CÁC BÀI TOÁN VỀ SỐ TỰ NHIÊN VÀ CÁC CHỮ SỐ TẠO THÀNH; CÁC BÀI TOÁN GIẢI BẰNG CÁCH PHÂN TÍCH SỐ

Chia sẻ: Lotus_3 Lotus_3 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
787
lượt xem
63
download

CÁC BÀI TOÁN VỀ SỐ TỰ NHIÊN VÀ CÁC CHỮ SỐ TẠO THÀNH; CÁC BÀI TOÁN GIẢI BẰNG CÁCH PHÂN TÍCH SỐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hướng dẫn học sinh giải các bài tập dạng viết số tự nhiên từ những chữ số cho trước. - Dựa vào cấu tạo của số nhiên giải các bài toán bằng cách phân tích số. II. NỘI DUNG: I. Giải các bài tập dạng viết số tự nhiên từ những chữ số cho trước. Bài tập 1. Cho 4 chữ số: 0 ; 3 ; 8 ; 9. a/ Viết được bao nhiêu số có 4 chữ số khác nhau từ bốn chữ số đã cho.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CÁC BÀI TOÁN VỀ SỐ TỰ NHIÊN VÀ CÁC CHỮ SỐ TẠO THÀNH; CÁC BÀI TOÁN GIẢI BẰNG CÁCH PHÂN TÍCH SỐ

  1. CÁC BÀI TOÁN VỀ SỐ TỰ NHIÊN VÀ CÁC CHỮ SỐ TẠO THÀNH; CÁC BÀI TOÁN GIẢI BẰNG CÁCH PHÂN TÍCH SỐ I. MỤC TIÊU: - Hướng dẫn học sinh giải các bài tập dạng viết số tự nhiên từ những chữ số cho trước. - Dựa vào cấu tạo của số nhiên giải các bài toán bằng cách phân tích số. II. NỘI DUNG: I. Giải các bài tập dạng viết số tự nhiên từ những chữ số cho trước. Bài tập 1. Cho 4 chữ số: 0 ; 3 ; 8 ; 9. a/ Viết được bao nhiêu số có 4 chữ số khác nhau từ bốn chữ số đã cho. b/ Tìm số lớn nhất, số bé nhất Bài giải: a/ Chọn chữ số 3 làm chữ số hàng nghìn ta có 6 số thoả mãn đầu bài là: 3089 ; 3098 ; 3809 ; 3890 ; 3908 ; 3980. 3 8 9 3089 0 9 8 3098 8 0 9 3809
  2. 9 0 3890 0 8 3908 9 8 0 3980 Chữ số 0 không thể đứng ở vị trí hàng nghìn nên trong 4 số 0 ; 3 ; 8 ; 9 chỉ có 3 số đứng ở vị trí hàng nghìn (3; 8; 9). Vậy có tất cả các số thoả mãn đầu bài là: 6 x 3 = 18 ( số ) b/ Số lớn nhất là: 9830 Số bé nhất là: 3089 Bài tập 2. Có thể lập được bao nhiêu số có 3 chữ số. Biết rằng số đó chia hết cho cả 2 ; 5 ; 9. Bài giải: Số để chia hết cho cả 2 và 5 phải có chữ số tận cùng bằng 0. Vì số cần tìm phải chia hết cho cả 9 nên tổng chữ số ở hàng trăm và chữ số hàng chục phải chia hết cho 9. Chữ số 0 không thể đứng ở vị trí hàng trăm. Nên các chữ số đứng ở hàng trăm và hàng chục của các số thoả mãn các yêu cầu của đầu bài chỉ có thể là: 9 - 0 ; 1- 8 ; 8 -1 ; 2 - 7 ; 7 - 2 ; 3 -6 ; 6 -3 ; 4 - 5 ; 5 - 4.
  3. Vậy có 9 số thoả mãn đầu bài là: 900 ; 180 ; 810 ; 270 ; 720 ; 360 ; 630 ; 450 ; 540. 2. Các bài toán giải bằng cách phân tích số Bài tập 1. Tìm số có hai chữ số biết rằng nếu ta viết thêm chữ số 9 vào bên trái số đó ta được một số lớn gấp 13 lần số cần tìm. Bài giải: Gọi số cần tìm là ab. Khi viết thêm chữ số 9 vào bên trái ta được số 9ab. Theo bài ra ta có: 9ab = ab x 13 900 + ab = ab x 13 900 = ab x 13 - ab 900 = ab x ( 13 - 1 ) ab = 900 : 12 ab = 75 Thử lại: 975 : 75 = 13 Vậy số cần tìm là 75. Bài tập 2.
  4. Cho 1 số tự nhiên có ba chữ số. Người ta viết thêm số 90 vào bên trái để được số mới lớn gấp 721 lần số đã cho. Tìm số tự nhiên có ba chữ số đã cho. Bài giải: Gọi số cần tìm là abc. Khi viết thêm số 90 vào bên trái ta được số 90abc. Theo đầu bài ra ta có: 90abc = 721 x abc 90000 + abc = 721 x abc 90000 = 721 x abc - abc 90000 = abc x ( 721 - 1 ) 90000 = abc x 720 abc = 90000 : 720 abc = 125 Thử lại: 90125 : 125 = 721 Vậy số tự nhiên có 3 chữ số cần tìm là 125

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản