án là : (B) Bài : 15068 Đốt cháy một ete đơn chức ta thu được . Ete này được tạo từ ancol nào sau đây? Chọn một đáp án dưới đây A. Ancol metylic và ancol n-propylic B. Ancol metylic và ancol iso-propylic C. Ancol etylic D. Cả A, B, C đều đúng Đáp án là : (D) Bài : 15067 Đốt cháy hoàn toàn 0,35g một anđehit đơn chức X thu được 0,488 lít (đktc) và 0,27g nước. X có công thức cấu tạo nào sau đây? Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. A, B, C đều đúng. Đáp án là : (D) Bài : 15066 Hãy sắp xếp các chất sau đây theo trật tự tăng dần tính axit . Trường hợp nào sau đây đúng? Chọn một đáp án dưới đây A. B.
  3. C. D. Đáp án là : (B) Bài : 15064 Đốt cháy hết a mol một aminoaxit được 2a mol và mol . Aminoaxit trên có công thức cấu tạo là: Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (A) Bài : 15063 X là hỗn hợp 2 este đồng phân được tạo thành từ một ancol đơn chức, mạch cacbon không phân nhánh với axit đơn chức. Tỉ khối hơi của X so với hiđro bằng 44. Công thức phân tử của X là: Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (B) Bài : 15062 Khi thuỷ phân 0,01 mol este X của một ancol đa chức và một axit đơn chức phải dùng 1,2g NaOH.Mặt khác, khi thuỷ phân 6,35g este đó cần 3g NaOH và thu được 7,05g muối. Este X có công thức cấu tạo là: Chọn một đáp án dưới đây A. ...(trang 99) B. ...(trang 99) C. ...(trang 99)
  4. D. Tất cả đều sai. Đáp án là : (A) Bài : 15061 Để phân biệt dung dịch các chất riêng biệt: hồ tinh bột, saccarozơ, glucozơ, người ta có thể dùng một trong những hoá chất nào sau đây? Chọn một đáp án dưới đây A. B. trong C. Vôi sữa D. Iot Đáp án là : (A) Bài : 15060 Cho 2 ion và . Tổng số proton trong và lần lượt là 40 và 48. X và Y là nguyên tố nào sau đây? Chọn một đáp án dưới đây A. S và O B. N và H C. P và O D. Cl và O Đáp án là : (A) Bài : 15058 Cặp nguyên tố nào sau đây có độ âm điện khác nhau lớn nhất? Chọn một đáp án dưới đây A. B, C B. Li, I C. K, Cl D. Se, S Đáp án là : (C) Bài : 15057
  5. Mệnh đề nào sau đây không đúng? Chọn một hoặc nhiều đáp án dưới đây A. Số thứ tự của nhóm bằng số electron lớp ngoài cùng của nguyên tử nguyên tố trong nhóm đó. B. Nguyên tử của các nguyên tố trong cùng một nhóm bao giờ cũng có số electron lớp ngoài cùng bằng nhau. C. Các nguyên tố trong cùng một nhóm có tính chất hoá học tương tự nhau. D. Tính chất hoá học của các nguyên tố trong cùng một nhóm A biến đổi tuần hoàn. Đáp án là : (A) Bài : 15056 Nguyên tố X tạo được ion có 116 hạt các loại. X có thể tạo hợp chất nào sau đây: Chọn một đáp án dưới đây A. và B. và C. và D. Tất cả đều sai Đáp án là : (A) Bài : 15055 Trong tự nhiên bạc có 2 đồng vị, trong đó đồng vị chiếm 44%, biết nguyên tử khối trung bình của bạc là 107,88. Nguyên tử khối của đồng vị thứ hai là bao nhiêu? Chọn một đáp án dưới đây A. 108 B. 107 C. 109 D. 106 Đáp án là : (B) Bài : 15054 Hãy tìm câu trả lời đúng: Số electron tối đa trên một obitan nguyên tử là:
  6. Chọn một đáp án dưới đây A. n (n là số thứ tự lớp) B. (n là số thứ tự lớp) C. 2 D. . Đáp án là : (C) Bài : 15053 Để trung hoà 2,36g một axit hữu cơ cần 160ml dung dịch KOH 0,25M. Axit hữu cơ có thể là: Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (C) Bài : 15052 Một anđehit X chưa no, mạch hở chứa một liên kết ba trong phân tử có công thức đơn giản nhất là . X có công thức phân tử là: Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. A, B, C sai. Đáp án là : (B)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản