Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 12

Chia sẻ: Trần Bá Trung3 | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
193
lượt xem
115
download

Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 12

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 12 giới thiệu một hệ thống bài tập trắc nghiệm khách quan dạng nhiều lựa chọn, các bài tập này bao quát được tất cả những kiến thức cơ bản nhất của chương, gồm cả bài tập lí thuyết và bài tập tính toán, phù hợp với yêu cầu thi và kiểm tra hiện nay. tài liệu này sẽ giúp cho các em học sinh có thể tự học, tự ôn tập, luyện tập và tự kiểm tra đánh giá năng lực tiếp thu kiến thức, nâng cao khả năng vận...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 12

  1. Bài : 15092 Trong dãy điện hoá của kim loại, vị trí một số cặp oxi hoá - khử được sắp xếp như sau: Tr ong số các kim loại Al, Fe, Ni, Ag, Cu, Hg, kim loại nào tác dụng với dung dịch muối sắt (III)? Chọn một đáp án dưới đây A. Al, Fe, Ni, Hg B. Al, Fe, Ni, Cu, Hg C. Al, Fe, Ni, Cu D. Kết quả khác Đáp án là : (C) Bài : 15091 Từ 1,6 tấn quặng có chứa 60% người ta có thể sản xuất được khối lượng axit sunfuric là bao nhiêu? Chọn một đáp án dưới đây A. 1568kg B. 1578kg C. 1548kg D. 1558kg Đáp án là : (A) Bài : 15090 Trung hoà 200g dung dịch một axit hữu cơ có nồng độ 1,56% cần 150ml dung dịch NaOH 0,4M. Tỉ khối hơi của axit hữu cơ so với không khí nhỏ hơn 5. Công thức cấu tạo của axit hữu cơ đó là: Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (C) Bài : 15089
  2. Cho 8g hỗn hợp hai anđehit mạch hở, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng của anđehit fomic tác dụng với lượng dư dung dịch trong thu được 32,4g bạc. Công thức phân tử 2 anđehit đó là: Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. A, B, C đều sai Đáp án là : (A) Bài : 15088 Hợp chất X là một Cho 0,01 mol X tác dụng vừa đủ với 80ml dung dịch HCl 0,125M. Sau đó đem cô cạn đã thu được 1,875g muối. Phân tử khối củaX bằng bao nhiêu? Chọn một đáp án dưới đây A. 145 đvC B. 149 đvC C. 147 đvC D. 189 đvC Đáp án là : (C) Bài : 15087 Đốt cháy hoàn toàn 8,7g amoniaxit X (axit đơn chức) thì thu được 0,3 mol 0,25 mol và 1,12 lít một khí trơ (ở đktc). X có công thức cấu tạo là: Chọn một đáp án dưới đây A. hoặc ... (Trang 102) B. hoặc ... (Trang 102) C. hoặc ... (Trang 102) D. Tất cả đều sai Bài : 15086
  3. Chất X đơn chức, mạch hở chứa C, H, O có tỉ lệ khối lượng và khi đốt cháy X thu được và hơi nước theo tỉ lệ thể tích Các thể tích đo ở cùng điều kiện. Xà phòng hoá X thu được một ancol bậc một. Công thức cấu tạo đúng của X là: Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. A và B đúng Bài : 15085 Để xà phòng hoá 17,4g một este no đơn chức cần dùng 300ml dung dịch NaOH 0,5M. Este có công thức phân tử là: Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Kết quả khác Bài : 15084 Giữa saccarozơ và glucozơ có đặc điểm giống nhau: Chọn một đáp án dưới đây A. Đều lấy từ củ cải đường B. Đều có trong biệt danh “huyết thanh ngọt” C. Đều bị oxi hoá bơi phức bạc amoniac D. Đều hoà tan ở nhiệt độ thường, cho dung dịch màu xanh lam. Bài : 15083 Phản ứng nào sau đây chứng tỏ glucozơ có dạng mạch vòng?
