intTypePromotion=3

Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 8

Chia sẻ: Trần Bá Trung3 | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
150
lượt xem
52
download

Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 8 giới thiệu một hệ thống bài tập trắc nghiệm khách quan dạng nhiều lựa chọn, các bài tập này bao quát được tất cả những kiến thức cơ bản nhất của chương, gồm cả bài tập lí thuyết và bài tập tính toán, phù hợp với yêu cầu thi và kiểm tra hiện nay. tài liệu này sẽ giúp cho các em học sinh có thể tự học, tự ôn tập, luyện tập và tự kiểm tra đánh giá năng lực tiếp thu kiến thức, nâng cao khả năng vận...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 8

  1. Bài : 15173 Tinh bột được tạo thành trong cây xanh nhờ quang hợp, khí chiếm 0,03% thể tích không khí. Muốn có 50g tinh bột thì thể tích không khí (ở đktc) cần dùng để cung cấp cho phản ứng quang hợp là: Chọn một đáp án dưới đây A. 138266,7 lít B. 140256,5 lít C. 150200,6 lít D. A, B, C đều sai Đáp án là : (A) Bài : 15172 Để nhận biết 3 chất bột trắng: tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ ta có thể tiến hành theo trình tự sau đây: Chọn một đáp án dưới đây A. Hoà tan vào nước, dùng vài giọt dung dịch , đun nóng, dùng dung dịch B. Hoà tan vào nước, dùng iot. C. Dùng vài giọt đun nóng, dùng dung dịch D. Dùng iot, dùng dung dịch Đáp án là : (B) Bài : 15171 Hợp chất P có công thức phân tử , khi cho P vào dung dịch NaOH loãng, đun nóng nhẹ thấy bay ra khí K làm xanh giấy quì tím ẩm. Axit hoá dung dịch còn lại sau phả ứng bằng dung dịch loãng, rồi chưng cất thu được một chất hữu cơ. P có thể có công thức cấu tạo là: Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Tất cả đều đúng. Đáp án là : (D) Bài : 15170
  2. Hãy chỉ ra những giải thích sai trong các hiện tượng sau: Chọn một hoặc nhiều đáp án dưới đây A. Khi làm sạch nước đường, người ta thường cho lòng trắng trứng vào và đun lên đó là hiện tượng vật lí. B. Khi nấu canh cua, xuất hiện gạch của nổi lên (nổi trên mặt nước) đó là hiện tượng hoá học. C. Sữa tươi để lâu sẽ bị vón cục, tạo thành kết tủa đó là hiện tượng vật lí. D. Ancol loãng để lâu ngoài không khí cho mùi chua đó là hiện tượng hoá học. Đáp án là : (B) Bài : 15169 Để tách các chất khỏi nhau từ hỗn hợp axit axetic và ancol etylic ta có thể tiến hành theo trình tự nào sau đây? Chọn một đáp án dưới đây A. Dùng , chưng cất, sau đó cho tác dụng với , chưng cất. B. Dùng CaO, chưng cất, sau đó cho tác dụng với , chưng cất. C. Dùng , sau đó tác dụng với D. A và B đúng Đáp án là : (D) Bài : 15168 Để xà phòng hoá hoàn toàn 2,22g hỗn hợp 2 este đồng phân X và Y cần dùng hết 30ml dung dịch KOH 1M. Khi đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp 2 este đó thì thu được khí và hơi nước có thể tích bằng nhau và đo ở cùng điều kiện. Công thức phân tử của X, Y là: Chọn một đáp án dưới đây A. và B. và C. và D. Kết quả khác. Đáp án là : (A) Bài : 15167
