intTypePromotion=1
ADSENSE

CÂU HỎI ÔN TẬP KIẾN TRÚC MÁY TÍNH

Chia sẻ: Ngohong Toan | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:1

1.122
lượt xem
220
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phân biệt tổ chức máy tính và kiến trúc máy tính? 2. Phân biệt cấu trúc máy tính và chức năng máy tính? 3. Bốn chức năng chính của máy tính?

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CÂU HỎI ÔN TẬP KIẾN TRÚC MÁY TÍNH

  1. CÂU HỎI ÔN TẬP KIẾN TRÚC MÁY TÍNH Chương 1, 2 1. Phân biệt tổ chức máy tính và kiến trúc máy tính? 2. Phân biệt cấu trúc máy tính và chức năng máy tính? 3. Bốn chức năng chính của máy tính? 4. Liệt kê và định nghĩa các thành phần cấu trúc chính của máy tính. 5. Liệt kê và định nghĩa các thành phần cấu trúc chính của bộ vi xử lí. 6. Khái niệm máy tính chứa chương trình là gì? 7. Bốn thành phần chính của máy tính mục đích chung là gì? 8. Liệt kê và giải thích các đặc trưng của họ máy tính. Chương 6 1. Các thành phần của lệnh mã máy? 2. Toán hạng nguồn và đích thường là vị trí nào? 3. Nếu lệnh có 4 địa chỉ, thì mỗi địa chỉ là gì? 4. Liệt kê và giải thích ngắn gọn 5 tiêu chuẩn thiết kế tập lệnh. 5. Các loại toán hạng thường trong tập lệnh mã máy là gì? 6. Sự khác nhau giữa lệnh shift số học và shift logical? 7. Sự khác nhau giữa big endian và little endian? 8. Định nghĩa immediate addressing. 9. Định nghĩa direct addressing. 10. Định nghĩa indirect addressing. 11. Định nghĩa register addressing. 12. Định nghĩa register indirect addressing. 13. Định nghĩa displacement addressing. 14. Định nghĩa relative addressing. Chương 7 1. Liệt kê các thành phần và nhiệm vụ của CPU? 2. Mô tả tổ chức một máy tính đơn giản và hoạt động của các bộ phận chính trong CPU 3. Vai trò tổng quát của các thanh ghi bộ vi xử lí? 4. Bộ thanh ghi gồm các loại nào ? Trong họ 80x86, hãy nêu các thanh ghi và các đặc tính tương ứng của mỗi loại. 5. Thanh ghi trạng thái chương trình (Program Status Word) là gì? 6. Các thành phần và nhiệm vụ của đường đi dữ liệu? 7. Các loại đường đi của dữ liệu và các ưu, nhược điểm của mỗi loại? 8. Thế nào là ngắt quãng? Các giai đoạn thực hiện ngắt quãng của CPU. 9. Nhiệm vụ của bộ điều khiển và các loại bộ điều khiển? 10. Định nghĩa ống dẫn (pipelining)? 11. Vẽ hình để mô tả kỹ thuật ống dẫn. Kỹ thuật ống dẫn làm tăng tốc độ CPU lên bao nhiêu lần (theo lý thuyết)? Tại sao trên thực tế sự gia tăng này lại ít hơn? 12. Các điều kiện mà một CPU cần phải có để tối ưu hoá kỹ thuật ống dẫn. Giải thích từng điều kiện. 13. Các khó khăn trong kỹ thuật ống dẫn và cách giải quyết khó khăn này.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2