  4. Chọn một đáp án dưới đây A. Phản ứng với B. Phản ứng với C. Phản ứng với D. Phản ứng với Bài : 15082 Có các dung dịch: HCl, NaCl, NaClO. Chỉ dùng thêm một thuốc thử nào sau đây để nhận biết các dung dịch mất nhãn trên: Chọn một đáp án dưới đây A. Phenolphtalein B. Quì tím C. Dung dịch NaOH D. Không xác định được Bài : 15081 Một phản ứng hoá học được biểu diễn như sau: Các chất phản ứng Các sản phẩm. Yếu tố nào sau đây không ảnh hướng đến tốc độ phản ứng? Chọn một đáp án dưới đây A. Chất xúc tác B. Nồng độ các chất phản ứng C. Nồng độ các sản phẩm D. Nhiệt độ Bài : 15080 Khi các nguyên tố S, Se và Cl được sắp xếp theo thứ tự tăng dần bán kính nguyên tử, sự sắp xếp nào sau đây là đúng?
  5. Chọn một đáp án dưới đây A. Cl < S < Se B. S < Cl < Se C. Se < S < Cl D. S < Se < Cl Bài : 15079 Anion và cation có cấu hình electron tương tự nhau. Điều kết luận nào sau đây luôn đúng: Chọn một đáp án dưới đây A. Số proton trong hạt nhân nguyên tử M và N như nhau. B. Số electron trong lớp vỏ ngoài cùng của nguyên tử M nhiều hơn trong lớp vỏ ngoài cùng của nguyên tử N là 2. C. Số electron trong lớp vỏ nguyên tử M nhiều hơn trong lớp vỏ nguyên tử N là 2. D. Nguyên tố M và N phải nằm cùng một chu kì trong bảng tuần hoàn. Bài : 15078 Số hiệu Z của một nguyên tử ở lớp thứ ba ngoài cùng chứa 6 electron là bao nhiêu? Chọn một đáp án dưới đây A. Z = 8 B. Z = 18 C. Z = 16 D. Z = 28 Bài : 15077 Hợp chất M được tạo từ ba nguyên tố X, Y, Z có tổng số điện tích hạt nhân là 16, hiệu điện tích hạt nhân X và Y là 1, tổng số electron trong ion là 32. Công thức phân tử của M là công thức nào sau đây: Chọn một đáp án dưới đây
  6. A. B. C. D. Bài : 15076 Nguyên tử khối trung bình của Bo là 10,812. Mỗi khi có 94 nguyên tử thì có bao nhiêu nguyên tử ? Chọn một đáp án dưới đây A. 405 nguyên tử B. 403 nguyên tử C. 406 nguyên tử D. Không xác định được. Bài : 15075 Có hỗn hợp bột kim loại Ag và Cu. Hãy chọn những phương pháp hoá học nào sau đây để tách riêng Ag và Cu? Chọn một đáp án dưới đây A. Đốt nóng trong không khí, hoà tan hỗn hợp vào axit HCl, lọc, điện phân dung dịch. B. Dùng dd , cô cạn, nhiệt phân, dùng dd HCl, điện phân dd. C. Dùng dd loãng, khuấy, lọc, điện phân dung dịch. D. A, B, C đều đúng. Bài : 15074 Cho phản ứng: Khi cân bằng phản ứng trên, hệ số của ion sẽ là: Chọn một đáp án dưới đây A. 1 B. 2
  7. C. 3 D. 4 Bài : 15073 Điện phân muối clorua kim loại kiềm nóng chảy, người ta thu được 0,896 lít khí ở điện cực anot và 3,12g kim loại kiềm ở catot. Công thức phân tử của muối đã điện phân là công thức nào sau đây: Chọn một đáp án dưới đây A. NaCl B. KCl C. LiCl D. CsCl
Đồng bộ tài khoản