  3. Công thức cấu tạo của hợp chất có thể là: Chọn một đáp án dưới đây A. Anđehit no có 2 nhóm chức hoặc ancol không no 2 chứa có một nối ba. B. Axit hay este mạch hở chưa no chứa một nối đôi ở gốc hiđrocacbon. C. Ancol – andehit chưa no chứa 1 nối đôi. D. Cả A, B, C đều đúng. Đáp án là : (D) Bài : 15166 Hoà tan 104,25g hỗn hợp các muối NaCl và NaI vào nước. Cho đủ khí clo đi qua hỗn hợp rồi đun cạn. Nung chất rắn thu được cho đến khi hết hơi màu tím bay ra. Bã rắn còn lại sau khi nung nặng 58,5g. Thành phần % khối lượng hỗn hợp 2 muối là: Chọn một đáp án dưới đây A. 29,5; 70,5 B. 28,06; 71,94 C. 65; 35 D. 50; 50 Đáp án là : (B) Bài : 15165 Để so sánh độ hoạt động hoá học mạnh, yếu của phi kim thường được xem xét qua khả năng phản ứng: Chọn một đáp án dưới đây A. Với hiđro hoặc với kim loại B. Với oxi C. Với dung dịch muối D. Với kiềm. Đáp án là : (A) Bài : 15164 Nguyên tố nào sau đây có tính chất giống phôpho nhất? Chọn một đáp án dưới đây A. Si B. S
  4. C. Sb D. As Đáp án là : (D) Bài : 15163 Nguyên tố M thuộc nhóm A. Trong phản ứng oxi hoá-khử, M tạo ion có 37 hạt gồm proton, nơtron, electron. Vị trí của nguyên tố M trong bảng tuần hoàn là vị trí nào sau đây: Chọn một đáp án dưới đây A. Chu kì 3, nhóm IIIA B. Chu kì 4, nhóm IIIA C. Chu kì 3, nhóm IVA D. Kết quả khác. Đáp án là : (A) Bài : 15162 Một hợp chất được tạo thành từ các ion và . Trong phân tử có tổng số hạt proton, nơtron, electron bằng 164; trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 52. Số khối của X lớn hơn số khối của Y là 23, tổng số hạt proton, nơtron, electron trong ion nhiều hơn trong ion nhiều hơn trong ion là 7 hạt X, Y là nguyên tố nào sau đây: Chọn một đáp án dưới đây A. Na và Cl B. Na và O C. K và O D. Li và O Đáp án là : (C) Bài : 15161 Trong một lớp electron thứ n có bao nhiêu phân lớp electron? Chọn một đáp án dưới đây A. 2 B. n C.
  5. D. Không xác định được Đáp án là : (B) Bài : 15160 Cho các nguyên tố X, Y, Z. Tổng số hạt trong các nguyên tử lần lượt là 16, 58 và 78. Sự chênh lệch giữa số khối và nguyên tử khối không vượt quá 1 đơn vị. Các nguyên tố X, Y, Z lần lượt là nguyên tố nào sau đây: Chọn một đáp án dưới đây A. B, K, Fe B. Be, Na, Al C. N, Li, Ni D. Tất cả đều sai. Đáp án là : (A) Bài : 15159 Dùng quặng hematit chứa 90% để sản xuất 1 tấn gang chứa 95% Fe. Hiệu suất của quá trình là 80%. Khối lượng quặng hematit cần dùng là: Chọn một đáp án dưới đây A. 1884,92kg B. 1880,2kg C. 1900,5kg D. Kết quả khác. Đáp án là : (A) Bài : 15158 Cho một hỗn hợp gồm 1,12g Fe và 0,24g Mg tác dụng với 250ml dung dịch . Phản ứng thực hiện xong, người ta thu được kim loại có khối lượng là 1,88g. Nồng độ mol của dung dịch đã dùng là: Chọn một đáp án dưới đây A. 0,15M B. 0,12M C. 0,1M D. 0,20M Đáp án là : (C)
  6. Bài : 15157 Một dung dịch chứa x mol tác dụng với dung dịch chứa y mol HCl. Điều kiện để sau phản ứng thu được lượng kết tủa lớn nhất là: Chọn một đáp án dưới đây A. x > y B. y < x C. x = y D. x < 2y Đáp án là : (C) Bài : 15156 Hoà tan hoàn toàn một khối lượng kim loại M hoá trị II vào dung dịch HCl 14,6% được dung dịch muối có nồng độ 18,19%. M là kim loại nào sau đây: Chọn một đáp án dưới đây A. Mg B. Ca C. Zn D. Ba Đáp án là : (A) Bài : 15155 Có 4 dung dịch, trong mỗi dung dịch có chứa một loại ion sau: và 4 kim loại Cu, Fe, Ag và Pb. Nếu sắp xếp những cặp oxi hoá - khử của kim loại và ion kim loại tương ứng nói trên theo chiều tính oxi hoá của ion kim loại giảm dần thì cách sắp xếp nào sau đây là đúng: Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Tất cả đều sai. Đáp án là : (A) Bài : 15154
  7. Cấu hình electron là cấu hình của: Chọn một đáp án dưới đây A. B. Ne C. D. Tất cả đều đúng. Đáp án là : (D)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản