intTypePromotion=3

Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 4

Chia sẻ: Trần Bá Trung3 | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
137
lượt xem
57
download

Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 4 giới thiệu một hệ thống bài tập trắc nghiệm khách quan dạng nhiều lựa chọn, các bài tập này bao quát được tất cả những kiến thức cơ bản nhất của chương, gồm cả bài tập lí thuyết và bài tập tính toán, phù hợp với yêu cầu thi và kiểm tra hiện nay. tài liệu này sẽ giúp cho các em học sinh có thể tự học, tự ôn tập, luyện tập và tự kiểm tra đánh giá năng lực tiếp thu kiến thức, nâng cao khả năng vận...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 4

  1. Bài : 15255 Để nhận biết dung dịch các chất , ta có thể tiến hành theo trình tự nào? Chọn một đáp án dưới đây A. Dùng dd trong , dùng quỳ tím, dùng nước brom. B. Dùng dd trong , dùng Na, dùng lắc nhẹ. C. Dùng quỳ tím, dùng natri kim loại, dùng nước brom. D. Dùng phenolphtalein, dùng lắc nhẹ. Đáp án là : (A) Bài : 15254 Để nhận biết các chất lỏng dầu hoả (dầu hôi), dầu lạc, giấm ăn và lòng trắng trứng, ta có thể tiến hành theo trình tự nào sau đây: Chọn một đáp án dưới đây A. Dùng quỳ tím, dùng vài giọt đặc, dùng dd NaOH. B. Dùng dd , dùng dd HCl, dùng dd NaOH. C. Dùng dd , dùng dd iot, dùng D. Dùng phenolphtalein, dùng đặc, dùng đặc. Đáp án là : (A) Bài : 15253 Hợp chất có thể là: Chọn một đáp án dưới đây A. Este hay axit mạch hở chưa no chứa 1 nối đôi ở mạch cacbon. B. Anđehit no 2 chức hay xeton-anđehit. C. Ancol-anđehit chưa no hoặc ancol chưa no có 2 liên kết D. A, B, C đều đúng. Đáp án là : (D) Bài : 15252
  2. X là hợp chất hữu cơ chứa C, H, O. X tham gia phản ứng tráng gương và phản ứng với dung dịch NaOH. Đốt cháy hết a mol X thu được 3a mol hỗn hợp khí và hơi gồm và . Công thức cấu tạo của X là: Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (C) Bài : 15251 Hàng năm thế giới cần tiêu thụ khoảng 45 triệu tấn clo. Nếu dùng muối ăn để điều chế clo thì cần bao nhiêu tấn muối? Chọn một đáp án dưới đây A. 74 triệu tấn B. 74,15 triệu tấn C. 74,51 triệu tấn D. 75,14 triệu tấn Đáp án là : (B) Bài : 15250 Hãy chọn câu trả lời đúng cho các câu sau: Halogen là những phi kim rất hoạt động vì: Chọn một đáp án dưới đây A. Năng lượng liên kết phân tử không lớn. B. Bán kính nguyên tử nhỏ hơn so với các nguyên tố trong cùng chu kì C. Có độ âm điện lớn D. Phân tử có liên kết cộng hoá trị Đáp án là : (C) Bài : 15248 Phát biểu nào sau đây đúng?
  3. Khi các nguyên tử liên kết với nhau để tạo phân tử thì dù liên kết theo loại nào vẫn phải tuân theo nguyên tắc: Chọn một đáp án dưới đây A. Sau khi liên kết, mỗi nguyên tử đều có lớp vỏ ngoài cùng chứa 8 electron. B. Sau khi liên kết thành phân tử, mỗi nguyên tử phải đạt được cấu hình electron giống như cấu hình electron khí hiếm gần nó nhất trong bảng tuần hoàn. C. Khi liên kết phải có một nguyên tố nhường electron và một nguyên tố nhận electron. D. Tất cả đều đúng. Đáp án là : (B) Bài : 15247 Nguyên tố M thuộc chu kì 3, nhóm VIIA của bảng tuần hoàn. Công thức oxit cao nhất và công thức hợp chất với hiđro của nguyên tố M là công thức nào sau đây: Chọn một đáp án dưới đây A. và B. và C. và MH D. Tất cả đều sai Đáp án là : (C) Bài : 15246 Nguyên tử của một nguyên tố có electron lớp ngoài là: Vị trí của X trong bảng tuần hoàn là vị trí nào sau đây: Chọn một đáp án dưới đây A. X thuộc ô 92 (ô thứ 3 họ Actini), chu kì 7 B. X thuộc ô 60 (ô thứ 3 họ Lantan), chu kì 6 C. X thuộc ô 72 chu kì 6 nhóm IVB D. Tất cả đều sai. Đáp án là : (A) Bài : 15245 Nguyên tử M có cấu hình electron của phân lớp chót là Tổng số electron của nguyên tử M là:
  4. Chọn một đáp án dưới đây A. 24 B. 25 C. 27 D. 29 Đáp án là : (C) Bài : 15244 Cho biết tổng số electron trong ion là 42. Trong hạt nhân X cũng như Y có số proton bằng số nơtron. Số khối của X và Y lần lượt là giá trị nào sau đây: Chọn một đáp án dưới đây A. 32 và 16 B. 12 và 16 C. 28 và 16 D. Kết quả khác Đáp án là : (A) Bài : 15243 Cho 1g bột sắt tiếp xúc với oxi một thời gian thấy khối lượng bột đã vượt quá 1,41g. Công thức phân tử oxit sắt duy nhất là công thức nào sau đây: Chọn một đáp án dưới đây A. FeO B. C. D. Không xác định được Đáp án là : (B) Bài : 15242 Cho 0,1 mol FeO tác dụng hoàn toàn với dung dịch loãng được dung dịch X. Cho một luồng khí clo đi chậm qua dung dịch X để phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được muối khan. Khối lượng muối khan là giá trị nào sau đây: Chọn một đáp án dưới đây A. 18,5g
  5. B. 19,75g C. 18,75g D. Kết quả khác Đáp án là : (C) Bài : 15241 Hãy chọn trình tự tiến hành nào trong các trình tự sau để phân biệt 3 chất rắn và đựng trong 3 lọ riêng biệt. Chọn một đáp án dưới đây A. Dùng nước, dùng dd B. Dùng nước, dùng dd NaOH, tiếp dùng dd C. Dùng nước, dùng dd D. Dùng HCl, dùng dd Đáp án là : (B) Bài : 15240 Những chất nào sau đây có thểm làm mềm nước vĩnh cửu: Chọn một đáp án dưới đây A. NaCl B. C. D. Bài : 15239 Trong quá trình điện phân dung dịch NaCl xảy ra ở catot: Chọn một đáp án dưới đây A. Sự khử phân tử B. Sự oxi hoá C. Sự oxi hoá phân tử D. Sự khử ion Bài : 15238
  6. Cho 2,24 lít khí (ở đktc) vào 20 lít dung dịch ta thu được 6g kết tủa. Nồng độ mol/l của dung dịch là giá trị nào sau đây: Chọn một đáp án dưới đây A. 0,002M B. 0,0035M C. 0,004M D. Kết quả khác Bài : 15237 Người ta có thể phân biệt các đồ dùng làm bằng da thật và da nhân tạo (PVC) bằng cách nào sau đây? Chọn một đáp án dưới đây A. Đốt B. Ngâm trong dd đặc C. Dùng dd D. A và B đúng Bài : 15236 Cho quì tím vào phenylalanin trong nước. Chọn một đáp án dưới đây A. Quì tím hoá đỏ. B. Quì tím hoá xanh. C. Không xác định được. D. Quì tím không đổi màu. Bài : 15235 Hợp chất X chứa các nguyên tố C, H, O, N và có phân tử khối là 89đvC. Khi đốt cháy 1 mol X thu được hơi nước, 3 mol và 0,5 mol . Biết X là hợp chất lưỡng tính và tác dụng với nước brom. Công thức phân tử của X là:
  7. Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản